fbpx

Hrvaški pravni strokovnjak grozi: “Slovenijo bi morali prijaviti Varnostnemu svetu ZN in Mednarodnemu sodišču v Hamburgu!”

Foto: STA

Po mnenju vodilnega hrvaškega strokovnjaka za pomorsko pravo, dr. Ivana Miloša, bi morala Hrvaška zaradi nedavnih incidentov v Piranskem zalivu Slovenijo prijaviti Varnostnemu svetu ZN in Mednarodnemu sodišču za pomorsko pravo v Hamburgu. Odločitev arbitražnega sodišča je označil za nično in v nasprotju z mednarodnim pravom.

Hrvaški strokovnjak za pomorsko pravo, dr. Ivan Miloš, je trenutno stanje med Slovenijo in Hrvaško za spletni portal Jutarnji označil kot “konfuzni odnos dveh sosednjih držav, ki si nista dopustili možnosti in obveze, da se natančno informirata o predmetu in zapletih, ki jih ta povzroča.” V intervjuju je dr. Miloš povedal, da je vprašanje kopenske meje med dvema državama jasno že cel čas, saj so bile meje med republikami v času SFRJ “zelo natančno določene in potrjene”. Po drugi strani je Jugoslavija razumela morje kot edinstveno skupno dobro, ki si ga nihče ne more lastiti.

“Pri razmejevanju na morju s sosednjimi državami se strogo spoštuje in aplicira mednarodno javno pravo oziroma veljavne mednarodne konvencije, v katerih je natančno predpisano, da se razmejevanja na morju ugotavljajo s principom sredinske črte, ki je enako oddaljena od vseh stičnih točk obalnega kopna.” To bi pomenilo, da so bile vse meje med Slovenijo in Hrvaško po mnenju hrvaškega strokovnjaka že določene in jih bi bilo treba zdaj samo še upoštevati. Ob tem je priznal, da mednarodna skupnost sosednjim državam dopušča bilateralno reševanje vprašanj meje ob “strogem spoštovanju temeljnih odredb mednarodnega javnega prava oziroma mednarodnih konvencij”. Dr. Miloš je še izpostavil, da je pomembno spoštovati mednarodno javno pravo, saj gre za splošni javni interes vseh udeleženih. V primeru, da se državi ne moreta dogovoriti o vprašanju meje, pa se lahko za rešitev spora obrneta na Mednarodno sodišče v Haagu ali pa Mednarodno sodišče za pomorsko pravo v Hamburgu, ob tem je dr. Miloš dodal, da je ena od možnih rešitev tudi arbitraža.

Varnostni Svet ZN. Foto: STA

Hrvati arbitražo razumejo kot primer slovenskega izsiljevanja. Slovenija je takrat blokirala kar 14 poglavij za vstop Hrvaške v EU, dokler ta ni pristala na reševanje mejnega vprašanja s pomočjo arbitraže. Kakor je povedal dr. Miloš: “Arbitraža ne predstavlja nikakršnega pravosodnega telesa ali pravosodne institucije, ampak gre za nekakšno zasebno namensko komisijo, ki jo formirata državi v sporu, ki svoje odločitve utemelji na pozitivnih zakonih in predpisih po principu pravičnosti, kar v praksi pomeni: vzemi tistemu, ki ima več in daj tistemu, ki ima manj.” Ob tem je poudaril, da je v arbitražnem postopku prisotna visoka stopnja možnosti korupcije in podkupovanja v najrazličnejših oblikah.

Kriv minister Erjavec in njegov dolg jezik
Slovenija je po mnenju hrvaškega strokovnjaka s svojim hvalisanjem o odločitvah arbitraže odprto kršila mednarodno javno pravo, saj to predvideva, da se odločitve o arbitraži pred uradno objavo ne smejo prenašati v javnosti. S prstom lahko tako pokažemo na zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je namesto, da bi skrbel za delo svojih ljudi, raje opletal z jezikom v javnosti. Potem, ko je v javnost prišla še afera s prisluhi, kjer so objavljeni posnetki pokazali, kako je takratni slovenski sodnik v arbitražnem postopku Jernej Sekolec v sodelovanju z agentko zunanjega ministrstva Simono Drenik skušal vplivati na ostale člane arbitražnega sodišča, je arbitražni postopek izgubil svojo legitimnost. S tem, ko je Slovenija zamenjala svojega sodnika v arbitražnem postopku, je implicitno priznala krivdo.

Karl Erjavec (Foto: epa)

Mednarodno pravo po besedah hrvaškega pravnega strokovnjaka predpisuje, da so vse odločitve, pa tudi tiste, ki jih je sprejelo pravosodje in so bile sprejete pod prisilo, grožnjami ali izsiljevanjem, nične. Edini, ki imajo pristojnost za reševanje takšnih sporov, je Varnostni svet ZN s svojimi sodišči v Haagu in Hamburgu v skladu z odredbami Konvencije o neškodljivih prehodih, katere podpisnici sta tudi Slovenija in Hrvaška. Evropska unija nima nikakršnih pristojnosti in lahko samo daje dobronamerne nasvete.

Bo sledila tožba na Mednarodnem sodišču v Hamburgu?
Hrvaški strokovnjak pravi, da mora Hrvaška vložiti tožbo proti Sloveniji na Mednarodnem sodišču v Hamburgu, v kateri mora utemeljiti, da je bila prisiljena vstopiti v arbitražo, ki se je izkazala za kontaminirano. Ravno tako naj bi sosednja država pripravila poročilo za Varnostni svet ZN, v katerem bo jasno zapisano, da Hrvaška namerava “nadaljevati z varovanjem državne meje po veljavnih mednarodnih in hrvaških pozitivnih predpisih, vključno z [morsko] mejo.”

Ivan Šokić