Zanimivi statistični podatki ob dnevu Evrope

Foto: Pixabay

9. maja praznujemo dan Evrope v spomin na začetke današnje Evropske unije. Ob dnevu Evrope so na Statističnem uradu Republike Slovenije poiskali nekaj podatkov, ki kažejo, kako pisana družina držav je EU. Denimo v Nemčiji živi 160-krat več prebivalcev kot na Malti, Maltežani pa lahko pričakujejo 9 let daljše življenje kot Bolgari. Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji v 2020 sedma najnižja, najnižjo je imela Češka. Največja država članica je Francija, najmanjša pa je Malta, medtem ko prebivalstvo Slovenije predstavlja 0,5 odstotka celotnega prebivalstva EU-27.

Po površini je največja država članica EU Francija, ki meri 633 tisoč kvadratnih kilometrov. Na drugi strani 135 kvadratnih kilometrov meri Malta, ki je po površini najmanjša država članica EU. Malta pa je prav tako najpogosteje naseljena država, saj 1.450 prebivalcev živi povprečno na enem kvadratnem kilometru na Malti. 18 prebivalcev živi povprečno na enem kvadratnem kilometru Finske, najredkeje poseljene članice EU-27. 103 prebivalci pa živijo povprečno na enem kvadratnem kilometru Slovenije, kar Slovenijo med članicami EU-27 uvršča na sredino.

Na začetku 2020 je v EU-27 živelo 447,3 milijona prebivalcev. Od tega jih je največ živelo v Nemčiji, 83,2 milijona, najmanj pa na Malti, 0,5 milijona. Slovenija se je z 2,1 milijona prebivalcev uvrstila med manjše članice EU-27; manj prebivalcev so imele le še Latvija, Estonija, Ciper, Luksemburg in že omenjena Malta.

Število prebivalcev po državah EU (Vir STAT)

Po začasnih podatkih za leto 2020 je razlika med pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu na Malti, kjer je ta med članicami EU-27 najvišja (82,6 leta), in v Bolgariji, kjer je najnižja (73,6 leta), 9 let. Otroci, rojeni v 2020 v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo živeli 80,6 leta.

Pričakovana življenjska doba (Vir: STAT)

Pomembni mejniki v življenju so na primer odhod od doma in prva zaposlitev, poroka in rojstvo otrok. Po povprečni starosti prebivalcev ob takih dogodkih se članice EU-27 precej razlikujejo. Mladi na Švedskem se odselijo iz skupnega gospodinjstva s starši povprečno pri šestnajstih (moški pri 16,1 leta, ženske pri 16,3 leta), na Hrvaškem pa povprečno 16 let kasneje (moški pri 34,0 leta, ženske pri 30,9 leta). V Sloveniji se moški za ta korak odločijo povprečno pri 28,6 leta, ženske pa 2 leti prej, pri 26,3 leta.

Ocenjena povprečna starost odselitve od staršev (Vir: STAT)

BDP na prebivalca je najvišji v Luksemburgu, kjer 101.640 evrov je v letu 2020 znašal 101.640 evrov. Najmanjši, in sicer 8.750 evrov je v 2020 znašal bruto domači proizvod na prebivalca v Bolgariji. Slovenija se z 22.010 evrov bruto domačega proizvoda na prebivalca v Sloveniji uvršča pod povprečje. Slovenski BDP je približno 7 tisoč evrov nižji od povprečja v EU-27. Denimo v najbogatejšem Luksemburgu so si njihovi prebivalci lahko privoščili 35 odstotkov več blaga in storitev kot v povprečju vsi prebivalci EU-27.

Slovenija med državami z najnižjo stopnjo brezposelnosti
Stopnja brezposelnosti v starostni skupini od 15 do 74 let je bila v EU-27 v 2019, torej pred začetkom epidemije covida-19, 6,7-odstotna, najnižja v zadnjih 20 letih. V 2020 je bila malo višja, 7,1-odstotna. Najvišja je bila v Grčiji (16,3-odstotna), najnižja pa na Češkem (2,6-odstotna). V času epidemije koronavirusa pa se Slovenija uvršča med države z najnižjo brezposelnostjo (5 odstotkov), manjšo imajo samo Madžarska, Malta, Danska, Nizozemska, Poljska in Češka.

Sara Rančigaj