fbpx

Analiza skupine zdravnikov razkrila, zakaj so zasebniki uspešnejši in nujni za dostopno javno zdravstvo

Foto: Pixabay

Skupina neodvisnih zdravnikov Zdravstvo.si je pripravila primerjalno analizo opredeljenih oseb pri družinskih zdravnikih na dan 31. 12. 2022. Analiza raziskave pa je razkrila to, kar potrjujejo dostopni javni zdravstveni sistemi v modernih evropskih državah EU, in sicer, da so zasebni izvajalci – svobodni zdravniki družinske medicine najdostopnejši del javnega zdravstva in da je v državnem zdravstvu manj opredeljenih oseb kot pri zasebnikih s koncesijo. To je posledica slabega upravljanja in organizacije državnega zdravstva.

Skupina neodvisnih zdravnikov je v svoji analizi razkrila, da imajo zasebniki s koncesijo več opredeljenih oseb kot zdravniki v državnem zdravstvu, kar je posledica slabe organizacije in upravljanja. Prav tako ugotavljajo, da so prav zasebni izvajalci oziroma svobodni zdravniki družinske medicine osnova za dostopno javno zdravstvo.

Skupina zdravstvo.si že nekaj let opozarja na temeljne pogoje za ureditev slovenskega zdravstva, saj menijo, da je “človekovo zdravje ena od najpomembnejših ustavnih vrednot”. Nedavno dogajanje v Sloveniji pa je še dodatni razlog, da so se lotili analiz, s katerimi potrjujejo dejstvo, da se Slovenija od zdravstva v ostalih modernih evropskih državah oddaljuje in ne približuje. V zadnji analizi so prišli do ključnih ugotovitev, s katerimi želijo preusmeriti pozornost od kreatorjev in apologetov državnega zdravstva k prikazu dejstev, ki bodo slovenskim državljanom omogočila pravočasno in dostopno javno zdravstvo.

Foto: zdravstvo.si

Primerjali so povprečno število opredeljenih oseb na družinskega zdravnika v Sloveniji pri zasebnikih s koncesijo in pri zaposlenih v javnih zavodih in ugotovili, da je pri zasebnikih večje število opredeljenih oseb. To je le eden od pokazateljev tega, kar Golobova vlada želi prikriti – da zasebniki delajo bolje oziroma so bolj organizirani. Pri zasebnih koncesionarjih je bilo na dan 31. 12. 2022 opredeljenih 1794 oseb, medtem, ko jih je bilo v javnih zavodih opredeljenih 1573.

Foto: zdravniki.si

Zdravniki trdijo, da je to posledica slabega upravljanja in organiziranja javnih zavodov, kar glede na to, čemur smo bili priča od prihoda Golobove vlade, zveni precej resnično. Spomnimo, da je od prihoda zdravstvenega ministra Danijela Bešića Loredana slovensko zdravstvo zdaj tik pred razpadom. Odmevna zgodba, ko je v Celju prišlo do zamenjave identitete dveh starejših bolnikov, ki sta bila v bolnišnico pripeljana z istim reševalnim vozilom, je bil dober začetek za razkritje slabe organizacije. Da  ne govorimo o izbrisu skoraj 6 tisoč napotnic, ki so se “pač zgodile”, kot je dejal zdravstveni minister. Tako kot se je “pač zgodilo” to, da ljudje nimajo več osebnih zdravnikov, Golobova vlada pa jim želi vzeti še tisti zasebni sektor, ki je bil v primeru čakalnih dob in nujnosti rešilna bilka.

Raznolikost je ključnega pomena v EU
Ena od raziskav, narejenih na podlagi podatkov modernih evropskih držav, povezanih z zagotavljanjem zdravstvenega varstva v Evropi od bolnišnic, primarne oskrbe do specializiranih storitev in lekarn, dokazuje naslednje: čeprav so bile in ostajajo precejšnje razlike v tem, kako je zasebni sektor vključen v zagotavljanje zdravstvenega varstva znotraj širšega zdravstvenega sistema, je prav ta raznolikost ključnega pomena za učinkovito oskrbo. Zasebni sektor ni potreben za zagotavljanje nacionalnega zdravstvenega varstva, niti storitve zasebnega sektorja niso ovira za močan in učinkovit nacionalni zdravstveni sistem. To lahko rečemo za bolnišnice, kjer so razlike med lastniškimi modeli najizrazitejše in jih najbolj jasno določajo nacionalne politične razlike in spremembe. Velja pa tudi za zagotavljanje primarne in specializirane oskrbe, kjer ima stopnja zasebnega zagotavljanja zgodovinske korenine.

Foto: Freepik

Hkrati pa velja v evropskih zdravstvenih sistemih skoraj univerzalno soglasje, da je zagotavljanje določenih zdravniških in zobozdravstvenih storitev najboljše pri zasebnikih, ker so storitve in izdelki med ponudniki najbolj standardizirani. Državljani in kupci jih tudi najlažje primerjajo.

Tanja Brkić