fbpx

Bomo pili boljšo vodo?

Foto: iStock

Evropska unija je zaradi vseevropske kampanje ”Pravica do vode” (Right2water) spremenila svojo zakonodajo in s tem omogočila lažje reguliranje kakovosti vode v državah. S tem želijo omogočiti bolj kakovostno pitno vodo v vseh državah EU.

S sprejetjem novih pravil želi Evropska unija slediti zahtevam ljudske iniciative z naslovom ”Pravica do vode”, ki se zavzema za boljšo kakovost vode ter pravičnejšo in boljšo oskrbo z vodo v Evropi.

Vsa območja EU nimajo enakih substanc v okolju, ki bi lahko škodile vodi
Glavna sprememba, ki jo prinaša spremenjena evropska zakonodaja, je, da bodo države od sedaj naprej lahko same določale, kako bodo zagotavljale kakovost vode. Vsa območja v EU namreč ne pomenijo enake nevarnosti za pitno vodo. Nekatera območja imajo v okolju drugačne substance, ki bi lahko vplivale na kakovost vode. V EU obstaja namreč okoli 100.000 območij za preverjanje le-te. Tako je enak način preverjanja kakovosti vode nesmiseln, saj na določenem območju to ne predstavlja zadostnega nadzora, v drugih primerih pa lahko prinaša nepotrebne analize in ovire.

Preverjanje kakovosti vode bo enostavnejše in bolj prilagodljivo
Največja sprememba, ki jo nova EU pravila uvajajo, je predvsem ta, da lahko države same določajo, na kakšen način bodo preverjale kakovost vode – katere parametre v vodi bodo preverjale ter kako pogosto. Kljub temu pa ostajajo skupni standardi, ki jih kakovostna voda mora dosegati, da bo zdravje prebivalcev čim bolj zaščiteno.

Več kot milijon podpisov v akciji ”Pravica do vode”
Spremembe zakonodaje so posledica civilne iniciative, ki se zavzema za čisto in kakovostno pitno vodo kot javno dobro. V času svoje kampanje so zbrali 1.884.790 podpisov podpore, s katerimi so pozvali Evropsko unijo k upoštevanju vode kot človekove pravice. Zavzemajo se za univerzalen dostop do vode za vse prebivalce in pozivajo EU, naj bo voda smatrana kot javno dobro in naj ne bo predmet pravil o notranjem trgu.

M. G.