fbpx

Posledice podnebnih sprememb Evropi prinašajo vročino, sušo in poplave

Evropo bodo ogrožale poplave (Foto:STA)

Podnebne spremembe se bodo pojavljale še več desetletij, ugotavljajo na Evropski agenciji za okolje. Kako hude bodo posledice, bo odvisno predvsem od tega, kako učinkovito se bodo izvajali globalni sporazumi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Vročina, suša in poplave bodo ogrožale Evropo.

Podnebne spremembe imajo, kot poroča STA, obsežne posledice za ekosisteme, gospodarstvo, zdravje in dobro počutje ljudi v Evropi. Podnebnim spremembam so izpostavljene vse evropske regije, nekatere se bodo srečevale z bolj negativnimi učinki kot druge. Najslabši scenarij se obeta južni in jugovzhodni Evropi, ki je že izpostavljena velikemu povečanju vročinskih valov, zmanjševanju količine padavin in zmanjševanju pretoka rek. “Podnebne spremembe se bodo pojavljale še več desetletij,” je dejal izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx. Kako hude bodo posledice, bo odvisno od tega, kako učinkovito se bodo izvajali globalni sporazumi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Žariščne točke so tudi obalna območja in poplavne ravnice v zahodnih delih Evrope, kjer se srečujejo s povečanim tveganjem poplav zaradi dvigovanja morske gladine in z morebitnim povečanjem števila neviht.

Hitro povišanje temperatur zraka in morja in s tem povezano taljenje morskega in kopenskega ledu bo močno vplivalo na ekosisteme in človeške dejavnosti na Arktiki. Čeprav se bodo nekatere regije srečevale z nekaterimi pozitivnimi učinki, med katerimi velja omeniti izboljšanje pogojev za kmetijstvo v delih severne Evrope,  bo učinek na večino regij in sektorjev negativen.

Posledice podnebnih sprememb ogrožajo biotsko raznovrstnost na kopnem in v morju. Številne živalske in rastlinske vrste se srečujejo s spremembami v svojem življenjskem ciklu, zato se selijo na sever in na višje nadmorske višine. To vpliva na kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Glavni učinki podnebnih vplivov na zdravje so povezani s skrajnimi vremenskimi pojavi, s spremembami razširjenosti s podnebjem povezanih bolezni ter spremembami okoljskih in družbenih razmer. Ljudje so izpostavljeni poškodbam, okužbam, kemičnim nevarnostim. Močan vpliv se čuti tudi na duševnem zdravju.

Vročinski valovi so postali pogostejši in intenzivnejši. V Evropi so pripeljali do več desettisoč prezgodnjih smrti. Napovedi kažejo, da se bo trend še povečal in okrepil, razen če bodo sprejeti ustrezni ukrepi prilagajanja. Evropa bo po oceni Evropske agencije za okolje v prihodnjih letih vse bolj občutila posledice podnebnih sprememb. Celini grozijo dvigovanje morske gladine, pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte,

Gospodarski stroški podnebnih sprememb so zelo visoki. Od  leta 1980 je zaradi skrajnih vremenskih pojavov v državah članicah Evropske agencije za okolje nastalo za več kot 400 milijard evrov gospodarske škode.

Branka Jurhar