Že druga podražitev domov za starejše v zadnjih treh mesecih, ker vlada ni potrdila sofinanciranja!

Foto: AFP

Domovi za starejše občane (DSO) so dvignili cene oskrbnin, saj vlada več ne subvencionira stroškov. V DSO-jih pravijo, da je dvig posledica ravnanja te vlade in da jim je žal, da pristojni v državi niso potrdili nadaljnjega sofinanciranja in je zato podražitev prevaljena na najbolj ranljive skupine. Tako ostareli kot njihovi svojci so zaskrbljeni, kako bodo lahko še zmogli plačevanje domov. “Ali si vlada predstavlja, kakšen zalogaj je že plačevanje doma za starejše. S 1. 8. se spet draži za približno 6 odstotkov. Ljudje tega ne bodo več zmogli. Druga podražitev v zadnjih 3 mesecih v našem domu,” je zaskrbljen bralec.

Ko so se med prejšnjo Janševo vlado zvišale plače zaposlenim v domovih starejših občanov, so mediji skočili v zrak, saj je obstajala nevarnost zvišanja oskrbnin. Kakor koli, skrb je bila tedaj odveč, saj se po posredovanju vlade to ni zgodilo. Sedaj, ko postaja jasno, da so se oskrbnine zares zvišale, mediji v glavnem molčijo, tisti v koalicijskih vrstah, ki so bili okrog tega med prejšnjo vlado zaskrbljeni, pa se sedaj ne oglašajo. Prejšnja vlada je v proračun namenila 16 milijonov evrov za to, da do dviga oskrbnin ni prišlo, sedaj pa je v vladi Roberta Goloba dvig oskrbnin že tu. Denarja bojda ni, je pa za nevladnike, migrante in več milijonov za aplikacijo o vremenu, ki sicer že obstaja.

Na osnovi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Skupščina DSO Ormož d. o. 0. na svoji 88. redni seji odločala o izredni uskladitvi cen, s katero bo omogočeno kritje rasti odhodkov, ki se nanašajo na stroške dela. Zaradi izteka veljavnosti Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (UR.I. 145/22) socialnovarstveni zavodi s 30. 6. 2023 več ne prejemamo sredstev za pokritje dodatnih stroškov dela, ki so nastali zaradi sprejetih aktov,” je DSO Ormož obvestil svoje oskrbovance oziroma njihove svojce.

Druga podražitev v zadnjih 3 mesecih – tokrat za okoli 6 odstotkov 
Cena osnovne oskrbe – oskrbe I (cena standardne storitve se določi za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij) – se povišuje za 5,7 odstotkov in cena oskrbe IV za 6,5 odstotkov, kar pomeni, da znaša oskrba I 24,89 evrov na dan in oskrba IV 38,28 evrov na dan. Uskladitev cene je potrdila skupščina CSO Ormož d. o. o, čaka pa se še soglasje pristojnega ministrstva.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Foto: STA)

“Zaradi prenehanja sofinanciranja s strani države je povišanje cene za zagotovitev racionalnega poslovanja in ohranjanje kakovosti opravljenih storitev nujno potrebno. Žal nam je, da pristojni v državni niso potrdili nadaljnjega sofinanciranja in je zato podražitev prevaljena na najbolj ranljive skupine,” so zapisali v DSO Ormož.

Revanšizem te vlade plačujejo najranljivejši
Situacija bi bila lahko povsem drugačna, če aktualna vlada ne bi šla v umik zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času Janševe vlade. Oskrbovanci bi bili po tistem zakonu namreč primorani v letošnjem letu plačevati zgolj bivanje in prehrano. To bi po njihovih izračunih pomenilo, da bi tisti, ki plačujejo več kot 1500 evrov mesečno, plačali polovico manj. Golobovi so pred referendumom trdili, da bodo poskrbeli za pripravo boljšega zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem pa se še kar usklajujejo. V najboljšem primeru bi lahko nov zakon začel veljati junija 2025, kar pa je precej kasneje, kot je to predvidevala prejšnja vlada, torej z letošnjim letom.

Sara Kovač