fbpx

Migam [email protected] računalnikom

Knjižnica Brežice (foto: N.K.)

Tudi brežiška knjižnica je del projekta Migam [email protected] računalnikom, ki je namenjen spoznavanju in učenju dela z računalnikom ter je prilagojen starejši populaciji. V zadnjih treh letih so ob podpori sponzorjev in donatorjev ter Občine Brežice izvedli 48 začetnih in 8 nadaljevalnih računalniških tečajev.
V mesecu novembru, ko imajo svoj praznik slovenske splošne knjižnice, je župan Občine Brežice Ivan Molan Knjižnici Brežice predal knjižno gradivo, ki ga je Občina Brežice prejela ob različnih protokolarnih obiskih. Gradivo v veliki meri sestavljajo knjige s predstavitvami različnih mest, držav, pokrajin ali kultur. Po besedah direktorice knjižnice Tee Bemkoč bo prejeto gradivo dostopno vsem uporabnikom in predstavlja obogatitev knjižne ponudbe.
 
Predaja knjig v knjižnici Brežice (foto: L.K.)

Predaja knjig v Knjižnici Brežice (foto: L. K.).

Knjižnica vse bolj postaja prostor učenja in druženja
Direktorica Knjižnice Brežice Tea Bemkoč je dejala, da v knjižnici že nekaj let uspešno razvijajo storitve na področju socialne vključenosti, vseživljenjskega učenja, informacijske pismenosti, umetnosti in kulture, namenjene prebivalcem v lokalni skupnosti. Storitve, ki spodbujajo socialnemo vključevanje, že nekaj let podpira Občina Brežice, saj te pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v občini.
Učenje dela z računalnikom kot primer socialnega vključevanja
Knjižnica Brežice se je januarja 2015 na pobudo Združenja splošnih knjižnic in Zavoda Jara priključila projektu “Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja – Knjige povezujejo”. Brežiška knjižnica se na nacionalno raven projekta zagovorništva vključuje s projektom Migam [email protected] računalnikom, ki je namenjen spoznavanju in učenju dela z računalnikom ter prilagojen starejši populaciji.
Prvih devet računalniških tečajev je knjižnica v letih med 2009 in 2012 izvedla v okviru Centra vseživljenjskega učenja, v letu 2011 pa je vrata odprla projektu Simbioza. Na pobudo Društva upokojencev Brežice in predavateljice ter zdajšnje izvajalke tečajev Lilijane Žiroš so v knjižnici s tečajem nadaljevali in ga poimenovali Migam [email protected] računalnikom.
Tečajniki Migam z računalnikom (foto: N.K)

Udeleženci tečaja Migam [email protected] računalnikom (foto: N. K.).

V zadnjih treh letih je bilo ob podpori sponzorjev in donatorjev ter Občine Brežice izvedenih 48 začetnih in 8 nadaljevalnih tečajev. Z namenom približevanja starejšim občanom iz oddaljenih krajev brežiške občine so tečaje izvedli tudi v treh okoliških krajih. S skupnimi močmi so računalniško opismenili kar 549 oseb, predvsem upokojencev in starejših ter iskalcev zaposlitve.

V. V.