Empirično dokazano: v ameriških zveznih državah, kjer vladajo levičarji, se živi slabše

Sedanji predsednik Joe Biden in nekdanji predsednik ZDA Barack ObamaGlede na redkost stikov marsikdo dvomi v njuno pristno prijateljstvo (foto: epa)

Bolj ko je zvezna država levičarska, večja je verjetnost za dohodkovno neenakost, ugotavlja Daily Wire v analizi novoobjavljenih podatkov popisa prebivalstva. Prav tako je v zveznih državah, kjer vladajo levičarji, večja verjetnost revščine, splošni življenjski standard pa je nižji.

New York, Connecticut in Kalifornija so imeli največji prepad med bogatimi in revnimi po merjenju urada za popis prebivalstva, imenovano Ginijev koeficient, ki meri, kako daleč je območje od “popolne enakosti” (kjer vsi prejmejo enako plačo). Najmanjšo neenakost so imele Utah, Indiana in Južna Dakota. Podrobna letna študija prebivalstva Urada za popis prebivalstva, raziskava ameriške skupnosti, je bila objavljena 15. septembra in je zajela leto 2021.

Čeprav liberalci dajejo prednost zmanjševanju neenakosti med ljudmi – v zadnjem času znano kot spodbujanje “enakosti” – statistika kaže, da bolj ko je država liberalna, večja je verjetnost neenakosti.

“To kaže, da vse stvari, nad katerimi se [demokrati] pritožujejo, dejansko izvirajo iz politik demokratov,” je dejal David Gordon, konservativni politični svetovalec. “Ko se na primer pritožujejo nad slabimi rezultati za temnopolte, je to predvsem na območjih, kjer so levičarji vladali več generacij, kar ima katastrofalen učinek.”

Daily Wire se je osredotočil na 10 najliberalnejših in 10 najkonzervativnejših zveznih držav, tako da je izbral tiste, v katerih je ena stranka nadzorovala zakonodajno telo in mesto guvernerja, potem pa jih je razvrstil po deležu sedežev v zakonodajnem telesu države, ki jih nadzoruje ta stranka. Havaji so bili najliberalnejša država s 93 % demokratov v svojem zakonodajnem telesu, vendar so bili izključeni, ker niso del celine in so podvrženi edinstvenim gospodarskim silam.

Tako je Rhode Island s 87-odstotno demokratsko zakonodajo ostal najbolj demokratična država, sledijo ji Kalifornija, New York in Delaware. Najkonzervativnejša država je bila Južna Dakota z 90 % republikanskega zakonodajnega telesa, sledile so ji Wyoming, Severna Dakota in Idaho. Razslojenost modrih držav v primerjavi z rdečimi je očitna tudi pri drugih merilih vključno z raso. Kar zadeva povprečni dohodek, so imeli Rhode Island, New York in Connecticut največjo vrzel med belci in latinskimi američani. Šest od 10 modrih zveznih držav je imelo večje razlike med v tujini rojenimi prebivalci in belci kot vsaka rdeča zvezna država.

V Kaliforniji je povprečni prebivalec, rojen v tujini, zaslužil le tretjino tistega, kar so zaslužili domači Kalifornijci. Nasprotno pa je v Idahu povprečni temnopolti prebivalec zaslužil 85 % toliko kot povprečna bela oseba, kar je najbližje rasni pravičnosti, v kateri koli državi. V Indiani so Hispaniki zaslužili skoraj 90 % toliko kot belci.

Konzervativne države občutijo manj revščine

Statistični podatki, ki kažejo, da so rdeče zvezne države revnejše – in glavno merilo revščine v popisu to tudi kaže – so zelo zavajajoči, ker se popis ne prilagaja življenjskim stroškom območja, temveč se namesto tega določi enoten znesek v dolarjih kot prag revščine za vsako družino določene velikosti. Zaradi tega je skoraj neuporaben pri stroških za stanovanja, hrano in drugo na območju, kot je New York City, v primerjavi z območjem, kot je podeželska Alabama.

Census Bureau ima drugo metriko, imenovano dodatna mera revščine, ki to težavo delno rešuje. Prilagaja se pri stroških stanovanja na območju, ne pa tudi pri drugih lokalnih postavkah. Kot dohodek šteje tudi socialne prejemke. Po tem merilu so konzervativne države manj revne kot liberalne. Štiri države z najnižjo revščino so tudi štiri najbolj konzervativne države v državi. In Kalifornija, druga najliberalnejša država, ima daleč najvišjo stopnjo revščine, več kot 18-odstotno.

Kakovost življenja

Kar je pomembnejše od skupnega zneska dohodka, je življenjski slog, ki ga ta omogoča. Povprečni dohodki so višji v levih zveznih državah, a višja je tudi najemnina in cena stanovanja. Na splošno so prebivalci modre države porabili večji del dohodka svojega gospodinjstva za stanovanje. Skoraj nihče v konzervativnih zveznih državah ni porabil več kot 3000 dolarjev na mesec za stanovanje, medtem ko v levičarskih državah to ni nič nenavadnega. Razen Utaha in Nove Mehike je imela vsaka levičarska država višje stanovanjske stroške od konzervativnih držav. Prebivalci v levih državah so plačali tudi do šestkrat več davka na nepremičnine.

Družine vseh ras v konzervativnih zveznih državah so pogosteje kot njihove družine iz levih držav lastnice svojih domov, namesto da bi jih najemale, prav tako je verjetneje, da bodo imele v svojem domu več sob. Prebivalci konzervativnih držav imajo tudi več vozil in manj verjetno je, da bodo opravljali daljše vožnje.

Pomanjkanje stanovanj v levičarskih zveznih državah, ki je posledica večjega števila ljudi, kot je razpoložljivih domov, je mogoče delno razložiti s obremenitvijo levičarskih zveznih držav s priseljenci. Obstaja tesna povezava med številom priseljencev v državi in ​​tem, kako težko si Američani tam privoščijo dom.

“To je osnova ekonomije. Povečujemo povpraševanje po stanovanjih, ne da bi povečali ponudbo,” je dejal Gordon.

Manj zaupanja v javno šolstvo v konzervativnih državah

Kljub izpovedani podpori liberalcev javnemu šolskemu sistemu in tesnemu odnosu demokratske stranke z učiteljskimi sindikati, je večja verjetnost, da bodo starši svoje otroke v liberalnih državah poslali v zasebne namesto javne šole. Rhode Island in New York, dve od treh najliberalnejših držav, sta bili na vrhu lestvice z več kot 26 %. Neenakopravnost liberalnih držav je vidna tudi v izobraževanju. Vsaka modra država je imela večji delež ljudi z diplomo kot vsaka rdeča država. Toda modre države so imele tudi najvišji delež ljudi z nedokončano srednjo šolo.

Manj družin in otrok v levičarskih državah 

Prebivalci modre države se bolj verjetno ne bodo nikoli poročili in bodo bolj verjetno živeli v sobivanju s pomembno drugo osebo, namesto da bi bili poročeni. Med otroki je več posvojenih v rdečih državah. Vendar je stopnja ločitev med obema skupinama podobna.

Ljudje v liberalnih državah se poročijo pozneje v življenju. V vsaki liberalni državi je bila povprečna poročna starost za moške višja kot v vsaki konzervativni državi. V New Yorku in Kaliforniji je bila ta starost približno 32, v Utahu pa 27 let.

Najboljši in najslabši

Med najkonzervativnejšimi zveznimi državami v Ameriki so Utah, Idaho, Wyoming, Južna in Severna Dakota blestele po večini meril (in so bile tudi najkonzervativnejše med konzervativnimi zveznimi državami), medtem ko so Alabama, Oklahoma, Tennessee, Zahodna Virginija in Indiana pogosto zaostajale po družbenih kazalcih.

Podatki prav tako poudarjajo, kako se je Nova Mehika – sedma najliberalnejša država po sestavi svojega državnega zakonodajnega telesa – po številnih merilih izkazala za eno najtežavnejših držav v uniji. Tam živi največ prebivalcev, prejemnikov socialne pomoči. Ima tudi najvišji odstotek prebivalcev pod pragom revščine. Imela je drugi najvišji delež prebivalcev brez srednješolske diplome in daleč najnižji povprečni dohodek v tujini rojenih prebivalcev katere koli države.

Raziskava je znova empirično pokazala, kar vemo že dolgo – ljudje v času levičarskih vlad živijo slabše kot v desničarskih.

Andrej Žitnik