fbpx

Edino država z rodnostjo ima svetlo prihodnost: Madžarski parlament sprejel zakon za spodbujanje večjih družin!

Foto: Facebook

Madžarski parlament je v ponedeljek z veliko večino sprejel zakon, ki je namenjen spodbujanju državljanov, da bi imeli več otrok. Med drugim zakon predvideva brezobrestna posojila in davčne olajšave.  

Madžarska se je odločila, da slabe rodnosti ne bo nadomeščala z uvoženimi tujerodnimi migranti, temveč bo s pravilnim pristopom in stimulativnimi ukrepi povečala rodnost med Madžari. Poročeni pari, v katerih je ženska mlajša od 40 let, bodo lahko prejeli brezobrestni kredit v vrednosti okoli 31 tisoč evrov. Eden od pogojev je tudi, da je vsaj eden od njiju zaposlen, ne smeta pa imeti kriminalne preteklosti in morata redno plačevati davke.

Posojila paru ne bo treba odplačevati tri leta po rojstvu prvega otroka. Po rojstvu drugega otroka jima bodo odpisali tretjino vrednosti posojila, po rojstvu tretjega pa celotno posojilo. Če par v petih letih ne bo imel otroka, bo moral vrniti posojilo in plačati še obresti za nazaj.

Madžarski premier Viktor Orban (Vir: Twitter)

Premier Viktor Orban je februarja ob predstavitvi zakona izpostavil, da rešitev za upadanje števila rojstev na Madžarskem ni priseljevanje, ampak je treba prepričati ljudi, naj imajo več otrok. Stopnja rodnosti na Madžarskem je bila leta 2016 1,45 otroka na par, poroča STA.

C. Š.