fbpx

V letu 2020 je bilo najmanj ločitev na Malti in v Sloveniji

Foto: Pixabay

Po podatkih Eurostata je bilo med državami članicami EU v letu 2020 najmanj ločitev na Malti, takoj na drugem mestu pa je Slovenija. V Sloveniji je bilo leta 2020 razvezanih 0,8 zakonskih zvez na tisoč prebivalcev – kar je za našo državo minimum, ki smo ga nazadnje dosegli leta 1995. Največ razvez je bilo leta 2020 v Latviji, Litvi in na Danskem, tem trem državam tesno sledi Švedska. V splošnem je bilo leta 2020 zabeleženih manj na novo sklenjenih zakonskih zvez – kar lahko pripišemo tudi protikoronskim ukrepom.

Število razvez zakonskih zvez je po drugi svetovni vojni iz leta v leto rastlo. Od približno 700 razvez v prvi polovici petdesetih let je do leta 1985 naraslo na 2.500. Po tem letu je sledilo desetletno obdobje zniževanja števila razvez zakonskih zvez. Minimum je bil dosežen leta 1995, ko je bilo razvezanih 1.585 zakonskih zvez ali 0,8 na tisoč prebivalcev. Od tega leta je število razvezanih zakonskih zvez spet naraščalo. V letu 2014 se je po podatkih SURS-a v Sloveniji razvezalo 1,2 zakonske zveze na tisoč prebivalcev, v letu 2020 pa je število razvez v Sloveniji ponovno padlo na 0,8 – torej enako kot v letu 1995.

V splošnem je že nekaj časa opazen trend, ki kaže, da se število sklenitev zakonskih zvez znižuje, zvišujeta pa se število zunajzakonskih skupnosti in otrok, rojenih v teh skupnostih. Po drugi strani se povečuje razmerje med številom razvez in številom sklenitev zakonskih zvez. Število slednjih se je po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji v zadnjih 60 letih močno zmanjšalo; v letu 1954 se je poročilo 14.126 parov, v letu 2014 pa 6.571 parov. Število sklenjenih zakonskih zvez na tisoč prebivalcev se je od leta 1954 zmanjšalo za trikrat, v letu 2014 so bile sklenjene 3,2 zakonske zveze na tisoč prebivalcev.

https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1526127062314012672?s=20&t=GSYWo9ck3K654UwKluheMg

Zmanjšanje števila zakonskih zvez je mogoče nekoliko pripisati protikoronskim ukrepom
Od leta 1964 se je stopnja zakonskih zvez v EU zmanjšala z 8,0 na 1.000 ljudi leta 1964 in na 3,2 leta 2020. Hkrati se je stopnja ločitev podvojila in se je povečala z 0,8 na 1.000 ljudi leta 1964, na 1,6 pa leta 2020. Zanimivo se je stopnja ločitev v zadnjem desetletju zmanjšala z 1,9 na 1.000 ljudi v letu 2010. Leta 2020 je bilo v EU po zadnjih podatkih, ki so na voljo za vse države članice EU, sklenjenih približno 1,4 milijona zakonskih zvez in približno 0,7 milijona razvez, kar je manj od 1,9 milijona sklenjenih zakonskih zvez in 0,8 milijona razvez, ocenjenih v letu 2019. Zmanjšanje števila zakonskih zvez je mogoče nekoliko pripisati ukrepom, povezanim z omejevanjem širjenja koronavirusa. Te informacije izhajajo iz podatkov o porokah in razvezah, ki jih je danes objavil Eurostat. Podrobnejši podatki so dostopni na tej povezavi.

Največ porok na Madžarskem, v Latviji in Litvi; najmanj ločitev na Malti in v Sloveniji
Države članice EU z največjim številom porok glede na prebivalstvo so bile Madžarska (6,9 porok na 1.000 prebivalcev), Latvija (5,6) in Litva (5,5). Nasprotno pa je bila najnižja stopnja porok, približno dve sklenjeni zakonski zvezi na 1.000 prebivalcev, zabeležena v Italiji (1,6), na Portugalskem (1,8), v Španiji in na Irskem (obe 1,9). Največje znižanje števila zakonskih zvez v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 so zabeležili na Malti (-3,1 poroke na 1.000 prebivalcev), v Romuniji (-2,4) in na Irskem (-2,2). Najmanj ločitev je bilo na Malti, v Sloveniji in Italiji. Nasprotno pa je bilo največ ločitev zabeleženih v Latviji, Litvi in ​​na Danskem (v vseh treh državah 2,7 ločitev na 1.000 prebivalcev), na Švedskem (2,5) in Finskem (2,4). Največje znižanje stopnje ločitev v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 so zabeležili v Luksemburgu (-0,8 ločitev na 1.000 prebivalcev), Romuniji, Litvi, Latviji in Sloveniji (vse -0,4). Edina država, ki je zabeležila porast, pa je bila Danska (+0,9).

Sara Kovač