fbpx

Zasoljene cene v domu za ostarele, bo vlada kaj naredila?!: Cena za posebno obliko varstva je višja od oskrbe za 79 odstotkov!

Ksenija Klampfer se je vseskozi gibala v bližini Marjana Šarca. (Foto: STA)

Ali lahko zavod mlajšim stanovalcem zaračunava višjo ceno po ceniku za “posebno obliko varstva”, čeprav jim je nudena enaka oskrba, v enakem obsegu, v isti enoti in z istimi delavci, kot starejšim nad 65 let, se sprašuje poslanec SDS Tomaž Lisec.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z zaračunavanjem cen oskrbe za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše. “Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je izdan Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev,” je v uvodu svojega poslanskega vprašanja zapisal Lisec in navedel konkretni primer iz Doma upokojencev Ptuj, ki “izvaja storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let, ne izvaja pa dejavnosti za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnem socialno varstvenem zavodu, niti v enoti doma za starejše. Dom tudi ni na seznamu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki izvajajo dejavnost za osebe s posebnimi potrebami. V statutu zavoda so navedene enote in za nobeno enoto ni navedeno, da se v njej izvaja dejavnost za odrasle osebe s posebnimi potrebami.”

Od leta 2017 ima omenjeni dom posebej cenik za “posebno obliko varstva”, na katerem ni navedeno, za katero enoto velja. “Posebej so ceniki za vseh pet enot, za osebe starejše od 65 let. Cena za posebno obliko varstva (C I) je višja od oskrbe I za 79 %. Nekateri stanovalci plačujejo bistveno višjo ceno za enako oskrbo, kot jo imajo drugi, ki plačujejo po ceniku posamezne enote,” ugotavlja Lisec.

Poslanec SDS Tomaž Lisec.

“V zavodu je že daljše obdobje veliko bolniških odsotnosti. Zato opravlja delo manj delavcev, ki so preobremenjeni in nezadovoljni, kar se odraža v slabih medsebojnih odnosih zaposlenih in slabših odnosih do stanovalcev. Posledica so tudi povečani odhodi delavcev. Da so zadeve v domu neurejene, sta morda še najbolj jasno pokazala tudi dva člana sveta zavoda, ki ju je v svet imenovala vlada in sta konec lanskega leta odstopila. V mesecu februarju je članstvo v svetu prenehalo tudi tretji članici sveta, predstavnici zaposlenih, ki prav tako odhaja iz zavoda,” je še zapisal poslanec SDS, ki ministrico Klampferjevo glede na navedeno sprašuje, ali zavod sploh lahko zaračunava ceno, kot velja za “posebno obliko varstva”, čeprav ni poseben zavod in dejavnosti ne izvaja v posebni enoti doma za starejše. Prav tako ga zanima tudi, ali lahko zavod mlajšim stanovalcem zaračunava višjo ceno po ceniku za “posebno obliko varstva«, če jim je nudena enaka oskrba, v enakem obsegu, v isti enoti in z istimi delavci, kot starejšim nad 65 let. Bo ministrstvo pristopilo k reševanju nezakonitih in neurejenih razmer, ki se iz dneva v dan še stopnjujejo?!

J. G.