fbpx

Župani šestnajstih obmejnih občin na Marjana Šarca naslovili številne zahteve zaradi vse večjega navala ilegalnih migrantov!

Foto: STA

Župani 16 slovenskih obmejnih občin so že 30. septembra 2019 na predsednika vlade Marjana Šarca naslovili daljše pismo, ki so ga naslovili Pobuda za izboljšanje razmer v obmejnih občinah. V njem so zapisali 10 pobud. Med drugim so zahtevali dodelitev finančnih sredstev za čiščenje okolja (gozdov, travnikov), odstranjevanje odpadkov, oblačil in razne opreme, ki jo migranti odvržejo.

Župani so med drugim zahtevali, da se na mejo dodeli večje število policistov in vojakov za preprečitev nezakonitega prehoda, v izogib postavljanju dodatne ograje, ki pa ne preprečuje nezakonitega prehajanja. Opozorili so tudi na pomembnost tega, da se prebivalce ustrezno poduči in opremi s pisnimi navodili, kako naj ravnajo ob stiku z migranti in odpadki, ki jih migranti puščajo za sabo.

“Izdelati je treba navodila za čiščenje žične ograje, saj sedanji postopki čiščenja niso ustrezni. Sredstva, namenjena za čiščenje, so veliko prenizka, neustrezno čiščenje bo povzročalo vraščanje ograje v drevje in rastje, kar že kazi okolje. Država mora na prizadetih območjih zagotoviti ustrezno višino nadomestila gospodarskim subjektom zaradi izpada prihodkov. Nekontrolirani migrantski tokovi namreč povzročajo med ljudmi strah in negotovost, kar se odraža v upadu obsega dejavnosti – posebej prizadeti so v gostinstvu in turizmu,” so med drugim še zahtevali.

Marjan Šarec (Foto: STA)

Obljubil ni nič konkretnega
Čeprav je bilo pismo, prvopodpisana sta kostelski župan Ivan Črnkovič in ilirskobistriški župan Emil Rojc, poslano že konec septembra, je Šarec s sestankom z župani odlagal vse do danes. Kot je predsedniku vlade v navadi, županom, med katerimi ni bilo novomeškega župana Gregorja Macedonija, ni obljubil nič konkretnega. Dogovorili so se le, da bodo oblikovali delovno skupino, ki bo pripravila sistemske rešitve za obvladovanje vplivov migracij in izboljšanje življenja ljudi ob meji. Koordinator skupine bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, komisija naj bi z delom začela v 14 dneh.

Ni treba posebej poudarjati, da je iz tega razvidno, da se Šarec kot predsednik vlade in celotna vlada dobesedno norčujeta tako iz županov obmejnih občin kot tudi prebivalcev, ki živijo na obmejnih območjih.

Vir: Moja Dolenjska

Vir: Moja Dolenjska

Vir: Moja Dolenjska

Hana Murn