fbpx

Ameriško vrhovno sodišče z novo podporo kulturi življenja: pravica do življenja in dostojnega pokopa za nerojene otroke!

Ameriško vrhovno sodišče je nedavno podprlo zakon, ki dopušča pokope nerojenih otrok ter preprečuje trgovino s smrtjo za družbeno manj “sprejemljive” otroke. V Ameriki je bilo do nedavna običajno, da so trupelca nerojenih otrok odstranjevali na enak način kot “kužne odpadke”. Zakonodajalci v Indiani so to vprašanje obravnavati že leta 2016, na podlagi česar je Mike Pence podpisal zakon, ki predvideva pokop nerojenega otroka s kremiranjem ali pokopom v krsti. Ustava v Indiani je prav tako prepovedala, da bi starši in družba nerojenega otroka obsodila na smrt samo zaradi rase, spola ali invalidnosti nerojenega otroka, poroča Breitbart.

Največja ameriška industrija smrti nerojenih otrok, Planned Parenthood je, pričakovano, takoj vložila tožbo, potem ko je zvezno sodišče preizkusilo zadevo, pa se je primer preselil na ameriško pritožbeno sodišče. Pritožbeno sodišče s sedežem v Chicagu je presodilo, da je bila določba o dostojanstvenem pokopu protiustavna, ker naj bi bila “iracionalna”, in nadalje ugotovilo, da je prepoved selektivnega splava kršila pravico do splava, ki jo je razglasilo Vrhovno sodišče v zadevi Roe proti Wade. Toda ameriško vrhovno sodišče meni drugače. Sodnik Clarence Thomas se je pridružil odločitvi vrhovnega sodišča in napisal tudi ločeno pritrdilno mnenje, da bi podal dodatno obrazložitev o prepovedi selektivnega splava. Njegovo mnenje je  vznemirilo kulturi smrti naklonjene Američane, saj žensko z otrokom v maternici že imenuje “mama”.

“To sodišče prepoveduje zdravstvenim ustanovam opravljanje splavov v Indiani, kadar zdravstveni delavci vedo, da mati nerojenega otroka želi splav samo zaradi rase, spola ali diagnoze Downovega sindroma, invalidnosti ali sorodnih značilnosti,” je izjavil sodnik Thomas.  “Drugače rečeno, ta zakon in drugi zakoni, kot je ta, spodbujajo državo, da si prizadeva preprečiti, da bi splav postal orodje sodobne evgenike.”

Uporaba splava za doseganje ciljev evgenike ni zgolj hipotetična. Temelji za legalizacijo splava v Ameriki so bili postavljeni v začetku 20. stoletja na pobudo gibanja za nadzor rojstva. To gibanje se je razvijalo skupaj z ameriškim evgeničnim gibanjem. In bistveno, ustanoviteljica Planned Parenthood – načrtovanega starševstva Margaret Sanger, je prepoznala eugenični potencial njene organizacije. Poudarila je, da je nadzor nad rojstvi otrok sredstvo za zmanjšanje “nenehno naraščajoče populacije človeških bitij, ki nikoli ne bi smeli biti rojeni.”

Ni treba posebej omenjati, da abortivni lobi v Ameriki in po vsem svetu še vedno vsiljuje idejo o “uravnavanju rojstev” z uporabo nacistične evgenike. Ameriško vrhovno sodišče takšne rasne “higiene” v prihodnje ne bo dovoljevalo. Čas je, da se mu pridruži tudi ESŠČ ter slovensko vrhovno sodišče, saj vsak dan zaradi abortivega lobija izgubimo okrog deset nerojenih otrok. Zavzemimo se za družbo, ki bo naklonjena nerojenim otrokom in spoštovanju življenja od spočetja do naravne smrti. Dovolj je bilo narodovega propadanja!

Franci Donko