fbpx

Žvižgači iz UKC Ljubljana razkrili: 35 milijonov evrov izgub, medtem ko ima direktor Poklukar svojega šoferja

Foto: STA

Slovensko javnost je presenetila novo anonimno sporočilo, ki razkriva nepravilnosti delovanja vodstva UKC Ljubljana. Avtorji razkrivajo, da novo vodstvo ne izvaja nobenega sanacijskega načrta. V prvih štirih mesecih pa so povečali izgubo za 35 milijon evrov. Kritiko v anonimki je bil deležen tudi vodja stike z javnostjo UKC Ljubljana Jure Brankovič, ki daje prednost pri izjavah POP TV in RTV Slovenija, medtem ko druge medije zanemarjajo. Spodaj pod člankom pa objavljamo odgovor UKC Ljubljana.

Avtorji razkrivajo, da je v času UKC Ljubljana v času epidemije covid-19 povsem obstala. V tem času so imeli veliko manj pregledov na drugih oddelkih. Generalnemu direktorju Janezu Poklukarju se očita, da je vzpostavil dvojno vodstvo in povečuje število zaposlenih v svojem kabinetu. Avtorjem anonimke gre v nos tudi to, da ima Poklukar svojega šoferja, ki ga prevaža.

Žvižgači iz UKC Ljubljana pa opozarjajo tudi na neprofesionalno delo Jureta Brankoviča, zadolženega za stike z javnostjo na UKC Ljubljana. Nekdanji novinar RTV Slovenija in POP TV svoje ljubezni do obeh medijskih služb še vedno ni izgubil, saj pogosto vabi le izbrane novinarje le-teh. Drugi mediji pa čakajo velikokrat na posamezne izjave dlje časa in se soočajo z neprofesionalnim delom Brankoviča. Kritiki dela med drugim Brankoviču očitajo, da njegovo obnašanje “ni skladu z dolžnostjo transparentnosti informacij, ki jih UKC Ljubljana posreduje v javnosti.”

Neprofesionalen odnos Brankoviča doživela tudi Nova24TV

V preteklosti smo imeli tudi sami težave z delom Brankoviča, ki se je na naša vprašanja obnašal ignorantsko in nam ni hotel posredovati odgovorov. Šele elektronsko sporočilo generalnemu direktorju Poklukarju je zadostovalo, da je Brankovič pričel profesionalno opravljati svoje delo do našega medija.

Objavljamo celotno anonimno sporočilo, ki je bilo prvotno objavljeno v mediju Pozareport :

Spoštovani,

posredujemo vam informacijo o netransparentnem poslovanju UKC Ljubljana pod vodstvom generalnega direktorja Janeza Poklukarja, ki povečuje poslovno izgubo UKCL. Ker se ne želimo izpostavljati zaradi možnih posledic, vas prosimo, da z navedenimi dejstvi seznanite slovensko javnost, saj je nedopustno, da se z javnim denarjem, ki je namenjen zdravstvu, dogajajo takšne nepravilnosti. Obstajajo indici, ki potrjujejo sum, da se z javnimi sredstvi v UKCL ravna neracionalno, kar ima za posledico visoko izgubo.

Namesto strogega izvajanja sanacijskega načrta, se sanacija UKCL praktično ne izvaja, obenem pa se denar nenamensko troši. Utemeljeno verjamemo, da v nadaljevanju opisana ravnanja niso ustrezna in da poslabšujejo že tako slabo stanje v UKCL. Prosimo vas, da ta ravnanja raziščete, saj se lahko samo še na medije obrnemo in tako preprečimo zlorabljanje javnega denarja na škodo tako bolnikov kot vseh davkoplačevalcev.

Kot smo že omenili, UKC Ljubljana ne izvaja več sanacijskega programa, kljub temu, da je bila izguba samo v prvih 4 mesecih 2020 več kot 35 milijonov evrov. Resda je v tem času bila cela država soočena z epidemijo Covid 19, vendar se tem okoliščinam ne more v celoti pripisati krivde za izjemno visoko izgubo, saj v prvih dveh mesecih letošnjega leta epidemije še ni bilo. Kljub slabim finančnim razmeram pa se nadaljuje praksa nakupovanja blaga prek naročilnic, pri čemer vrednost tovrstnih nakupov ostaja nepojasnjena.

V času epidemije Covid 19 je dejavnost UKCL skoraj povsem obstala. V UKCL skorajda ni bilo elektivnih pregledov, redni program se ni izvajal, bili so samo nujni posegi in obravnave onkoloških bolnikov. Tudi na Urgenci je bilo manj obravnav, saj so bili pacienti celo javno pozvani, naj ne obiskujejo urgence, če to res ni nujno.

Delovanje UKCL je bilo torej zelo okrnjeno. Vendar pa tudi v intenzivni enoti zaradi Covida-19 nikoli ni bilo več kot 20 pacientov, na ostalih COVID oddelkih nikoli več kot 50. Kljub temu pa je dodatke za delo v rizičnih razmerah dobilo okoli 7 tisoč zaposlenih. Glede na nizko število obravnavanih bolnikov s Covid-19 se zdi, da gre pri tem za plačilo za neopravljene storitve, kajti nemogoče je, da bi skoraj 7000 zdravstvenih delavcev bilo vključenih v obravnavo in nego tako majhnega števila obolelih za Covid-19.

Tudi nekatera druga ravnanja generalnega direktorja Poklukarja so zelo nenavadna. Tako je v UKCL vzpostavil dvojno vodstveno strukturo, v času epidemije Covida-19 je pripeljal novega pomočnika za finance, dosedanja pomočnica pa je ostala kot svetovalka. Število zaposlenih v kabinetu se je precej povečalo. Nadaljuje se praksa političnega kadrovanja, saj na UKC prihaja Uroš PriklŠarčev državni sekretar iz stranke DeSUS*1.

Nenavadno je tudi to, da generalnega direktorja vsak dan na delo vozi šofer, kar v statutu za njegovo funkcijo ni predvideno, pri čemer ni jasno, ali generalni direktor za to plačuje boniteto. Kot tudi ni jasno, zakaj je svet zavoda Poklukarju odobril povečan obseg dela, ker je nekaj časa poleg UKCL vodil tudi kliniko, saj takšna praksa pred tem ni bila uveljavljena.

Naj v seriji dvomljivih potez omenimo tudi to, da se kljub slabemu finančnemu stanju UKCL zdaj pripravlja kar dvodnevna strateška konferenca na Bledu, za katero je že zdaj jasno, da je UKCL ne more financirati, saj nima sredstev. Kdo bo na koncu plačnik takšnih aktivnosti, se lahko upravičeno sprašujemo vsi, ki nam ni vseeno, za kaj se porablja denar, namenjen slovenskemu zdravstvu.

V času Poklukarjevega vodenja se je občutno spremenila tudi praksa vodenja odnosov z mediji. UKC Ljubljana po novem zelo selektivno sodeluje z mediji. Na izjave pogosto vabi le izbrane novinarje Pop TV in RTV Slovenija*2, medtem ko imajo Finance in drugi mediji z odgovori na svoja novinarska vprašanja velikokrat težave. Prepričani smo, da bi moral javni zavod spoštovati načelo enake dostopnosti do informacij in vse medije obravnavati enakovredno. Takšno obnašanje ni v skladu z dolžnostjo transparentnosti informacij, ki jih UKCL posreduje javnosti.

Naj ob koncu navedemo tudi to, da UKC Ljubljana nenehno naslavlja na ministrstvo za zdravje zahteve po dodatnem denarju. Pri tem ni jasno, kakšne so investicijske prioritete. Vse to priča o tem, da je vodenje UKCL v resni krizi in da obljube in napovedi izboljšanja razmer v UKCL, ki jih je Poklukar dal ob svojem imenovanju, še zdaleč niso izpolnjene.

Spričo vseh navedenih informacij vas prosimo, da tovrstna ravnanja preverite in poskušate najti odgovore na vprašanje, kako se porabljajo javna sredstva v UKC Ljubljana ter s tem preprečite, da bi se denar, namenjen za zdravstvene storitve, torej v prvi vrsti za zdravljenje bolnikov, namenjal za druge namene. Z lepimi pozdravi!

Odgovor UKC Ljubljana:

Spoštovani,

vsakršna ocena poslovanja je trenutno zgolj ocena. Omenjena številka bi okvirno veljala, če od države ne bi prejeli povračil za izplačilo z zakonom določenih dodatkov (14,6 mil€), povračil izpada neizvedenega programa (16,9 mil. €) in nadomestila za oprema, ki je bila kupljena za potrebe COVID (12,8 mil. €). Dodatke za marec in april smo dobili poplačane, v kratkem bo izplačan izpadli program, glede opreme država kandidara za evropska sredstva. Ob uresničenju vseh napoved Vlade RS končni rezultat ne bo obveljal v obsegu, ki ga opisujete.
SOJ Ljubljana deluje v skladu z zakonskimi obveznostmi in strategijo UKC Ljubljana – torej hitro in celostno obvešča vse javnosti.

Luka Perš