Zakaj mnogi denacionalizacijski postopki tudi po 25 letih še vedno niso končani?

(Foto: iStock)

Dolgotrajni denacionalizacijski postopki ne predstavljajo le škodo za upravičence, ampak tudi druge državljanke in državljane, saj prinašajo nove izdatke zaradi plačila odškodnin.

Žal se vsi postopki po Zakonu o denacionalizaciji, ki je bil sprejet leta 1991, še niso končali. Postopki se še vedno vlečejo, kar za ugled Slovenije ne predstavlja nič dobrega. Posledica takšnih nedokončanih denacionalizacijskih postopkov so nerazčiščena premoženjska razmerja med državljani in državo, kar dolgoročno močno zaznamuje življenja vseh vpletenih oseb. Prav tako takšna dolgotrajnost postopkov ne predstavlja škode le za upravičence, temveč tudi državo in njene državljanke ter državljane, saj prinaša nove izdatke zaradi plačila odškodnin. Poslanka Slovenske demokratske stranke Anja Bah Žibert je zato na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v povezavi z denacionalizacijskimi postopki.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert. (foto: STA)

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Od osamosvojitve Republike Slovenije je minilo že več kot 25 let. Pomemben del vzpostavitve demokracije v Republiki Sloveniji in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin je od osamosvojitve predstavljalo tudi vračanje neupravičeno zaseženega premoženja v prejšnjem nedemokratičnem sistemu ter spoštovanje pravice do lastnine.

Žal se vsi postopki po Zakonu o denacionalizaciji, ki je bil sprejet leta 1991, še niso zaključili. Postopki se še vedno vlečejo, kar za ugled Republike Slovenije ne predstavlja nič dobrega. Posledica takšnih nedokončanih denacionalizacijskih postopkov so nerazčiščena premoženjska razmerja med državljani in državo, kar dolgoročno močno zaznamuje življenja vseh vpletenih oseb. Prav tako pa takšna dolgotrajnost postopkov ne predstavlja škode le za upravičence, ampak tudi za samo državo in njene državljanke ter državljane, saj prinaša nove izdatke zaradi plačila odškodnin.

V zvezi z navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

  1. Koliko denacionalizacijskih postopkov je še odprtih oziroma jih še ni zaključenih?
  2. Prosim za podatke pri posamičnih denacionalizacijskih postopkih, ki še niso zaključeni, v kateri faze obravnave so?
  3. Kakšni so razlogi, da postopki po Zakonu o denacionalizaciji še niso zaključeni oziroma kaj so ovire, ki upočasnjujejo potek teh postopkov?

J. F.