fbpx

Neverjetno: Pticam je ljubezen pomembnejša kot hrana

Foto: epa

Znanstveniki Univerze v Oxfordu so izvedli študijo o obnašanju ptic v divjini, s katero so ugotovili, da te v zimskem času raje žrtvujejo svoj dostop in bližino do virov hrane, samo da ostanejo skupaj s svojimi partnerji.

Znanstveniki oddelka za zoologijo so ugotovili, da je partnerska zveza višja prioriteta ptic kot fizične potrebe po hrani. Do tega spoznanja so prišli z eksperimentom, kjer so partnerjema ptic vrste velika sinica preprečili skupno pašo na isti lokaciji. Sinici sta namesto tega, da bi se pasli vsaka na svoji lokaciji, veliko več časa preživljali skupaj.

S časom so se ptičji pari naučili celo sodelovanja in pomoči pri pridobivanju hrane za partnerja.

Ta raziskava je pokazala velik vpliv socialnih odnosov med divjimi pticami, čeprav lahko ti privedejo do usodnih posledic. Raziskovalci razlagajo, da je izbira ptic, da ostanejo v bližini partnerja, osnovana na njihovem kratkoročnem dojemanju omejevanja dostopa do hrane, ki seveda ni najbolj optimalno. Dolgoročni vplivi, kot so na primer reprodukcija in skupna skrb za potomstvo, za kar sta potrebna oba partnerja, jim predstavljajo višjo prioritetno stopnjo.

Z ljubeznijo se zmore vse
Raziskava je bila v Oxfordu izvedena s pomočjo avtomatskih krmilnic, ki so pticam, ki so bile opremeljene z radiofrekvenčnimi oznakami, omogočale selektivni dostop.

Pari sinic, ki so bili opremljeni z različnima oznakama, v isto krmilnico niso mogli dostopati hkrati in so raje ostajali skupaj, kljub temu da je bilo s tem onemogočeno hranjenje obema partnerjema. Sčasoma pa so se ptice naučile celo pretentati elektronski sistem krmilnic, da so omogočile skupno hranjenje s svojim partnerjem.

B. O.