fbpx

Za dolge čakalne vrste so večinoma krivi neodgovorni pacienti, treba bi jih bilo sankcionirati

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc (Foto: Bobo)

Novi zakon, ki ureja koncesije, bo pregleden, za koncesije pa se bodo dejansko začeli razpisovati razpisi. Število čakajočih se kljub programu za skrajševanje čakalnih vrst povečuje, po besedah zdravstvenikov pa so za dolge čakalne vrste najbolj krivi neodgovorni pacienti. Zdravstvene organizacije opozarjajo, da je novi zakon neskladen z Ustavo RS in z evropskim pravnim redom.

Na današnji konferenci o spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti so sodelujoči povedali, da bo novi zakon jasno uredil razmerja koncesionarjev in za vse postavil enaka pravila. Zakon naj bi bil bistveno bolj transparenten, vse koncesije pa naj bi se po novem urejale preko javnih razpisov. Uvedli naj bi tudi nadzor nad delovanjem koncesionarjev.

Zakon je prilagojen potrebam posameznikov
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je povedala, da je področje koncesij urejeno zelo kaotično. Poudarila je, da zakon koncesij ne ukinja in da so koncesionarji zelo pomemben del javne zdravstvene službe. Pravi, da je trenutni zakon prilagojen potrebam posameznikov, novi zakon pa uvaja transparentnost, nujne razpise za koncesije in vzpostavlja ustrezen nadzor nad delom koncesionarjev. Glavni dve stvari, ki ju bo uvedel novi zakon, sta ustreznost kadrov in obvezni razpisi. Koncesije bodo podeljevali za določen čas, v trenutnem osnutku je ta doba 15 let. Pomembna novost je tudi ta, da koncesija ne bo del javnega prometa in je ne bo mogoče prodati.

Kam gre denar?
Kolar Celarčeva je še povedala, da je predlog novega zakona skladen z evropskimi direktivami, saj so se pojavila mnenja zdravstvenih organizacij, da je zakon neskladen z ureditvijo EU in v nasprotju z Ustavo RS. Po njenih besedah bo ministrstvo ponovno najelo “eminentne zunanje pravne strokovnjake”, da bodo zakon preverili in ga uskladili z direktivami in drugimi zakoni. Tomaž Glažar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, ocenjuje, da koncesionarji trenutno stanejo med 12 in 15 odstotki letnega proračuna Ministrstva za zdravje.

“Za dolge čakalne vrste so krivi predvsem neodgovorni pacienti”
Radoslav Marčan
, direktor ortopedske bolnišnice Valdoltra, je povedal, da imamo dva glavna problema za dolge čakalne vrste. Prvi problem so neodgovorni pacienti, ki se prenaročajo, in tako bolnišnici operacija oziroma poseg izostane, termina pa ne more zapolniti. Drugi problem pa so tisti pacienti, ki na operativni poseg niso pripravljeni zaradi drugih bolezni.

Po njegovem mnenju bi bila najboljša rešitev ta, da bi imeli za tiste, ki za operacijo nimajo zelene luči, posebno čakalno vrsto. Tako bi jih lahko takoj, ko bi bili na operacijo pripravljeni, tudi operirali. Na koncu je poudaril, da bolnišnico največ stanejo pacienti, ki so v čakalni vrsti 4 ali celo več let in se konstantno prenaročajo. Bolnišnica jim mora omogočiti nov rok za poseg, termin pa ostane prazen. Predlaga takšno ureditev zakona, kjer bi bili neodgovorni pacienti sankcionirani s plačilom vsaj dela stroškov operativnega posega.

Program skrajševanja čakalnih vrst ima pozitivne učinke
Tomaž Glažar je tudi povedal, da v prizadevanju za skrajševanje čakalnih vrst sodeluje večina izvajalcev zdravstvenih storitev. Kljub temu da program teče že nekaj časa, se letos število čakajočih konstantno povečuje. Razveseljiva novica pa je ta, da se je v oktobru število čakajočih zmanjšalo pod dopustno dobo. Po njegovih ocenah je odziv na to akcijo očitno naletel na plodna tla.

Foto: sta

Foto: sta

Na Zdravniški zbornici Slovenije ogorčeni
V ZZS so nad izjavami ministrice za zdravje ogorčeni. V današnji izjavi za javnost so zapisali, da zdravniške organizacije v koalicijski pogodbi ne vidijo podlage za resno zdravstveno reformo in da z realizacijo le nekaterih točk koalicijske pogodbe ministrica potrjuje njihove domneve. Napisali so, da so novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti videli prvič, ko je bila objavljena na spletni strani, s čimer ministrica zbornici pripisuje status splošne laične javnosti.

“Neodzivnost na osebna povabila, nespoštljivost, ignoranca in prikrito ter neresnicoljubno delovanje so spoznanja, ki otežujejo normalno sporazumevanje,” so na ZZS zapisali o odnosu Kolar Celarčeve.

V zbornici kritični do novele zakona
V izjavi so na ZZS zapisali, da novela zakona segmentno in nepopolno, pa tudi v nasprotju s pravom EU ureja zdravstveno dejavnost, pri čemer so sporna najmanj naslednja določila:

  1. Urejanje koncesij kot ene izmed oblik izvajanja javne zdravstvene službe sodi v okvir celovite zdravstvene reforme.
  2. Ureditev koncesij v zdravstvu ni prioritetno vprašanje, saj so vsa razmerja glede koncesij, ki se jih predlog dotika, urejena že v drugih predpisih, zlasti v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.
  3. Predlog zakona večino pristojnosti, ki jih imajo pri podeljevanju koncesij občine, prenaša na Ministrstvo za zdravje.
  4. Mednarodna študija, ki jo je izvedlo Ministrstvo za zdravje, je pokazala, da bi moralo javno zdravstvo pridobiti nove oziroma dodatne vire financiranja.

Celotno izjavo ZZS glede izjav ministrice si lahko preberete na povezavi.

A. R.