Irski otroci se bodo učili o belem privilegiju, spolni identiteti in spolni raznolikosti

Golobova vlada namerava uvesti propagando LGBTQ v vrtce in šole po hitrem postopku. (Foto: Pixabay)

Nov osnutek učnega načrta, ki ga je predlagal svetovalni svet irskega ministrstva za izobraževanje, je priporočil uvedbo pouka za izobraževanje otrok o privilegijih belcev, spolni identiteti in spolni raznolikosti.

Načrti, ki jih je predstavil Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje (NCCA), ki svetuje ministru za izobraževanje in spretnosti, bodo predvidoma vključeni v učni načrt SPHE za višji cikel za 15- do 18-letnike.

Študenti bodo pozvani, naj raziščejo temo spola, ki je v osnutku posvetovalnega dokumenta opredeljena kot “socialno in kulturno konstruirana”. Razredi se bodo osredotočali na “družbeno konstruirane vloge, odgovornosti, dejavnosti, vedenje in lastnosti, ki jih dana družba šteje za primerne za ženske in moške” in “škodljive odnose do spola, ki se ohranjajo v medijih, na spletu in v družbi”.

Otroci se bodo učili, da je spol individualna izkušnja

Od mladih se pričakuje, da bodo upoštevali “človekovo notranjo in individualno izkušnjo spola, ki se lahko ujema ali ne ujema s spolom, registriranim ob rojstvu.” Poleg tega bo osnutek učnega načrta raziskal vprašanja v zvezi s “spolno raznolikostjo” z učenci, ki se poučujejo o vprašanjih LGBTQI+. Spolne identitete vključujejo lezbijke, geje, biseksualce, transspolne osebe, queer in interspolne osebe ter “dodatne spolne identitete in spolne usmerjenosti, ki niso posebej zajete s petimi začetnicami”. V vedno bolj podaljšani kratici rastočih spolnih identitet se zdaj dejansko uporablja šest začetnic.

Pričakuje se tudi, da se bodo učenci osredotočili na tisto, kar osnutek kurikuluma opisuje kot “spretnosti zavezništva”, in se nanaša na “dejanja, vedenja in prakse, ki se uporabljajo za podporo, zagovarjanje in sodelovanje z drugimi v podporo pravičnosti”.

Indoktrinacija s skrajno levo ideologijo

Ena od ključnih komponent tega razdelka se je nanašala na “priznavanje in uporabo privilegiranega statusa”, osnutek posveta pa kot dva primera privilegiranega statusa izrecno opredeljuje biti belec ali moški.

Ta osnutek učnega načrta je zdaj predmet javnega posvetovanja, ki je odprto do 18. oktobra, pri čemer ljudi spodbujajo k sodelovanju v spletni anketi.

Kot je lani poročala irska tiskovna hiša Gript, si NCCA že nekaj časa prizadeva za vključitev vprašanja “belih privilegijev” v šolsko izobraževanje, pri čemer je ponovno poudaril pomen učenja “iz zgodovine beline in rasizma”.

Andrej Žitnik