fbpx

Bruselj Sorosovim nevladnim organizacijam predal mehanizem pravne države

George Soros in EU: dobro usklajena ekipa (foto: UME)

Bruseljska elita se uklanja Sorosu in bo vse bolj vključevala nevladne organizacije v oblikovanje “mehanizma pravne države”, s katerim želi EU izsiljevati tiste države, ki se ne podrejajo globalističnemu enoznačnemu razmišljanju. Po zadnji analizi fundacije Századvég postaja moč nevladnih organizacij pri odločanju v EU vse pomembnejša in “pomeni odpravo ljudske suverenosti”. To pa zato, ker nevladnih organizacij, tako kot bruseljskih birokratov, Evropejci ne volijo neposredno.

V okviru mehanizma pravne države naj bi glavne institucije EU, tj. Komisija, Parlament in Svet, vsako leto organizirale dialog o pravni državi s parlamenti držav članic, civilno družbo in drugimi zainteresiranimi stranmi. Cilj tega procesa je okrepiti medinstitucionalno sodelovanje in spodbuditi institucije EU, da k temu prispevajo, vendar se ta proces opira na “poročila o pravni državi”, ki jih pripravljajo izključno “neodvisne” nevladne organizacije.

Ta proces je že potekal, kot smo videli v poročilih o pravni državi proti Madžarski (poročilo Sargentini), Poljski (poročilo Lopez Aguilar) ali v poročilih za leti 2020 in 2021. V teh poročilih ima ključno vlogo Sorosova mreža nevladnih organizacij. Ministrica za pravosodje Judit Varga je v zvezi z zakonom o zaščiti otrok, ki mu je madžarska vlada nasprotovala, dejala, da je “na Madžarskem 60.000 nevladnih organizacij, vendar jih le ducat pripada tej (Sorosovi) mreži in te so bile proti zakonu”. To je tudi pomemben znak, da so v Komisiji zelo dobro povezani, kar je razvidno tudi iz poročila o pravni državi. Kot vir za to poročilo je služilo 23 nevladnih organizacij iz tega kroga, na njihove ugotovitve pa se sklicuje 60 organizacij. Komisija je njihova poročila preprosto prepisala in prilepila, ne da bi jih podrobneje analizirala. Ta pojav ni značilen le za Madžarsko, ampak se pojavlja tudi pri drugih konservativnih vladah, zato je verodostojnost Komisije vprašljiva.

Čeprav se pri pripravi teh poročil posvetujejo tudi s člani vlade in nevladnimi organizacijami, ki jih ne financira Fundacija za odprto družbo, se zdi, da je to zgolj formalnost, s katero se želi prikazati, da so bile slišane vse strani, saj bruseljska poročila na koncu določijo raven demokracije v državi na podlagi mnenj opozicijskih politikov in nevladnih organizacij, ki jih financira George Soros. Seveda se to dogaja le v konservativnih vladah in ne v državah, ki ubogljivo sledijo globalistični politiki. Tako je Madžarska obsojena zaradi omejevanja pristojnosti svojega ustavnega sodišča, hkrati pa želi Bruselj omejiti pristojnosti poljskega ustavnega sodišča.

Analiza Fundacije vključuje povzetek drugega letnega cikla Evropske komisije o pravni državi iz junija 2021, ki ga je objavila Mreža za človekove pravice in demokracijo (HRDN). Glavno priporočilo HRDN Evropski komisiji je bilo, da bi morala izvršilna oblast EU v celotnem ciklu ohraniti pristen in smiseln odnos s civilno družbo in zagovorniki človekovih pravic ter jim zagotoviti ustrezno zaščito in neposredna pravna sredstva. Madžarska in Poljska si zaslužita “posebno pozornost”, ker “sistematično in nenehno rušita pravno državo”. Dokument obtožuje obe državi homofobije in navaja, da sta neodvisnost in delovanje nevladnih organizacij vse bolj ogrožena in pod velikim pritiskom.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 Kulturnimarksizem.si