Zdravstvo ji razpada, ona pa bi višje plače

Direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susič zdravstveni sistem razpada, ona pa bo dobila dodatek za uspešnost (Foto: sta)

Prilagamo zaprosilo za soglasje k sklepom Sveta zavoda ZD Ljubljana z dne 22. 12. 2022 za določitev višine dela plače za izplačilo redne delovne uspešnosti za navadne javne uslužbence. Pod sklep je podpisana direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana Antonija Poplas Susić, na katero letijo očitki o odgovornosti zaradi čakalnih vrst. 

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in 8. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva so bili poslani sklepi o določitvi redne delovne uspešnosti za leto 2021 za direktorico ZD Ljubljana, za strokovno direktorico ZD Ljubljana, za namestnico direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti ZD Ljubljana in direktorja ZD Ljubljana.

Te je pod odložnim pogojem pridobitve soglasja MOL in soglasja Ministrstva za zdravje sprejel Svet Zavoda ZD Ljubljana na 4. seji dne 22. 12. 2022. S predlaganimi sklepi se nadomešča sprejete sklepe na 3. korespondenčni seji dne 13. 5. 2022, h katerim je podal soglasje Mestni svet MOL Ljubljana na svoji 35. seji dne 26. 9. 2022.

 

 

Minister za zdravje soglasja nanje ni podal, saj so bili izračuni v sklepih z dne 13. 5. 2022 napačni. Višina dela plače direktorja za delovno uspešnost ne sme presegati pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače direktorjev.

Direktorica dr. Antonija Poplas Susič je varovanka ljubljanskega šerifa Zorana Jankovića. Slednji brani njeno delovanje, čeprav so delovni pogoji v ZD Ljubljana neustrezni. Zdravstvo ji razpada pred očmi, dolge čakalne vrste, ona pa bi višjo plačo? V ZD Ljubljana so razmere resnično zaskrbljujoče, saj je poleg množičnega odhajanja zdravnikov leta 2022 kar 31.341 ljudi ostalo brez izbranega osebnega zdravnika. Neuradno tudi krožijo informacije, da naj bi ljudi zmerjala s podganami. V ZD Ljubljana sicer govorice zavračajo. Več o njej.

Domen Mezeg