fbpx

Cerkev ima pravico in dolžnost, da ščiti zakonsko zvezo moža in žene

Foto: iStock

Odpuščeni homoseksualec je vložil pravno obtožbo zoper katoliško škofijo v ZDA zaradi domnevne diskriminacije na delovnem mestu. Domnevne zato, ker je cerkev upravičena do odpuščanja na podlagi pravne doktrine, ki ščiti versko svobodo delodajalca. Dolžna je tudi spoštovati naravo zakonske zveze moža in žene, verujoči pa imajo pravico do ugovora vesti. 

John Murphy je bil zaposlen v frančiškanskem domu v Richmondu, ki je namenjen starejšim z nizkimi dohodki. Nedavno je bil odpuščen, saj je sklenil ”zakonsko zvezo” s svojim istospolnim partnerjem. Pritožil se je, da je bil diskriminiran. Predstavnica škofije Diana Sims Snider je povedala, da je bil John Murphy zagotovo seznanjen s stališčem katoliške cerkve in škofije, preden je nastopil svoje delovno mesto. ”Kot katoliška organizacija pričakujemo od svojih zaposlenih, da spoštujejo in poosebljajo ključne vrednote in resnice, ki jih katoliška vera predstavlja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na svetost zakona,” je poudarila Sims Sniderjeva.

Ministerial exception: pravna doktrina, namenjena temu, da ščiti versko svobodo delodajalca v ZDA
Napadi so po mnenju predstavnikov katoliške cerkve logična posledica vseh sprememb v ameriški zakonodaji, ki so se zgodile v zadnjem obdobju in ki želijo razvrednotiti zakonsko zvezo moža in žene. A vendar bi morala biti Cerkev kot taka na tem področju zavarovana zaradi predhodnih določb ameriškega vrhovnega sodišča. V soglasnem mnenju, ki ga je sodišče podalo v primeru evangeličansko-luteranske cerkve in šole proti komisiji za enakopravnost pri zaposlovanju, je zapisano, da je Cerkev upravičena do odpuščanja na podlagi, na kakršni je bil odpuščen John Murphy. V ZDA obstaja izjema (ministerial exception), ki je pravna doktrina, namenjena temu, da ščiti versko svobodo delodajalcev, ki lahko zaposlujejo oziroma odpuščajo v skladu s svojim verskim prepričanjem in na podlagi ugovora vesti.

Nevladne organizacije in aktivisti skušajo prisiliti Cerkev, da spremeni temeljne vrednote
Kljub pravni zaščiti Cerkve, ki lahko deluje skladno s svojo doktrino in s svojimi nazori, pa se pojavljajo vedno hujši napadi nanjo. Pojavljajo se nevladne organizacije, kot je kampanja za človekove pravice, ki želijo pod pretvezo varovanja človekovih pravic prisiliti Cerkev, da spremeni svoje vrednote, ki jih ni moč spremeniti, ter svoj odnos do narave zakonske zveze moža in žene. Tako ravnanje predstavlja jasno grožnjo pravici do verske svobode, so še dodali v Streamu.

M. G.