Hrvati nad Slovence: “Teran je naš!”

Foto: STA

Slovenski pridelovalci terana so v ponedeljek obvestili državno sekretarko na kmetijskem ministrstvu Tanjo Strniša, da Hrvati kršijo pravni red, s tem ko na trgovskih policah tržijo vino z oznako “teran”, ki ni bilo pridelano na Krasu. 30. junija se je sicer izteklo obdobje, do katerega so lahko hrvaški vinarji prodajali svoje vino. 

Slovenija je leta 2000 zaščitila teran kot slovensko vino, čemur Hrvaška ni nasprotovala, čeprav je za to takrat imela možnost, kljub temu da takrat še ni bila država članica EU. Prav tako bi lahko v času predpristopnih pogajanj v EU zaprosila za izjemo pri označevanju sorte.

Na srečanju v ponedeljek so slovenski vinarji opozorili na zavajajoče poročanje hrvaških medijev glede zgodovinskih dejstev in na spoštovanje pravnega reda glede proizvodov, ki so zaščiteni s poreklom. Zaradi nezakonitega označevanja vin hrvaških pridelovalcev so izrazili veliko ogorčenje ter poudarili, da ni ne kraja ne časa za morebitne kompromise, saj je teran označba za vino, ki je pridelano izključno na slovenskem Krasu.

Vložili pritožbo
Slovenski pridelovalci so prejšnji petek preko mreže Solvit podali pritožbo glede spornega označevanja vin. Solvit sicer predstavlja enega izmed alternativnih mehanizmov za reševanje sporov znotraj notranjega trga EU, ki je nastal na pobudo Evropske komisije, držav članic EU, Islandije, Norveške in Liechtensteina.

Napovedali so, da bodo v prihodnje informacije o zaznanih kršitvah posredovali za to pristojnim organom, ter pozvali Hrvaško kot državo članico EU k spoštovanju evropskega pravnega reda.

N. Ž., STA