fbpx

Evropska komisija se zavzema za čim prejšnjo popolno vizumsko vzajemnost med Kanado in ZDA

(Foto: STA)

Evropska komisija je včeraj sprejela sporočilo o vizumski vzajemnosti s Kanado in z Združenimi državami Amerike. V sprejetem sporočilu se Komisija zavezuje, da si bo še naprej prizadevala za čim prejšnjo popolno vizumsko vzajemnost in pri tem svoje aktivnosti usklajevala z relevantnimi državami članicami.

Stiki s Kanado in ZDA v zvezi s popolno vzajemnostjo pri odpravi vizumske obveznosti so se v zadnjih mesecih okrepili tudi na najvišji politični ravni. Komisija meni, da bi zadržanje odprave vizumov močno vplivalo na zunanje odnose med Evropsko unijo in Kanado oz. ZDA, hkrati pa bi imeli tudi negativne gospodarske učinke.

Čezatlantski odnosi: ZDA in Kanada
Evropska unija in Kanada ter Združene države Amerike imajo skupne vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, gospodarska in politična svoboda. Povezujejo pa jih tudi skupni pomisleki v zvezi z zunanjo politiko in varnostjo. Tako EU kot Severna Amerika skušata premostiti gospodarsko in finančno krizo iz let 2007 in 2008, da bi ustvarili rast in delovna mesta za svoje prebivalce. Hkrati potekajo tudi pogajanja o celovitih sporazumih o prosti trgovini in naložbah, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti za trgovinske odnose.

Zunanjepolitično odnosti med EU in ZDA
Združene države Amerike so največja zunanjepolitična zaveznica Evropske unije. Partnerici tesno sodelujeta, posvetujeta se o mednarodnih prednostnih nalogah in si v okviru večstranskih forumov pogosto prizadevata za skupne interese. Sodelujeta na zunanjepolitičnem področju v številnih geografskih okvirih, v zadnjem času zlasti glede Bližnjega vzhoda in severne Afrike (predvsem Iraka in Sirije) ter evropskih vzhodnih sosed (zlasti Rusije in Ukrajine).

Čeprav se EU in ZDA ne strinjata o vseh zunanjepolitičnih vprašanjih, ostajata najpomembnejši in najzanesljivejši zaveznici. Njune zunanjepolitične vezi obstajajo že desetletja, kljub spremembam politične sestave in geostrateškim spremembam na obeh straneh.

Politični dialog med EU in Kanado
Kanada je ena najstarejših in najtesnejših partneric Evropske unije. Dvostranski odnosi so se začeli v petdesetih letih prejšnjega stoletja in so bili zgolj gospodarske narave, sčasoma pa so se razvili v tesno strateško partnerstvo. EU in Kanada tesno sodelujeta pri svetovnih izzivih, kot so okolje, podnebne spremembe, energetska varnost in regionalna stabilnost. Kanada redno prispeva k misijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU (kot so policijske misije EU v Afganistanu in na palestinskih ozemljih), sodeluje pa tudi pri misijah EU za opazovanje volitev.

Bruselj tako včeraj ni sprejel priporočila o morebitni ponovni uvedbi vizumov za obe državi, je pa opozoril na negativne posledice take odločitve, poroča STA. Komisija je pozvala države članice in evropske poslance, da naj sprejmejo stališče o najustreznejšem načinu nadaljevanja pogovorov.

I.K., Evropski parlament