fbpx

Zdravstveni minister podpisal 12 novih sklepov za investicije: Znatna sredstva za obnovitev infrastrukture

Minister Poklukar podpisal dvanajst novih sklepov za investicije v primarno raven (foto:sta)

Znotraj zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 je država namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Januarja 2022 je bil odprt razpis za sofinanciranje investicij na primarni, na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo.

Za pripravo projekta je pristojna občina oziroma ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, ministrstvo za zdravje pa sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa. Minister Janez Poklukar je tako podpisal naslednjih 12 sklepov, ki so podlaga za financiranje 12 zavodov.

Mozirje – Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Mozirje
Ministrstvo za zdravje sofinancira 96.819,95 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (153 m2). Predviden zaključek investicije je v maju 2022, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 250.000 evrov.

Dobrepolje – Obnova Zdravstvene postaje na Vidmu
Ministrstvo za zdravje sofinancira 213.143,83 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (129 m2), splošna in družinska medicina (95 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (16 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (19 m2), patronažno varstvo družin (14 m2), fizikalna medicina (18 m2), zobozdravstvena služba (48 m2). Predviden zaključek investicije je v juniju 2023, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 350.000 evrov.

ZD Domžale (foto: STA)

Domžale – Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garažne hiše
Ministrstvo za zdravje sofinancira 2.135.805,85 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (590 m2), splošna medicina in družinska medicina (1.707 m2), radiološka in UZ diagnostika (133 m2), fizikalna medicina (13 m2), zobozdravstvena služba (2.468 m2). Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024 (zaključena GOI dela), celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 20 milijonov evrov.

Kamnik – Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik
Ministrstvo za zdravje sofinancira 122.176,60 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa fizikalna medicina (124 m2). Predviden zaključek investicije je v novembru 2022, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 450.000 evrov.

Prizidek Zdravstvenega doma Nova Gorica je le eden od preteklih investicij aktualne vlade. (foto: STA)

Gorenja vas Poljane – Ureditev novih ambulant družinske medicine v Zdravstveni postaji Gorenja vas
Ministrstvo za zdravje sofinancira 164.020,60 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (150 m2) ter preventivne dejavnosti (26 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 300.000 evrov.

Vitanje – Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Vitanje
Ministrstvo za zdravje sofinancira 87.888,00 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov sprejem (23 m2) ter splošna in družinska medicina (23 m2). Predviden zaključek investicije je v decembru 2022, celotna vrednost investicije pa je nekaj več kot 150.000 evrov. 

Črenšovci – Prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje Črenšovci
Ministrstvo za zdravje sofinancira 317.760,00 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna in družinska medicina (376 m2), patronažno varstvo družin (19 m2), preventivne dejavnosti (29 m2). Predviden zaključek investicije je v decembru 2023, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj 1.200.000 evrov.

Bled – Dozidava objekta ZD Bled
Ministrstvo za zdravje sofinancira 702.381,60 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (583 m2). Predviden zaključek investicije je v juniju 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.

Bohinj – Rekonstrukcija in dozidava ZD Bohinj – izolacijski blok
Ministrstvo za zdravje sofinancira 161.539,20 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov splošne in družinske medicine (112 m2). Predviden zaključek investicije je v juliju 2023, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 220.000 evrov.

Slika je simbolična (foto: STA)

Brežice – Dograditev ZD Brežice
Ministrstvo za zdravje sofinancira 853.388,80 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov sprejem (167 m2) ter splošna in družinska medicina (499 m2). Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot šest milijonov evrov in pol.

Radovljica – Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto
Ministrstvo za zdravje sofinancira 330.700,80 evrov za izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega programa zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (258 m2). Predviden zaključek investicije je v septembru 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot pol milijona evrov.

Gornja Radgona – Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni
Ministrstvo za zdravje sofinancira 750.829,70 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna in družinska medicina (172 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (11 m2), patronažno varstvo družin (146 m2), preventivne dejavnosti (247 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.