fbpx

Grozno: Za zdravniško zbornico so štiri smrti na otroški srčni kirugiji zaključen primer

Foto: STA

Tožilec zdravniške zbornice je ocenil, da so prvi trije primeri smrti v programu otroške srčne kirurgije zastarali, v četrtem primeru, ki sicer še ni zastaral, pa po njegovi oceni ne gre za strokovno napako ali sum kakršnega koli kaznivega dejanja. Za zbornico je zadeva, kar se tiče teh štirih primerov, v tej točki zaključena.

Kot so v pisnem sporočilu pojasnili na zbornici, je tožilec v skladu z zahtevo zborničnega odbora za strokovno-medicinska vprašanja opravil pregled dokumentacije štirih primerov, ki jih je izpostavilo poročilo o nadzoru nad programom otroške srčne kirurgije. Ugotovil je, da so prvi trije primeri v skladu z veljavnimi zborničnimi akti zastarali, zato je po njegovem mnenju zadeva v tem trenutku zaključena.

Prav tako je po oceni tožilca zaključen še četrti primer. Ta sicer še ni zastaral, a je tožilec na podlagi dokumentacije o tem primeru ocenil, da ni šlo za strokovno napako oz. sum kakršnega koli kaznivega dejanja, ki bi lahko bil predmet obravnave na zbornici.

Takšna so pravila zbornice
Tožilec bo po zagotovilih zbornice v primeru, ko bi nadaljnja preiskava policije pokazala, da je v omenjenih štirih primerih dejansko šlo za kazniva dejanja – in če bodo ti postopki tudi pravnomočno zaključeni – takoj predlagal uvedbo postopka pred razsodiščem zdravniške zbornice. “Glede na trenutni potek sodnih in kriminalističnih preiskav, ki jih pozorno spremljamo, in ko bodo pravosodni organi odločili o nekaterih spornih dogodkih, bomo ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi,” so dodali.

Predsednik zbornice Andrej Možina je nato poudaril, da je tožilec ravnal v skladu s pravilnikom zbornice. Izpostavil je, da primere še vedno preiskujejo organi pregona, in pojasnil, da bo zbornica v primeru obsodilne obsodbe zadevo znova obravnavala. “Sodnik lahko tudi priporoči odvzem licence ali kakšen drug ukrep. V vsakem primeru pa, ko pride do obsodilne sodbe, ima zbornica nalogo, da uvede postopek preko razsodišča zbornice, in v tem primeru zadeva ne zastara,” je pojasnil.

Izpostavil je tudi, da v UKC Ljubljana niso izkoristili vseh svojih možnosti, saj bi lahko opravili interno strokovno presojo, glede na to, da imajo v hiši mednarodne kirurge in bi lahko obdelali vsak posamezen primer ter morda tudi preiskovalcem kaj pojasnili.

Predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tomislav Klokočovnik je ob odločitvi tožilca zdravniške zbornice, da zaključi postopek v primeru otroške srčne kirurgije, presenečen in razočaran. Sprašuje se o smiselnosti nadzora zbornice, če so zadevo zaprli z argumentom zastaranja.

B. O., STA