Zasebniki proti “Glasu ljudstva”: Koncesionarji so del rešitve in ne del problema!

Datum:

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) se je odzvalo na novinarsko konferenco iniciative Glas ljudstva, na kateri so slednji obtožili zdravstvenega ministra, da izvaja “tiho reformo zdravstvenega sistema”, tako da povečuje število in vloge zdravstvenih koncesionarjev na račun kadrovskega izčrpavanja javnih zdravstvenih domov.” Zasebni zdravniki in zobozdravniki po drugi strani odgovarjajo, da so del javne zdravstvene mreže in da prejemajo “enako plačilo za opravljene storitve s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot javni zavodi”.

V Glasu ljudstva so na novinarski konferenci posebej izpostavili primer Studia R, ki je zaradi odprave uredbe o neomejenem financiranju potrojil obseg svojega delovanja, pri tem pa so se v Studiu R zaposlili zdravniki, ki bi po njihovem mnenju očitno morali delati v javnih zdravstvenih domovih. Štirje so namreč iz ZD Ljubljana. Zmotilo jih je tudi, da je lastnik Studia R pravnik Gorazd Perenič, čigar podjetje je opravljalo pravno svetovanje zavodu Praktik.um, ki je po njihovih besedah na ministrstvu za zdravje lobiralo za odpravo omejitev financiranja koncesionarjev. Ob tem še omenijo, da Pereničeva soproga zaposlena na ministrstvu za zdravje.

Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov je na navedbe na novinarski konferenci odgovorilo z navedbo glavnih razlik za zdravnike zaposlitev pri koncesionarjih. Pri slednjih imajo zdravniki večjo fleksibilnosti pri organizaciji dela kot v javnih zavodih, razlikuje se tudi plačilo za opravljeno delo in način nabave materialov – kar pa so tudi glavni razlogi, da se zdravniki odločajo za delo pri koncesionarjih. “Ti pa pri poslovanju kot že omenjeno niso vezani na plačno lestvico javnih uslužbencev in na javna naročila, morajo pa pri svojem delu biti preudarni in ekonomični, kajti nosijo večjo finančno in tudi osebno odgovornost za svoje poslovanje kot zdravniki, zaposleni v javnih zavodih,” zapišejo pri združenju SZZZZS.

V združenju izpostavijo tudi pomembno lastnost zdravstvenih domov, da so njihovi lastniki občine in ne državljani. Z zdravstvenimi domovi tako posredno upravljajo župani, tako da imenujejo večino članov v svete zavodov, ki pa nato imenujejo direktorja javnega zavoda.

“Letni presežki v javnem zavodu na primarnem nivoju se prilijejo torej v proračun občin, kjer pa se lahko porabijo za karkoli, ne samo za zdravstvo. Zasebniki dobiček pa v večini investirajo v svojo dejavnost, v nabavo kakovostnejših medicinskih naprav in materiala pa tudi v nagrajevanje zaposlenih. Menimo, da ni rešitev v tem, da se omejuje delo zdravnikov in se jih prisili v določeno obliko zaposlitve, ampak da se vzpostavi kakovosten nadzor nad porabo javnega denarja pri vseh, ne samo pri koncesionarjih, ampak tudi v javnih zavodih,” zapišejo zasebniki.

Niso krivi bolniki ali zdravniki! 
V združenju nato nadaljujejo, da za obstoječe stanje niso krivi ne bolniki niti zdravniki, še manj pa koncesionarji. Kot pojasnjujejo, je trenutno stanje predvidljiva posledica neurejenih sistemskih razmer in neupoštevanja predlogov stroke iz preteklosti. Kot pravijo, so koncesionarji del rešitve in ne problema: “Nikakor se delovanje koncesionarjev ne more predstavljati kot eden izmed glavnih vzrokov uničevanja javnega zdravstvenega sistema, ampak so ti kvečjemu del rešitve.” 

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber. (Vir: STA)

O rešitvi za zdravstveni sistem
Zasebniki ob koncu odziva na novinarsko konferenco predlagajo rešitev za razmere v zdravstvu. Ta je, da bi morala javnofinančna sredstva slediti bolnikom in ne izvajalcem. Na tak način bi se bolnikom zagotovila ustavna pravica do proste izbire zdravnika, ta pa bi imel prosto izbiro, na kakšen način želi delovati, kot zasebnik (oziroma zaposlen pri zasebniku) ali pa kot zaposlen v javnem zavodu. “Tako ne bi bilo potrebe po koncesijah in zdravstvenih programih, ampak bi izvajalci konkurirali v okviru javne zdravstvene mreže s ciljem zagotavljati čim boljšo in čim bolj kakovostno storitev za bolnike,” zapišejo in zaključijo, da bodo vse ostale rešitve povzročile propad javnega zdravstvenega sistema in privatizacijo v pravem pomenu besede.

Gal Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

Korupcija na korupcijo – Golobova vlada

Golobovo vlado vse od nastopa spremljajo korupcijske afere. Sodna...

Cene, ki jih plačujemo za tečaje slovenščine za migrante, so vrtoglave

Množične migracije so za Slovenijo vedno večja težava pod...

Rusija dve leti po napadu na Ukrajino

Ruska invazija na Ukrajino ni spremenila le sveta, temveč...

Podoba vladajočih se v Bruslju na ogled postavi

Peticija o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na...