Zavoženost in beda slovenskega šolstva

Fotografija je simbolična. (Foto: STA)

Ne le da je šolstvo v Sloveniji dokaj neučinkovito, slovenska politična levica za povrh vsiljuje še svoje agende, in to včasih na bizarne načine, da so šolniki na terenu pogosto zmedeni, zbegani in brez orientacije. Glavno ceno za to plačujejo uporabniki šolskega sistema – naši mladi.

Slovenska levica je po osamosvojitvi Slovenije vedno stremela k nadzoru nad ministrstvom za šolstvo (s takim ali z drugačnim imenom). Glavni razlog za to je od nekdaj bil strah pred slovensko desnico, iracionalen strah pred »krščansko« indoktrinacijo slovenskega šolstva. To ni toliko problematično, saj si desnica šolstva v resnici ne želi tako ali drugače indoktrinirati. Problematično je to, ker levica v šolstvu ohranja status quo in v njem izvaja samo kozmetične popravke. To je zelo slabo, ker šolstvo ohranja nekatere izrazite lastnosti, ki jih je dobilo v času socializma. S tem sploh ne mislimo na kakšne ideološke značilnosti, ampak na kronično neučinkovitost, ki je bila v času socializma njegova glavna lastnost.

Socialistična dediščina šolstva
Treba je priznati, da si vsaka oblast želi kakovostno šolstvo – tudi socialistična ali komunistična pri tem ni bila izjema. Toda zaradi karakterja socialističnega sistema šolstvo niti ni moglo biti kakovostno. Če je gospodarstvo plansko, je šolstvo togo. Če politični sistem ne trpi kritičnosti, šolstvo kritičnosti ne razvija. In če se to dogaja 45 let in so vsi učitelji poslovno indoktrinirani s socialistično oz. komunistično ideologijo, ne gre pričakovati, da bo ob uvedbi tržnega gospodarstva in demokracije šolstvo kar nenadoma postalo fleksibilno in odprto. Zato je bilo v novem sistemu za učitelje oz. profesorje težko, ker so morali kar nenadoma začeti delati popolnoma drugače, kot so jim v glavo vbijali vse življenje. Če bi ministrstvo za šolstvo tedaj krizno ukrepalo in šolstvo npr. v dveh mandatih korenito idejno reformiralo, bi bilo danes veliko bolje, kot je. Toda šolstvo so tedaj obvladovali predvsem levi politiki, ki so bili kontinuirani politični dediči starega sistema in ki potrebe po reformi niti niso razumeli.

Tradicionalne zablode slovenskega šolstva
Ob splošnem pomanjkanju razvoja kritičnosti med učenci s strani šolnikov je največji problem slovenskega šolstva favoriziranje zastarelega informativnega pristopa namesto modernega formativnega. Informativni pristop gradi na informaciji: ideja je, da je učenec, dijak ali študent izpostavljen koristnim informacijam, ki si jih zapomni in jih potem v poslovnem življenju koristno reproducira, ko je to potrebno, ter tako rešuje probleme. Formativni sistem pa deluje tako, da oblikuje osebnost učenca, dijaka ali študenta in jo kleše: tak posameznik bo znal reševati probleme in seveda poiskati informacije, ko jih bo potreboval, namesto da si jih zapomni. Z razvojem računalnikov je v zahodnih demokracijah že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postalo jasno, da sodi intenzivno pomnjenje informacij na smetišče šolske zgodovine. To je danes, ko imamo dostop do interneta in s tem do informacij ves čas kar v žepu na pametnem telefonu, evidentno. A kljub temu se v šolstvu v Sloveniji informativnega pristopa poučevanja še zdaj nismo iznebili. Učitelji in profesorji še vedno uporabljajo ta docela zastareli pristop. Da bi bila zmeda še večja, sledijo sodobnim trendom ter uvajajo tuje tehnike in elemente formativnega pristopa brez pravega razumevanja in samo z mehanično, ne pa idejno metodologijo. Težava je v tem, da so danes učenci ekstremno obremenjeni, ker morajo slediti sicer zelo razgibanim in raznolikim formativnim šolskim tehnikam, a vse to v zastarelem idejnem duhu informativnega sistema, ki jih še vedno in celo še bolj obremenjuje s celo vrsto nepotrebnih informacij, ki jih morajo reproducirati med preverjanji znanja.

Rezultat je, da imamo neusmerjene učence, ki na koncu osnovne šole ne znajo izbrati srednje šole in pri izbiri igrajo na srečo, da se bodo prav odločili. Isto se dogaja pri izbiri fakultete. In ko študentje diplomirajo ali magistrirajo ter se zaposlijo, se morajo v službah »naučiti« delati, ker jim 95 odstotkov bogatega informativnega znanja v praksi prav nič ne pomaga! Smisel formativnega pristopa učenja je v tem, da se že od malih nog učenca nenasilno usmerja tako, da on sam prebuja interese in se usmerja. Ob tem se učenca opogumlja in vodi tako, da razvije tehnike ter pridobi in si tudi zapomni tiste informacije, ki bodo koristne za to, da bo lahko svoj interes še naprej razvijal. Na višjih ravneh izobraževanja, kot sta srednja šola in fakulteta, je praksa neločljivo povezana z delom v učilnici ali predavalnici, tako da je tisti, ki v okviru izobraževalnega sistema, ki temelji na formativnem pristopu, diplomira ali magistrira, v trenutku, ko se zaposli, skoraj v celoti uporaben uslužbenec, ki točno ve, kako razvijati svoje znanje in sposobnosti za potrebe institucije, v kateri dela. Če povzamemo: informativni pristop proizvaja splošno zelo razgledane ljudi »leksikone«, formativni pristop pa gibke in sposobne usmerjene reševalce problemov.

Agresivne levičarske agende stanje slabšajo
Zaradi svoje ideološke povezave s preteklim socializmom levičarske politične elite nimajo prave orientacije, kako reformirati slovensko šolstvo, zato prihaja do vrste neposrečenih eksperimentov in poskusov sprememb, ki večinoma povzročajo zmedo in zelo jezijo učitelje na terenu, ki jih taki diletantski prijemi in amaterstvo vodilnih na področju najbolj obremenijo. Večinoma gre za prenose iz v šolstvu naprednih držav, kjer te zadeve seveda funkcionirajo. Pri prenosu pa naše ministrstvo za šolstvo in njegovi svetovalci vedno pozabijo prenesti idejo, ki je v ozadju takega sistema, in pri nas doma vzpostaviti mentaliteto, ki bi bila potrebna, da bi tak sistem zaživel v vsej svoji koristnosti. Verjetno je to tako zato, ker teh naprednih sistemov tudi sami ne razumejo in samo občudujejo rezultate tam, kjer to deluje, ter mislijo, da se bo pri nas naredilo isto kar samo od sebe samo s prenosom sistema. Ker postaja vse bolj jasno, da so slovenski učenci, dijaki in študenti v splošnem vse manj konkurenčni v svetu, ki se specializira in hitro spreminja ter potrebuje gibke profesionalce, ki se predvsem znajdejo in briljirajo na svojem področju, slovenske politične in »strokovne« elite, ki obvladujejo šolstvo, to poskušajo kompenzirati tako, da še bolj obremenijo že tako preobremenjene učence predvsem na osnovnih šolah in celo že v vrtcih (!) ter jih zasipavajo z vse več informacijami, ki si jih morajo zapomniti. Kot da bo to kaj pomagalo pri rešitvi temeljnega problema …

Posebno poglavje so skrajne levičarske agende, ki jih v svetu lansirajo predvsem v luči postmodernizma oz. t. i. kulturnega marksizma, kot so poveličevanje socialnih manjšin (npr. LGBT), vsiljevanje vrednot izkrivljenega multikulturalizma, ki slavi tuje in v kot postavlja domače, ter zapovedovanje politične korektnosti – vse to, kar prihaja iz tujine, leve politične elite nekritično posvojijo in takoj lansirajo v šolski sistem. Taki pristopi, ki postanejo del kurikula, potem zmedejo in tudi prestrašijo učitelje, medtem ko učencem in dijakom predstavljajo svet v nekakšni nerealni luči, kar prej ali slej imelo slabe posledice, kot se to zdaj evidentno dogaja na Švedskem, ki so jo take in podobne doktrine socialno skoraj uničile.

Kaj je treba storiti?
Če želimo postati konkurenčni, bodo v slovenskem šolstvu potrebne korenite reforme, in to na področju, kjer jih še nikoli ni bilo. Treba bo spremeniti mentaliteto učiteljev in profesorjev, kar se lahko doseže z dobro usmerjenim izobraževanjem in usposabljanjem v obliki seminarjev in delavnic. In treba bo na terenu (od vrtca do fakultete) dodobra pojasniti ideje in filozofijo, ki se skriva za modernim formativnim izobraževanjem, tistim ljudem, ki izobražujejo slovenske učence, dijake in študente, da bodo te ideje vzeli za svoje. Brez tega slovenski šolski sistem nikoli ne bo postal uspešen.

mag. Tadej Ian

 • VERZIFIKATOR

  Nič čudnega, ko imamo pa take učence. Samo en primer iz naše šole.

  Darjan Žarec

  PREDSEDNIK IN BONBONI

  V razred naš prišel je zgolj slučajno,
  od nekod drugod se je prešolal,
  se dotlej po drugi sceni rolal,
  toda zdaj hvalili so ga bajno.

  Za učitelje je bil nadarjen,
  ta bo razred zdelal vsaj z odliko,
  so kazali nam njegovo sliko,
  za predsednika da je ustvarjen.

  Brž postal predsednik je razreda,
  tudi če glasov dobil manjšino,
  se ves čas za zlato je sredino
  sam razglašal, bil kot senca bleda.

  Kot predsednik je dobil blagajno,
  ko poslali so ga v trgovino,
  vsakič je prinesel robo fino,
  a ne takšne z uporabo trajno.

  Po potrebščine so ga poslali,
  po papir in svinčnike, radirke,
  on pa je prinesel kombinirke
  in navlako, ki so mu jo dali.

  Je delil bonbončke po razredu,
  ki jih za denar je kupil javni,
  kupoval naklonjenost, bil glavni
  v lastnem Marjan ves čas je neredu.

  En bonbonček tebi, drugi meni,
  dokler v vrečki je še sploh kateri,
  noče fant, da komu se zameri,
  so nameni čisto vsi pošteni.

  Zmanjkalo bonbončkov sredi leta
  naglo je in zmanjkalo papirja,
  toda Marjan naš veselo dirja,
  s floskulami še naprej opleta.

  Ura zadnja trajala razredna
  le deset minut je, zadostuje,
  da predsednika se tam kaznuje
  za dejanja vse njegova bedna.

  Slednjič ga odnesejo bonboni,
  Marjan pa očem še ne verjame,
  misli, da lahko še kje kaj vzame,
  če ravnatelju se le prikloni.

  Ga spodil tovariš je ravnatelj,
  tisti striček mali sivolasi,
  o katerem glas gre v naši vasi,
  da je Marjanovih star prijatelj.

  Kar naenkrat več se ne poznajo,
  ker naš Marjan jih je razočaral,
  ko z bonboni vse jih je prevaral,
  čas je, da drugam ga v šolo dajo.

  Toda Marjan hoče, da zaključil
  vsaj z bonboni bi predsedovanje,
  uredijo fantu takšno stanje,
  da iz šole sam se je izključil.

 • Marvin

  Šolstvo je podrejen sistem, kot vsi ostali. Spremembe so možne samo s politično voljo in vizijo poti v neko moderno družbo. Zelo verjetno strukture, ki sedaj obvladujeo to področje sprememb niso sposobne brez obsežnih kadrovskih sprememb in odmika od poti Enoumja. Toda to je nujno, če se želi napredka in suverene poti v globalni družbi.

 • yasuo

  super članek
  končno da nekdo razloži probleme, ki jih imamo starši z šolajočo mladino
  otroci so preobremenjeni z nepotrebnim balastom , borbo za ocene, ki jim omogočajo vpis na željeni študij in posledica tega je da so nenehno utrujeni; po končanem šolanju pa so neuporabni za katerokoli delo
  kaj se je spremenilo v šolskem sistemu, da dekleta dosegajo veliko boljše rezultate kot fantje, na koncu
  pa so vsi feminizirani sistemi neučinkoviti in problematični (šolstvo, javna uprava, sodstvo , zdravstvo

  • hajduk

   Punce so drugačne, poglej si enkrat kakšno vitko mladenko in opazuj kako je zgrajena, ja vidiš, da se ves čas nastavljajo in smejčkajo, to so čisto drugačna bitja od moških.
   Pri nas je bil ženski WC zaklenjen, nekaj časa je pred njim stal tudi učitelj telovadbe, ki je skočil noter in brcnil ven mulca, če jih je hodil tja grabit za male zizike.

 • mapu

  Najprej po hitrem postopku tistega picolo v rit sunit, pa bomo že veliko naredili, najslabši minister doslej v šolstvu….

  • yasuo

   tudi sistem pod njim in vsi ki ga sestavljajo so velik problem
   dokler ne bo privatne konkurence kjer bo neučinkovit sistem dobil po grbi ne bo boljše

  • zokispoki

   A mislis tistega pedra ?!?

  • samsara

   Sunit v rit z ‘živaljo’ vred.
   V vladnih prostorih ni mesta za živali.
   Tudi ne za pokvarjence in iztirjence.

 • JANEZ GUS

  Začelo se je z marxistom Gabrom,od takrat pa samo še globje tonemo.

  • Slovenec

   Točno, skupaj s permisivno vzgojo in vodljivo mladino.

 • rubec

  Kar se šolstva tiče mi je najbolj ostal v spominu stavek, ki ga je govoril doktor Gaber. Ko bo stavek končan, bo nam debilom vse jasno.

 • Slovenec

  Še zdaleč niso vsi učitelji levaki. Res pa jih je precej levo usmerjenih. V Sloveniji bi morali imeti več zasebnih šol kot protiutež
  javnemu premalo fleksibilnemu šolstvu.

  • JANEZ GUS

   Saj vidiš,kaj počnejo levuharji s to odločbo vstavnega sodišča.Rezultate teh zasebnih šol pa ti kučanisti ne vidijo.Slovensko javno šolstvo je dno dna.Neprimerljivo z EU še manj pa z ameriškim šolstvom.

 • Antonius

  V šolstvu levica izobražuje in vzgaja osnovnošolske otroke, da jih kasneje hodi podpirati na take in vsebinsko podobne shode, proteste in *lažgoške* proslave.
  Potem se pa človek čudi, ker neizobražena mladina protestira in ukinja demokratično izvoljeno opozicijo.
  Prek 800 morišč so si gošarji priborili, mladino pa levičarji vzgajajo in izobražujejo v zzb duhu.
  Kobal je pa itak plagiator in lažnivec, kot naš šolski sistem in cela zzb.
  SDS volite, da bo tudi v osnovnošolskih vsebinah prišlo do bistvenih sprememb.
  https://www.youtube.com/watch?v=DOMvdaQ9XYk

  • Joc 52

   Solski ucni program je problematicen, tega je potrebno prevetriti…..in seveda trenutnega drzavnega sekretarja poslati na prevzgojo

   • hajduk

    Najbolj problematični so revni otroci iz drugorazrednih družin in vsi otroci tretjerazrednih, ki jih je itak zelo malo, ker so naci komunisti večino pravočasno kastrirali ali naredili drugače invalidne.
    Kaj pa naj reče ata svojemu sinu, morda bi ga lahko podučil, glej, ta mali peder je sin od tistega fašističnega gnoja, ki nas je fuknil na cesto in nam ni dal plač, njegov ata je spokal pa že babico in dedeka, nič ne moreš, njegov ata je močnejši od tvojega ata, če bom jaz kaj relel, bodo še mene spokali, ti boš končal pa pri ciganih, v državni sirotišnici, kjer mu boš lahko lulčka cuzal, da boš imel za hors.
    Pa oriden bodi, če boš naredil pizdarijo, me bodo fuknili ven še oz tega šihta, potem pa ne bo niti mobija, playstationa itak ne boš nikoli videl, razen pri sosedih, ki so udbaši in se lahko derejo.

    Veš, da tako ne gre, treba je ločiti otroke in jih vzgajat po vojaško, sicer bodo že v šolah sami problemi.

 • hajduk

  Najprej je treba razumeti, da v vojaško policijskih đamaherijah pamet prva odpove, žrtev so učitelji in učenci, le da omladina seveda ni kriva, če pa so v šolo poslani zato, ker ne razumejo.
  Krščanstvo se je razvilo iz afriške okultne mistike in ideologije, ki jo je multi kulti rimsko cesarstvo vzelo za svojo in nadomestilo grški poganski Olimp s hebrejsko Odisejado. Slovani smo bili pa nekaj čisto tretjega, naša božanstva so bolj podobna poganski flori in favni iz Švedske. Sever Evrope je zelo drugačen od juga, kjer prevladuje rimski katolicizem, medtem ko so nekdanje britanske kolonije protestantske oziroma pod vplivom angleške cerkve, ki je spet nekaj četrtega, saj so razvili neko čisto svojo, posrečeno mešanico krščanstva, z elementi islama, budizma, hinduizma in aboridžinskega šamanstva.
  Biblijo je na splošno zelo težko učit v šolah, če se pa ne da skoraj nič dokazovati, študenti se morajo torej učiti pravljice, iz katerih lahko pogegnejo nasvete za uspešno in zdravo življenje.
  Mene veronauk v šolah ne moti več, ker je že vse nepovratno zavoženo, cel narod je pokvarjen in lobotomiziran, kar naj Hudič vzame še preostalo. Ne si pa misliti, da bo tako lahko vzgojiti 50 tisoč novih pedagogov, ki bi svoje poslanstvo vzeli bolj resno in niso samo otroci prvorazrednih elit, ki niso bili za nikamor drugam in itak ne zdržijo 8 ur v nobeni službi.
  Komunisti bodo taloj podprli versko ondoktrinaciko, saj je tudi Putin uvedel osnovnošolsko kurijo, rusi so šele retardirani, pa jih imajo vsi še vedno za narod Stalinovih inženirjev.
  Toliko o krščanski šolski revoluciji, posrečeno delitev na formo in substanco bi rad komentiral pa posebej.

 • Anton

  glede nato, kdo drži primat nad šolstvom praktično kontinuirano od leta 1945 do dandanes, me novica niti pod razno ne preseneča

  sarkazem press

 • montyamp

  Austrijski vajenci so svetovni prvaki .
  Narediti samo kopijo austroogrskega šolstva , ki je živelo na tem prostoru pred 100 leti .
  Komunistična banda uniči vse in povsod kjer se česa dotakne .
  GORJE NARODU , KO PRIDE HLAPČEVSKA BANDA NA OBLAST .

 • ZatonMesecnikov

  Kdor se čudi, je naiven. Šolski kadri so bili zmeraj strateški za levičarje, Le preverjenim kadrom je bila dana pravica, da oblikujejo nove generacije. In leta 1991 je bil le nov dan, z istimi učnimi programi. Kot otrokom sta nam lagala Borec in Tovarišica o Tinčku kurirčku, danes ni nič drugače. Namesto da bi bile danes šolske ekskurzije v Hudo jamo ter na drugi strani Urha pa Kozlarjevo goščo z napotilom, da se Državljanska vojna ne sme ponoviti, se še vedno stresa Žveplo po proslavah. In pomiritve noče in noče biti. Dokler bodo Levičarji jemali Slovenijo kot svoj vojni plen v Državljanski vojni 42/45, bo tako ostalo. Slovenija pa bo tonila vse globje.

  • hajduk

   Državljanska vojna, kdaj, a v Sloveniji?
   Dragi moj prjatu, slovenc, naš si, lepo te prosim, saj si pameten, med leti 1941-1945 ni nilo nobene Slovenije, ker je stric Hitler naredil to deželo spet nemško oziroma italijansko, madžarsko in ustaško.

   Kje naj bi torej med 2.sv divjala državljanska vojna, mogoče edino v Veliki Nemčiji in Kraljevini Italiji, med slovenci zagotovo ne, ker podalpski cigani niso narod in nimajo države, za katero bi lahko umrli.

   • RATATA

    Mogoče pa v tistih slovenskih Deželah, ki so se na osnovi ustavnega dokumenta z dne 16.10.1918 zedinile (Karlov Manifest) in je Narodna Vlada prevzela vsa ustavna pooblastila v teh vseh slovenskih Deželah, ki so se dne 01.12.1918 ujedinile s Kralhevino Srbijo v novo državo.
    Mogoče je bila tu državljanska vojna(??) Buhvej(?)

    • hajduk

     Drćavljanaka vojna v srbski kraljevini, ki jo ke okupirala banda.pijanih naci motociklistov, sliši se bolj logično kot vojna v državi, ki enostavno ni več obstajala in za katero se tudi ni nihče boril.
     Partizani so se hoteli mapčevati tistim, ki so jih izdali in pregnali iz domov, komunisti so se borili za internacionalo, hrvati so itak spadali pod fašistično Italijo, srbi so hoteli kralja nazaj, zamejski slovenci bi še plačali, da ne bi bili več slovenci, kdo točno je pravzaprav po vojni naročil Slovenijo?

   • ZatonMesecnikov

    Tako pravi zahodna zgodovinska šola za Jugoslavijo 1941-45. Civil war, Državljanska vojna. jaz samo povzemam njene navedbe.

    Simultaneously, a multi-side civil war was waged between the Yugoslav communist Partisans, the Serbian royalist Chetniks, the Croatian fascist Ustashe and Home Guard, Serbian Volunteer Corps and State Guard, as well as Slovene Home Guard troops

 • hajduk

  Šola je zelo kompliciran inštitut, ki je ključnega pomena za obstoj človeške vrste. Tu se nimamo kaj meniti, če bi vsi ljudje naenkrat pozabili govoriti, pisati in brati, bi bili do večera vsi nazaj v votlinah, planetu pa bi zavladali pudlji in mačke.
  Inštitucija ni ravno prva barikada človeštva, poduk se začne že takoj, ko se rodimo in nas zgrabita v roke starša, najboljša profesorja kar jih bomo imeli še kdajkoli v življenju. Materin jezik torej podedujemo, skupaj s higienskimi in drugimi socialnimi veščinami, mogoče gre kakšen mlad migrant raje kakat na trato pred vhodom v šolo kot na šolski WC, ampak to so večinoma.samo posledice zmede, ki pride zaradi spremembe okolja in običajno kmalu mine.
  Večina otrok se začne učiti pisati šele v šoli, redko kdo je prebral svojo prvo knjigo že pred šestim letom starosti, še manj otrok je tudi razumelo tisto slikanico, ki so jo prvo prebrali sami. Skozi učenje simboličnega jezika, se zalne razvijati ideološka kulisa, ki bo poslej naš zadnji dom, do smrti bomo razmišljali v materinih besedah. Velja pa opozoriti, da niti ena beseda ne opisuje nič stvarnega, vse so samo simboli, z rabo katerih si v misli pričaramo razne vsebine in pomen, kar oblikuje našo sposobnost vizualizacije in družbeni karakter naše osebnosti.

  Poslanstvo osnovne šole je predvsem epistemološko. Šola uči otroke formirati in uporabljati um, ki je zagotovo največje odkritje v zgodovini sveta, če ne celo galaksije. Otrok se uči ločiti kaj je bilo prej in kaj pozneje, seštevati in odštevati, kakšne absolutne pravice pripadajo človeku, za razliko od ostalih živali, katerih pravice so zgolj relativne, kaj potrebujemo enako vsi ljudje na svetu ter druge osnovne etične, moralne, psihofizične in tehnične veščine, na katerih je zgrajeno celotno znanje.
  Šola se začne od določeni uri in konča po urniku, udeležba je obvezna za vse mladoletne državljane, zato lahko govorimo o civilni službi. Otrok ni javni uslužbenec, saj ne dobi plače, tudi ni vojak ali pripadnik določene skupine, saj ne nosi uniforme, ni niti rezident, če je pa potomec pravih gospodarjev demokracije, on je civil, šola pa je njegovo prva, odgovornost in moralna dolžnost.

  Odkar je cerkev ločena od države, je šola tudi svetišče. Učitelji so itak večinoma nepotistično nastavljeni in posvečeni, dejansko so menihi, ki znajo vsako besedico razstaviti na razne modrosti in v naključnih vzorcih poiskati nek višji pomen. Potem je pa odvisno kaj imajo v glavi, koliko so se nažurirali na faksu in koliko ponižanj so pretrpeli, včasih so bili tudi predolgo sami ali popolnoma razpuščeni, pijani in zadrogirani, ampak so se še zadnji čas spravili k pameti. To niso več militarizirani droni komunističnega režima, niti niso plemiči, ki bi jim družinski stan omogočal posvetno življenje, sploh pa niso nobeni metropoliti in avanturisti, z izjemo kakšnih rokerjev in sledilcev Hare Krišne, ki so potovali po svetu, med eno izpostavo Udbe do druge ali so iskali nirvano po Indiji. Naši učitelji so otroci od udbašev, vidnih osamosvojiteljev in intelektualcev, mestne jare gospode in agrarnih kulakov, izbrisane pa so zamenjali migranti iz balkana.

  Glejte, pri nas v osnovnih šolah še osamosvojitve ni mogoče učiti, ne vemo ne kdo je zakuhal nasilno separacijo, ne kdo nas je napadel, niti kdo je zmagal, sploh pa ni jasno kam so izginili vsi komunisti in peta kolona. Najbolje je, če določenih tem sploh ne bi omenjali in bi z otroki takrat raje zapeli kakšno domoljubno pesmico, vsaj ne bodo odrasli kot retardirani pijanci in feministične možače.

  • yasuo

   ne filozofiraj
   rajši prepričaj svoje da bo šola brezplačna in mi ne bo vsak mesec težila daj prispevek za razširjen program, daj prispevek za socialno ogrožene , daj prispevek za 1 tono neuporabnih delovnih zvezkov in učbenikov in še in še in nikoli zadosti

   • hajduk

    Kaj je to šola, jaz sem hodil v neko veliko staro poslopje, kamor so v sobe zložili mize in stole, potem nas je pa tam sedelo notri kakšnih 20-25 in smo tekmovali kdo bo znal recitirati več pesmic ter dolgih odstavkov iz črno belih učbenikov in ga bo učiteljica bolj pohvalila.
    Lačen nisem bil pa nikoli, trgovino sem imel pred nosom, odprli so 15 minut preden sem šel v šolo, na parkirišču so vedno ležali kakšni bakrenjaki, s katerimi si je lahko vsak kupil svežo žemljico ali rogljiček.
    Verjetno še danes ležijo okoli kakšni centi, ampak nimam več tako dobrih oči, ko si mlad se vse sveti, v živih barvah in lahko opazuješ celo, kako se v svetlobi iz okna, v zraku igrajo drobni prašni delci. Za vsakega učitelja smo lahko takoj zavohali, če je imel za zajterk kavo, čaj, šnops ali kakav.

    • yasuo

     vsi smo hodili v iste socialistične šole in se učili kako je kurirček Tinček zbiral živež za lačne partizane; vmes pa je ostali svet šel dalje in danes smo butast lačen narod na poti v Venezuelo

 • RATATA

  Šolstvo v osamosvoheni socjalistični Republiki Sloveniji je res zahojeno!
  Učenci se ne naučijo niti tega, da so prejšnjo državo dne 01.12.1918 sestavile Kraljevina Srbija in slovenske Dežele.
  Celo to se učijo, da ima ozemlje Republike Slovenije obliko Kokoške in ne povedo, da je to le upravna enota za izvajanje zveznih pooblastil znotraj SFRJ – Socjalistična Republika Slovenija !!

 • Kluki

  Zasebno šolstvo je v redu.Ne sme pa biti protiutež javnemu.Mislim,da moramo delati na tem ,da se javna šola temeljito spremeni in izboljša.Drugače bo sčasoma enako kakor je s televizijo,ko si RTV misli,vi nam plačujete prispevek in se ne vtikajte v uredniško politiko,če pa hočete boljši program ,si pa kabelsko naštimajte.

 • Janko Lisjak

  Seveda da propada ce pa privat solstvo jemle javnemu