Eurostat: V lanskem letu v EU prispelo kar 618.780 nezakonitih migrantov iz držav tretjega sveta, v realnosti so številke še višje!

Foto: epa

Leta 2017 je v Evropsko unijo na nezakonit način prispelo kar 618.780 migrantov iz tretjih držav. Število migrantov iz tretjih držav, ki morajo zapustiti področje Evropske unije, je doseglo 516.115 ljudi. Do sedaj je bilo v drugo državo vrnjenih 213.505 migrantov z neevropskim državljanstvom, od teh jih je bilo 188.905 vrnjenih v neevropsko državo. Število neevropskih državljanov, ki jim je bil onemogočen vstop v Evropsko unijo, je v lanskem letu znašalo 439.505 ljudi. Seveda gre za zgolj uradno statistiko EU, realne številke so še veliko večje. 

Medtem ko je bilo v lanskem letu v Evropski uniji 618.780 nezakonitih migrantov, jih je bilo leto prej 983.860, kar pomeni, da se je njihovo število v lanskem letu zmanjšalo za 37 odstotkov. Največje število nezakonitih migrantov iz tretjih držav je v EU prispelo leta 2015, in sicer kar 2.154.675.

Vir: Eurostat

Največ nezakonitih migrantov je bilo v Nemčiji
Med državami članicami EU, kjer je bilo v lanskem letu prisotnih največ nezakonitih migrantov, je Nemčija, kjer jih je bilo 156.710. Po številu so ji sledile Francija (115.085), Grčija (68.110), Velika Britanija (54.910) in Španija (44.625). V teh petih državah članicah EU je skupaj živelo kar 71 odstotkov vseh nezakonitih migrantov v EU.

Skupno število nezakonitih migrantov, ki prihajajo izven EU in jim je bilo odrejeno zapustiti teritorij EU, je v lanskem letu naraslo za 4,5 odstotka (516.115) v primerjavi z letom prej, ko je bilo teh 493.785. Država članica EU, ki je poročala o največjem številu državljanov iz tretjih držav, ki jim je bilo odrejeno, da zapustijo ozemlje leta 2017, je bila Nemčija (97.165), sledili sta ji Francija (84.675) in Velika Britanija (54.910).

Foto: epa

17 odstotkov manj migrantov iz tretjih držav je bilo v lanskem letu vrnjenih v tretjo državo
Leta 2017 je bilo 188.905 migrantov iz tretjih držav vrnjenih izven EU, kar je 17 odstotkov manj kot leto poprej, ko je bilo vrnjenih 228.625 migrantov. Nemčija je poročala o največjem število nezakonitih migrantov, ki so bili vrnjeni v tretjo državo (44.960), sledita pa Velika Britanija (29.090) in Poljska (22.165).

Skoraj polovica vseh zavrnjenih je bilo v Španiji
Leta 2017 je bilo 439.505 migrantom iz tretjih držav zavrnjen vstop v EU na eni izmed zunanjih meja, kar je predstavlja 13 odstotkov več migrantov kot leta 2016. Skoraj polovica skupnega števila zavrnitev je bilo zabeleženih v Španiji (203.025), sledita pa Francija (86.320) in Poljska (38.660). V teh treh državah članicah EU so bile zavrnjene tri četrtine migrantov iz tretjih držav, ki jim je bil v lanskem letu zavrnjen vstop v EU.

N. Ž.