To so heroji, ki svoj celotni čas namenjajo pomoči potrebnim

Fotografija je simbolična (foto: iSTock)

“Prostovoljstvo je v uteho, upanje in spoznanje, da se prav z negovanjem vrednot prostovoljstva razvijamo kot družba, ki je čuteča in v kateri se vrednote solidarnosti tudi nagrajuje,” je ob podelitvi priznanj vsem nagrajenim prostovoljcem leta 2015 dejal predsednik države Borut Pahor.

Predsednik republike Pahor je tako kot vsako leto tudi letos podelil priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Nagrade je podelil šestim izjemnežem, ki večino prostega časa namenijo brezplačnemu delu, razdajanju družbi ter izjemnemu prispevku k razvoju prostovoljstva in blaginji države.

Tokrat so priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva prejeli Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Irena Sirotič Dobrila, Jelka Verbič, in Cvetka Vereš. Nagrado za življenjsko delo pa je prejela Terezija Novak.

Začela je kot prostovoljna gasilka
Nagrado za življenjsko delo je prejela Terezija Novak, ki je s prostovoljstvom pričela leta nazaj, ko je postala članica Gasilskega društva Loče in Rdečega križa Slovenske Konjice. Kasneje se je pridružila Društvu upokojencev Loče, kjer je prevzela tajništvo društva. Po seznanitvi s programom »Starejši za višjo kakovost starejših doma« je pričela delovati kot koordinatorka programa. Terezija se je za delo usposobila in k dejavnosti pritegnila še petnajst somišljenikov, na katere je prenašala znanja in izkušnje. Postali so njen glas in srce na terenu. Skupaj s prostovoljci dnevno rešuje probleme in išče rešitve za starejše, ki si ne znajo ali ne zmorejo pomagati sami. Pri iskanju rešitev medsebojno poveže vse posameznike, ki v konkretnem primeru lahko pomagajo. Njena prostovoljska pot je prepletena z najrazličnejšimi zgodbami. Zgodba starejšega para, ki je zaradi njene pomoči pri negi in čustvene opore lahko ostal skupaj do smrti, mnoge zgodbe starejših, ki so se jim uredile nemogoče življenjske razmere in so pridobili trajno podporo. 
Tako mlad, pa tako delaven
Janu Einspielerju največ pomeni, da lahko svoj prosti čas nameni nekomu, ki ga resnično potrebuje. Gre za mladeniča, ki meni, da je nekomu pomagati lepo, kar ne nazadnje dokazuje kot prostovoljec in animator pri delu z otroki in mladostniki. Aktiven je zlasti pri Rdečem Križu Slovenije, Centru za socialno delo Grosuplje ter Škofijski Karitas Ljubljana. Svoj humanitarni pečat je, kot bolničar v okviru ekipe za prvo pomoč, pustil tudi pri nudenju pomoči migrantom v Sloveniji, vodenju taborov ter učenju otrok osnovnih plavalnih veščin. 
Za izboljšanje kvalitete življenja avtističnih otrok
Ana Palovšnik ima bogate prostovoljske izkušnje dela z otroki in mladimi v okviru najrazličnejših organizacij, še posebej izstopa njeno prostovoljstvo v Centru ZA zdravljenje avtizma. Ana že četrto leta pomaga otroku z avtizmom, ob tem razbremenjuje celo družino, jih navdihuje z optimizmom in upanjem. Redno prilagaja svoje obveznosti za poglabljanje razumevanja in metod dela ter je ena izmed redkih usposobljenih prostovoljcev, ki lahko vodijo posebne programe za najrazličnejše otroke z avtizmom. Prednosti prostovoljstva širi tudi med svoje vrstnike in med bodoče uporabnike pomoči, saj navdušuje starše, ki obiščejo Center ZA zdravljenje avtizma, ter jim predstavlja načine, kako lahko prostovoljci izboljšajo življenje otrok in njihovih družin. 
Vzpostavila center za brezdomne osebe
Irena Sirotič Dobrila je povezana z delovanjem Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper že od leta 1977. Njeno delovanje je povezano s prostovoljskim delom na področju sociale, zdravstva, civilne zaščite in reševanja. S prevzemom funkcije predsednice Območnega Združenja Koper je delovanje društva popeljala na višji nivo. Pod njenim vodstvom se je izboljšala kvaliteta opravljenih storitev, transparentnost, financiranje, posamezna področja so bolje organizirana, kot izjemen uspeh pa je potrebno izpostaviti vzpostavitev zavetišča za brezdomne osebe. Je častna članica Gobarsko-mikološkega društva Slovenske Istre in soustanoviteljica Turističnega društva Marezige. 
Pomagala je že veliko ljudem
Jelka Verbič je oseba, ki je s svojim vestnim, zagnanim in neutrudnim delom pustila trajen pečat pri skrbi za ljudi s posebnimi potrebami. Svoje poklicno znanje psihologije je uspešno prenašala na delo v različnih prostovoljskih organizacijah in društvih. Jelka je prostovoljka že 44 let, njeno pot je močno zaznamovalo delo v Društvu za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju – Sožitje. Po osamosvojitvi je bila zelo vpeta v nudenje pomoči v begunskem centru Postojna, pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski Karitas in Civilni zaščiti. V zadnjem obdobju svojo pozitivno energijo usmerja v Društvo tvoj telefon – program Klic v stiski, Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent, društvo upokojencev Postojna ter Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica.
Odlična organizatorka izobraževalnih vsebin
Cvetka Vereš največ svojega prostega časa namenja Dobrodelnemu društvu Pomagajmo odprtih src in Večetničnemu, kulturnemu, izobraževalnemu, turističnemu in športnemu društvu Bakovci. S svojo strokovnostjo, nesebičnostjo, vztrajnostjo in natančnostjo prepoznava potrebe lokalnih prebivalcev in jih medsebojno povezuje. Cvetka je aktivna na področju kulture in umetnosti, vzgoje in izobraževanja, športnih aktivnosti, je organizatorka dobrodelnih akcij, pomoči in taborov za otroke. Posebno pozornost namenja pomoči potrebnim romskim otrokom pri opismenjevanju. S svojo predanostjo prostovoljstvu in s pedagoškim pristopom širi humanitarno delo tudi na otroke in mladino. Cvetka deluje tudi na mednarodnem področju, in sicer veliko pozornosti namenja humanitarni ter razvojni pomoči Bosni in Hercegovini. 

M. P.