fbpx

Moški se bojijo pametnih žensk

Fotografija je simbolična (Foto: STA)

Nedavna študija ameriških psihologov je pokazala, da moški ne želijo biti v romantični zvezi z žensko, ki je inteligentnejša od njih.

Zamislite si naslednjo situacijo: s prijateljevim znancem greste na zmenek na slepo. Prijatelj vam ga je opisal kot zabavnega, športnega in privlačnega tipa. Po kavici se odpravita na bowling in nekajkrat vam ga uspe premagati. Kaj mislite, kako se bo to nadaljevalo? Obeti niso prav nič mikavni: tip se bo zaradi porazov pri kegljanju verjetno kar »naenkrat« ohladil in za naslednji zmenek sploh ne bo pretirano zagret.

Ali moške zares privlačijo pametne ženske? Inteligenca naj bi bila za moške pomembna lastnost, še zlasti sposobnost za analitično mišljenje, ki se stereotipno bolj pripisuje močnejšemu spolu. Idealna partnerka je privlačnega videza, duhovita, romantična, iskrena, zgovorna … in tudi pametna. Toda v resnici si večina moških ne želi romantične zveze z žensko, ki je inteligentnejša od njih, kar je potrdila tudi raziskava ameriških psihologov.

Zanimivi izsledki ameriške raziskave
Psihologi z Univerze v Buffalu, Luterantske univerze Kalifornija in Univerze Texas v Austinu so v raziskavi, ki so jo nedavno objavili v strokovni reviji »Personality and Social Psychology Bulletin«, proučevali, kakšen vpliv imata pri moških psihološka distanca (subjektivna izkušnja oddaljenosti ali bližine) ter relativna inteligentnost na njihovo ocenjevanje privlačnosti žensk.

V okviru raziskave so izvedli šest eksperimentov, v katerih so sodelovali študenti: v prvih dveh eksperimentih so ocenjevali privlačnost žensk, ki so jim bile psihološko daleč (»hipotetične ženske«), v naslednjih dveh so jim bile le-te blizu (»fizično« navzoče), v zadnjih dveh pa so kombinirali psihološko distanco in bližino. Inteligentnost so merili z reševanjem testnih nalog (matematika in jeziki). Izsledki preizkusov so izjemno zanimivi.

Na zmenek z žensko, ki je inteligentnejša
V prvem poskusu, v katerega je bilo vključenih 105 študentov, so udeleženci prejeli izmišljen scenarij o študentki iz njihovega letnika, ki je bila pri reševanju testa uspešnejša oz. manj uspešnejša od njih. Zatem so ocenjevali njene socialne lastnosti in odgovarjali na vprašanje, ali bi želeli imeti z njo dolgotrajnejše romantično razmerje. Kar 86 odstotkov udeležencev je na to vprašanje – za študentko, ki se je pri testih odrezala bolje od njih – odgovorilo pritrdilno.

Razkorak med »teorijo« in »prakso«
V resnici pa je situacija povsem drugačna. To so potrdili tudi rezultati eksperimentov, v katerih so bile poleg študentov dejansko navzoče tudi študentke. Pokazalo se je, da je pri njih zanimanje za pametne ženske močno upadlo in so se jim zdele manj privlačne.

Tako so v enem od nadaljnjih eksperimentov udeleženci skupaj s predstavnicami nežnejšega spola sedeli v istem prostoru: dobili so navodila, naj se predstavijo drug drugemu, kot bi bili na prvem zmenku, nato pa so reševali naloge za merjenje inteligentnosti in eksperimentator jim je na glas povedal rezultate. V nadaljevanju so oboji izpolnjevali vprašalnik o vtisih, ki jih je nanje naredil partner; še pred tem pa so morali študenti svoj stol postaviti poleg partneričinega. Izsledki so pomenljivi: študenti, ki so jih študentke premagale pri reševanju testov, so jih ocenjevali kot manj privlačne in so pokazali precej manjšo željo, da bi se z njimi dogovorili za zmenek. Prav tako so meritve pokazale, da je bila v takih primerih večja razdalja med obema stoloma – študenti so svoj stol postavili dlje od partneričinega kot v primerih, ko je bila partnerica manj inteligentna od njih.

Moški se počutijo ogrožene
Strokovnjaki so v svoji raziskavi poskušali tudi dognati, zakaj je moškim upadlo zanimanje za resnične ženske, ki so bile pametnejše od njih. Ker sta kompetentnost in tekmovalnost zanju zelo pomembni moški lastnosti, se ob ženski, ki jih v nekem pogledu prekaša (v tem primeru: v inteligentnosti), počutijo ogrožene.

T. P.