To je grozovita kazen, ki je nekoč doletela podkupljene sodnike

Foto: Wikipedija

Od pradavnine do danes je korupcija nepremostljiva ovira. Obtožbe o navzkrižju interesov in nepoštenosti, ki se nanašajo na ceno, so zelo pomembne, vendar ne gre le za moralo in vrline, ampak za veliko več. Za kako nesprejemljivo dejanje in kako so jo obsojali že od nekdaj, prikazuje slika Kambizove sodbe, na kateri so zaradi korupcije strahovito kaznovali skorumpiranega sodnika.

Od pradavnine do sodobnega časa je bila korupcija zakoreninjena v človeški družbi in je še vedno močno prisotna v sodobnem svetu. Gre za globalni pojav, ki vodi v revščino, ovira razvoj in odvrača od naložb. Od začetka obstoja spodkopava zaupanje v institucije in sisteme in čeprav se zdi, da jo je nemogoče izkoreniniti, so od nekdaj iskali načine, kako jo kaznovati in preprečiti, da bi kdo sploh pomislil na kaj takega. Med drugim je bil eden način tudi odiranje kože z živega človeka, kot so to storili podkupljenemu sodniku Sisamnesu.

Korupcija spodkopava politični in pravosodni sistem, ki naj bi služil javnemu interesu. Ker vladavina prava slabša in so glasovi ljudi zadušeni, ni presenetljivo, da zaupanje javnosti v vladne uradnike in nacionalne institucije upada. Kambizova sodba je diptih, slika – olje na lesu, staronizozemskega umetnika Gerarda Davida, ki prikazuje aretacijo in nato odiranje skorumpiranega perzijskega sodnika Sisamnesa po ukazu kralja Kambiza II., kot to poroča Herodot v Zgodovini. Po Herodotovih zgodbah je bil Sisamnes pokvarjen kraljevi sodnik, dejaven v perzijskem imperiju med vladavino perzijskega Kambiza II (530-522 pred Kristusom). Ko je kralj izvedel, da je Sisamnes sprejel podkupnino, da bi vplival na razsodbo, ga je dal nemudoma aretirati in ga obsodil na živo odiranje.

Usnjeni stol kot opozorilo
Ko je Cambiz izvedel, da je Sisamnes sprejel podkupnino, da bi vplival na razsodbo, ga je dal nemudoma aretirati in obsodil, da je bil živega odrt. Kožo odrtega Sisamneza je dal razrezati na usnjene trakove. Kambiz je nato za očetovega sodnega naslednika imenoval Otana, sina obsojenega Sisamnesa. Da bi Otana spominjal, kaj se zgodi s pokvarjenimi sodniki in da ne bi pozabil na pomen sodniške integritete, je Kambiz ukazal, naj se novi sodniški stol ogrne z usnjenimi trakovi iz kože, odrte Sisamnesu. Otan je pozneje postal satrap v Joniji, usnjeni stol in njegov izvor pa je bil namenjen opozorilu Otanu vsakič, ko je na sodbah razsojal.

Usnjeni stol iz človeške kože je služil sodniku kot opozorilo. (Foto: Wikipedija)

Kot je bilo že omenjeno, je korupcija starodavna kot sama človeška zgodovina in ostaja globoko zakoreninjena v človeški zgodovini. Med letoma 3100 in 2600 pred našim štetjem je bila prva dinastija starega Egipta razvpita po korupciji v sodstvu. Stari Grki so izrazu “korupcija” dali več konotacij. Korupcija je povezana z izgubo fizične oblike, integritete ali moralne vrline.

Stari Grki so “korupcijo” razlagali na različne načine. Nanaša se tudi na izgubo fizične oblike, integritete ali moralne odličnosti. Velika konceptualna vrzel pa nastaja na primer med Aristofanovim poudarjanjem pokvarjenosti besed v kontekstu potrebe po čistosti jezika in napadi na Sokrata, ki kvari mlade. Vendar je Polibij, grški zgodovinar, je korupcijo opredelil kot naravni prehod iz ene oblike vladavine v drugo.

Korupcija ostaja zakoreninjena
V dvajsetem stoletju, ko se je svetovno gospodarstvo močno razširilo, se je korupcija povečala. Ker so te dejavnosti potekale tajno, je težko oceniti globalni obseg in obseg korupcije. Danes Svetovna banka ocenjuje, da mednarodno podkupovanje presega 1,5 bilijona ameriških dolarjev na leto, kar je enako 2 odstotka svetovnega BDP in 10-kratnik skupnega svetovnega proračuna za pomoč. Druge ocene se gibljejo od 2 do 5 odstotka svetovnega BDP. Korupcija prežema vse družbene ravni, od nizkih državnih uslužbencev, ki sprejemajo podkupnine, do državnih voditeljev, ki ukradejo milijone dolarjev. Več kot bilijon dolarjev je letno plačanih za podkupnine po vsem svetu, kar je obogatilo pokvarjene in oropalo prihodnje generacije prihodnosti.

Ana Horvat