Avstrijci bodo migrantom časovno omejili azil, Danci pa zasegli premoženje nad …

Foto: iStock

Avstrijska vlada bo obravnavala predloge za zaostritev azilne politike. Med njimi so časovna omejitev azila in omejitve pri združevanju družin. Danski parlament pa bo istočasno skoraj zagotovo sprejel strožja azilna pravila, ki med drugim predvidevajo, da je prosilcem za azil mogoče zaseči njihove dragocenosti.

Avstrijska vlada želi z novo zakonodajo pravico do azila omejiti na tri leta, nato pa naj bi pri vsakem azilantu preverili, ali se že lahko varno vrne v svojo državo. Ukrep bi veljal za vse, ki so v Avstrijo prišli od novembra lani, kanlcer Faymann pa je izrazil pričakovanje, da bodo poslanci novo zakonodajo, ki bo veljala retroaktivno potrdili aprila.

Nove omejitve se obetajo upravičencem do subsidiarne zaščite, ki v Avstriji ne dobijo azila, a jim v domovini grozi nasilje. Med njimi prevladujejo Afganistanci. Ti bodo poslej svoje družinske člane z izjemo mladoletnih v Avstrijo lahko pripeljali šele po treh letih.

Omejitev za begunce ne bo veljala
Za prišleke s statusom begunca ta omejitev ne bo veljala, a bodo morali prošnjo za združitev družin vložiti v roku treh mesecev, da bi se izognili dodatnim finančnim predpogojem. Ta omejitev bo sicer veljala le, če ne bo v nasprotju s pravico do družinskega življenja, ki je zapisana v Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Vsi begunci v Avstriji bodo morali poleg tega obiskovati delavnice za vključitev v družbo, kot so tečaji nemščine in tečaji o vrednotah v Avstriji.

Danci bodo lahko migrantom zasegli gotovino in dragocene predmete
O strožjih azilnih pravilih pa bo danes dokončno odločitev sprejel danski parlament. Nova zakonodaja bo danskim oblastem omogočala, da migrante preiščejo in jim zasežejo gotovino nad 10 tisoč kronami oziroma 1340 evri, prav tako pa posamezne dragocene predmete. Poročni prstani in drugi predmeti s sentimentalno vrednostjo so izvzeti iz tega ukrepa. Danska politika se je za to potezo odločila, ker bodo s temi predmeti in gotovino pokrili stroške bivanja in hrane za migrante.

“Vsi danski državljani in migranti tukaj dobijo zdravstveno oskrbo, izobrazbo od osnovne šole do fakultete in pokojnino, za vse to plača država. Upravičeni ste do brezplačnega tečaja danskega jezika in tečaja za integracijo. Edini pogoj, ki ga imamo za to, da država vse to zagotavlja je, da lahko sami poskrbite za prebivališče in hrano,” je povedal v opravičilo zakona predstavnik Liberalne stranke Jakob Ellemann-Jensen.

Nova azilna pravila predvidevajo tudi podaljšanje obdobja za združevanje družin za nekatere prosilce za azil do tri leta. Prosilcem bo tudi otežen postopek pridobivanja stalnega bivališča, skrajšali pa jim bodo tudi obdobje veljavnosti dovoljenja za začasno bivališče.

N. K., STA