fbpx

Hojs s ciprskim kolegom Nurisom o vojni v Ukrajini in migracijskem paktu

Ciprski zunanji minister Nikos Christodoulides in Aleš Hojs

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in njegov ciprski kolega Nikos Nuris sta na srečanju v Ljubljani v petek govorila o vojni v Ukrajini in njenih posledicah. Pri tem sta izpostavila predvsem obvladovanje migracijskih izzivov na ravni EU. Ob Ukrajini sta spregovorila tudi o paktu o migracijah in azilu, kjer Slovenija zagovarja prožno solidarnost.

Ena od osrednjih tem pogovorov Hojsa in Nurisa je bila vojna v Ukrajini in njene posledice. Te zahtevajo našo največjo pozornost in usklajeno delovanje med državami članicami EU. Slovenija svojo solidarnost izkazuje tudi s konkretnimi dejanji, kot so humanitarna pomoč, diplomatska podpora in aktivacija začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, je v pogovoru s ciprskim kolegom povedal Hojs.

“Ta migracijski izziv moramo obvladovati skupaj z ustreznim in usklajenim odzivom na ravni EU – predvsem z redno izmenjavo informacij, koordinirano premestitvijo beguncev, vzpostavitvijo enotnega evropskega sistema registracije oseb z začasno zaščito na ravni EU, zagotavljanjem sredstev in večjo fleksibilnostjo pri črpanju iz EU skladov. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na varnostni vidik in boljšo zaščito zunanjih meja EU,” je dejal Hojs.

Ob ukrajinski migracijski krizi na mizi še vedno ostajajo siceršnji migracijski izzivi in pritiski v številnih državah članicah, še zlasti na Cipru, sta ob tem opozorila sogovornika. Slovenija pri tem podpira prizadevanja francoskega predsedstva pri pogajanjih o paktu o migracijah in azilu.

Potrebujemo močno skupno migracijsko in azilno politiko, saj moramo najti ustrezno razmerje med odgovornostjo in solidarnostjo. Slovenija pri tem zagovarja hiter sprejem uredbe Eurodac in prednostno obravnavo uredbe o preverjanju na zunanjih mejah, so zapisali v sporočilu ministrstva.

“Zagovarjamo fleksibilno solidarnost s širokim naborom ukrepov, kot so finančna in operativna podpora ter podpora agencij EU. Glede alternativnih oblik solidarnosti menimo, da je smiseln vsak prispevek, ki ustreza potrebam državne prejemnice pomoči in bo pripomogel k zmanjšanju migracijskega pritiska,” je povedal slovenski notranji minister.

Hojs je še opozoril na nezadovoljivo vračanje migrantov, pri čemer se je zavzel za okrepljeno vlogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex).

Sara Kovač