fbpx

Zakaj vlada RS sprejema vse več nasilnih migrantov, na deset tisoče mladih in izobraženih Slovencev pa odhaja v tujino?

Foto: iStock

Medtem ko na tisoče Slovencev živi v tujini, vedno več mladih in izobraženih pa še vedno odhaja iz svoje domovine, se aktualna vlada RS ob dejstvu, da ni natančnih podatkov, kam ti mladi izseljenci gredo in ali se bodo sploh vrnili nazaj v Slovenijo, raje ukvarja z vse večjim prihodom nevarnih migrantov kot pa slovensko populacijo in tako kaže svoj odnos do tega področja. In ta odnos države nameravamo v SDS takoj, ko bomo prevzeli oblast, tudi spremeniti,” je dejal Miro Petek. 

Predsednik odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu pri strokovnem svetu SDS Miro Petek je na današnji novinarski konferenci predstavil stališča odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu. V programu, ki so ga v SDS pripravili za prihodnje volitve, bodo posebno pozornost namenili novodobni generaciji migrantov mladih in izobraženih Slovencev, ki se v zadnjih letih množično izseljujejo iz Slovenije. “Za te mlade izseljence ne obstajajo natančni podatki, kam gredo, kam so se preselili in ali se sploh nameravajo vrniti v Slovenijo,” je dejal Petek.

Miro Petek je še povedal, da več kot pol milijona Slovencev živi na tujem v zamejstvu in drugod po svetu. “In v ustavi ter drugih dokumentih se je Slovenija zavezala, da bo kot matica skrbela za to populacijo.” Petek je še razložil, da predstavljajo Slovenci, ki živijo zunaj meja RS, za nas izjemno bogastvo. “Žal pa vladajoča koalicija tega ne prepoznava. In na tem področju lahko beležimo že nekaj let veliko nazadovanje. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je glede tega brez prave strategije, brez prave vizije. Aktualna vladajoča politika se tudi ne ukvarja z razlogi za izseljevanje mladih Slovencev, kar pomeni, da ne obstaja neka globalna strategija do izseljencev in priseljencev, ki bi upoštevala različne vidike tega področja,” je bil kritičen.

Miro Petek, predsednik odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu pri strokovnem svetu SDS (foto: Nova24TV).

Potrebujemo bolj ambiciozno politiko
V SDS ocenjujejo, da je na tem področju potrebno zastaviti bolj ambiciozno politiko, ki bo temeljila tako na obstoječih organizacijah, ki že obstajajo, hkrati pa bo v sodelovanje vključevala in to nadgradila tudi s sodobnimi oblikami povezovanja med Slovenci v Sloveniji in tistimi, ki živijo zunaj RS. Tu je Petek na prvo mesto postavil zastopstvo Slovencev zunaj meja RS v slovenskem parlamentu. “V SDS si bomo prizadevali za spremembo ustave in zakona o volitvah in s tem omogočili, da bi predstavniki avtohtonih manjšin, ki živijo zunaj RS, in Slovenci, ki so se zaradi različnih razlogov v preteklosti izselili iz Slovenije, dobili svoj sedež v našem parlamentu.” Petek je poudaril, da to ni neka novost v svetovnih razmerah, saj imajo to podobno urejeno tudi na Hrvaškem, v Italiji, Franciji in drugod po svetu. Se pravi, bi poleg predstavnikov italijanske in madžarske manjšine v prihodnje imeli svoj sedež tudi predstavniki Slovencev, ki živijo po svetu in v zamejstvu. “In to je tudi skrajni čas, da Slovenija na tem zakonodajnem področju tudi to uredi.”

Petek pravi, da so v prihodnje prav tako potrebne spremembe zakonodaje oziroma normativnih aktov. V času prve vlade Janeza Janše je bil namreč sprejet zakon o Slovencih zunaj meja RS, ki v tem času potrebuje določene modifikacije. “Mi mislimo, da je potrebno večji poudarek dati tudi rimskokatoliškim misijam, večji, kot je pa do zdaj.”

V SDS bodo sprejeli nove akcijske načrte, saj je večina teh bila izdelanih pred več kot petimi leti
“Poleg tega pa je potrebno posodobiti resolucije in akcijske načrte,” je povedal Petek ter razložil, da je bila resolucija o odnosih s Slovenci v zamejstvu in po svetu sprejeta leta 2002 in jo je po 15 letih potrebno posodobiti. V tej resoluciji so navedeni organi in ministrstva, ki jih že zdavnaj ni več. “Resolucija položaja avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah: ta resolucija je bila sprejeta leta 1996. In obe resoluciji sta bili sprejeti v času, ko Slovenija ni bila niti članica Evropske unije ali Nata, ko ni bila v schengenskem območju, in od sprejetja te resolucije pa do danes so se tako na področju Slovenije kot v sosednjih državah dogajale velike spremembe.”

Glede volilne zakonodaje pa je Petek dejal, da bodo v SDS vztrajali, da se bo ta dosledno spoštovala in bo slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v tujini omogočila resnično sodelovanje na volitvah v Sloveniji. Prav tako si bodo prizadevali, da se bodo odpravile vse težave, ki so se v preteklosti pojavile pri naših državljanih v tujini pri izvajanju volilne pravice. V SDS si bodo še prizadevali, da boso s to generacijo vzpostavili komunikacijo na osnovi sodobnih komunikacijskih možnosti in platform ter da bodo s pomočjo virtualnega mreženja lahko navezali in ohranjali stike med njimi in matico.

Ustanovili bodo muzej slovenskega izseljenstva
Ena od zastavljenih nalog po prevzemu oblasti pa je ustanovitev muzeja slovenskega izseljenstva. “Mislimo, da je v Sloveniji prej potrebno ustanoviti muzej, ki bo prikazoval zgodovino slovenskega izseljeništva, zgodovino, kako so nastale slovenske manjšine, kot pa to, da dobimo nek ruski muzej v Mariboru.” Seveda to ne bo nov muzej, ampak nova enota muzeja v okviru obstoječe muzejske mreže.

SDS si bo prizadevala za podporo kulturnim in športnim organizacijam, ki v Sloveniji sodelujejo s civilno družbo na najrazličnejših ravneh. Glede finančne podpore organizacij v zamejstvu in po svetu pa je potrebno omeniti, da urad za Slovence v zamejstvu in po svetu razpolaga z razmeroma lepim proračunom okoli 9 milijonov evrov na letni ravni. V SDS bodo zagovarjali pravično in predvsem transparentno delitev denarja, ki je za to na voljo v državnem proračunu.

Stanje v državnem zboru je potrebno spremeniti
Prihodnja vlada in SDS si bosta prizadevali tudi za bolj aktivno delo komisije za odnose Slovencev v zamejstvu v DZ, zanima jih tudi vodenje te komisije v prihodnje. V trenutni sestavi državnega zbora je predsednik komisije za odnose Slovencev v zamejstvu, ki prihaja iz vrst DeSUS-a, v treh letih sklical le tri redne seje. “To kaže na odnos te vlade do tega področja. In ta odnos države nameravamo v SDS takoj, ko bomo prevzeli oblast, tudi spremeniti.”

I. K.