fbpx

Do 2020 zaščitenih vsaj 10 odstotkov morskih območij v Evropi

Iz danes objavljenega poročila Evropske komisije izhaja, da EU uspešno uresničuje sprejete zaveze iz konvencije ZN o biološki raznovrstnosti. Koristi za okolje pomenijo tudi koristi za evropsko gospodarstvo.

Vse do nedavnega je človeštvo morje razumelo predvsem kot neizčrpen vir bogastva. Šele globalna onesnaženost morskih okolij in izginutje mnogih živalskih vrst nas je pripeljala do zavedanja, da so vsi naravni viri končni.

Eden pomembnejših korakov v smer varovanja tako ogroženih habitatov kot vrst na ravni EU predstavlja leta 2011 sprejeta strategija, s katero se načrtuje ustavitev uničevanja in izgube evropskih ekosistemov do leta 2020. EU se je zavezala k oblikovanju posebnih zaščitenih območij, vključno z obalnimi in morskimi območji.

Morska vidra je ogrožena živalska vrsta. Danes je zavarovana s številnimi zakoni. (Foto: Getty Images)

Morska vidra je ogrožena živalska vrsta. Danes je zavarovana s številnimi zakoni. (Foto: Getty Images)

Iz poročila komisije izhaja, da EU svoje cilje na tem področju uspešno zasleduje. Tako je bilo že leta 2012 kar 5,9 odstotkov evropskih morij določenih za zaščitena območja, zaradi širjenja te mreže pa se zdi končni cilj 10 odstotkov povsem realen.

Države članice EU si pri določitvi, upravljanju in nadzoru morsko zaščitenih območij pomagajo s programom LIFE ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, komisija pa države tudi spodbuja k raziskavi morij.

Poročilo še navaja, da bo EU leta 2016 sodelovala pri pogajanjih za sklenitev dogovora o konvenciji ZN o pomorskem mednarodnem pravu.

B. K.