Britanski obrambni minister šokiral z izjavo: “Mrtev terorist ne more škoditi Britaniji”

Britanski obrambni minister Gavin Williamson, (vir: twitter)

Britanski obrambni minister Gavin Williamson je v javnosti zbudil ogorčenost, ko je prejšnji teden izjavil, da mrtvi teroristi ne morejo škoditi Veliki Britaniji. Zagovorniki človekovih pravic pojasnjujejo, kako naj bi tudi teroristi imeli pravico do pravičnega sojenja, medtem ko nasprotniki pravijo, da obstaja razlika med človeškimi in državljanskimi pravicami. Teroristi ISIS, ki so se odpovedali britanskemu državljanstvu, tako ne bi smeli uživati enakih pravic kakor ostali državljani.

Prejšnji teden naj bi v britanski javnosti sprožila zgražanje izjava obrambnega ministra Gavina Williamsona, ki si je drznil reči, da po njegovem mnenju “mrtev terorist ne more škoditi Britaniji.” Williams je predlagal, poroča spletni portal Spiked, da bi se morala britanska vlada truditi za eliminacijo pripadnikov ISIS še preden se vrnejo na britanska tla. Presenetljiva ni bila dejanska izjava ministra, ampak buren odziv nanjo, saj so nekateri zatrjevali, “da ni nikoli prav ubiti ljudi, ne da bi jim najprej omogočili pravično sojenje.”

Najglasnejši so bili zagovorniki človekovih pravic. Ti pozabljajo, da so človekove pravice ločene od pravic državljana. In ravno v to slednjo kategorijo teroristi, ki so prisegli zvestobo ISIS in se borili na Bližnjem vzhodu, spadajo. Javno so se odrekli britanskega državljanstva in vseh pravic, ki bi jim s tem pripadle. Tako tudi stalno ponavljanje o neobstoju smrtne kazni znotraj britanskega pravnega sistema ne zaleže ničemur, saj, kakor piše urednik revije Spiked Luke Gittos, “ubijanje teroristov ni isto kot izvrševati smrtno kazen. Teroristi niso državljani. So sovražni akterji. So sovražni borci. Ideja, da bi morali imeti enake zaščite, ki jih imajo navadni državljani, je v navzkrižju z zdravo pametjo – kaže na globoko moralno zmedo v sami srčiki retorike o človekovih pravicah.”

Pripadniki teroristične organizacije ISIS (vir: twitter)

Teroristi so se državljanstvu odrekli, ko so se pridružili sovražni teroristični organizaciji
Razlikovanje med državljani in teroristi je pomembna začetna točka v diskusiji, kako se spopasti z vedno bolj prisotno grožnjo terorizma. “To je nova realnost. Trditi, da bi morali borci ISIS imeti enake pravice kot britanski državljani, je moralno izmikanje. Teroristi nimajo ‘pravice do življenja.’”

Ivan Šokić