fbpx

Zaupanje javnosti v slovensko sodstvo zelo nizko, nižje samo še vlada in parlament

Foto: iStock

Zaupanje v slovenski pravosodni sistem, glede na številne afere, politične procese in sodne anomalije ne more biti drugačno kot je – torej zelo nizko. Po izvedeni raziskavi sta manjšega zaupanja deležna le še vlada in parlament.

Vrhovno sodišče je v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije opravilo raziskavo o zadovoljstvu. Ugotovilo je, da je splošna javnost zaupanje v sodstvo ocenila prenizko in celo nižje kot v letu 2013. Manjšega zaupanja sta deležna le še vlada in parlament. V tokratni raziskavi je bilo zadovoljstvo s sodniki med splošno javnostjo nižje kot v letu 2013.

Strokovna javnost je najbolj kritična do dostopnosti sodnikov, pri čemer so najmanj zadovoljni odvetniki.

Najbolj kritična je splošna javnost
Tudi z vidika hitrosti reševanja zadev je bila najbolj kritična splošna javnost. Najmanj se vprašani strinjajo s trditvijo, da reševanje zadev poteka brez nepotrebnega odlašanja. Tako zadovoljstvo uporabnikov sodišč kot zadovoljstvo strokovne javnosti s hitrostjo reševanja zadev se je v zadnjih dveh letih nekoliko izboljšalo, a v primerjavi z razvitimi evropskimi državami, je še vedno zelo nizko.

Splošna javnost, uporabniki in strokovna javnost so kot predloge za izboljšanje delovanja sodstva predlagali pospešitev postopkov in reševanja zadev, reorganizacijo dela in informatizacijo poslovanja, potrebo po spremembah predpisov oziroma postopkov ter spremembe, ki se nanašajo na sodnike. Očitno v Sloveniji potrebujemo reformo pravosodnega sistema.

I.S., STA