fbpx

Evropa napovedala vojno invazivnim vrstam rastlin in živali v EU

Rakuni so se iz opuščenih farm za pridelavo krzna zelo dobro prilagodili na evropsko okolje in se razširili skoraj po celi Evropi, kjer je postal prava nadloga. (Foto: epa)

Evropska uredba o invazivnih vrstah živali je na svoj spisek dala kar 37 invazivnih vrst živali in rastlin, ki resno ogrožajo okoljsko raznolikost v Evropi. Za te vrste velja, da jih je dovoljeno povsem iztrebiti, saj so odgovorne za izumrtje že več sto avtohtonih vrst. 

Med 23 živalskimi vrstami so za lovski odstrel določili štiri. To so siva veverica, rakun, raca belolična trdorepka in jelen muntjak. Potencialne vrste za seznam za odstrel pa so še egiptovska gos, rakunasti pes in pižmovka.

Za države članice EU velja priporočilo, da sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za preventivno opažanje in uničenje invazivnih vrst, ki ogrožajo avtohtono floro in favno in so že močno razširjene po nekaterih državah.

Siva veverica ni tako nedolžna kot izgleda. V Veliki Britaniji je že povsem izpodrinila avtohtono vrsto veverice, hkrati pa uničuje gnezda in mladiče domačih vrst ptic. Poleg tega uničuje električne napeljave in dela veliko škodo na vrtovih in sadovnjakih. (foto: epa)

Siva veverica ni tako nedolžna je videti. V Veliki Britaniji je že povsem izpodrinila avtohtono vrsto veverice, hkrati pa uničuje gnezda in mladiče domačih vrst ptic. Poleg tega uničuje električne napeljave in dela veliko škodo na vrtovih in sadovnjakih. (Foto: epa)

Že več sto izumrlih vrst zaradi močnejših invazivnejših
Okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da imajo tujerodne invazivne vrste močan, zahrbten ter uničujoč učinek na naravno okolje, ki se v veliki meri težko še kdajkoli pozneje popravi. Neavtohtone živalske in rastlinske vrste imajo globalne posledice za avtohtone vrste ter ekosisteme zaradi degradacije okolja. V svetu je tako zabeleženih že na stotine izumrtij s strani invazivnih vrst, s čimer se je napravila nepopravljiva ekološka škoda.

Velik del naloge, ki zajema opazovanje in ocenjevanje stanja na terenu, ozaveščanje, zmanjševanje številčnosti invazivnih škodljivih vrst rastlin in živali ter nadaljnje upravljanje z okoljem, bo prenešen na lovske organizacije, ki že sicer redno skrbijo za ohranjanje naravnega ravnovesja in naravne krajine.

M. P.