Bi bilo Rusijo mogoče izključiti iz Združenih narodov? Vse več strokovnjakov tako misli!

Foto: zajetje zaslona

Vse več mednarodnih pravnikov se sprašuje, ali je še prav, da je Rusija članica Združenih narodov, ko pa je s svojo brezumno in agresivno invazijo na Ukrajino prekršila temeljna pravila, na katerih so zasnovani Združeni narodi. Precedens za izgon obstaja – konec koncev je bila leta 1971 iz ZN izključena Republika Kitajska in zamenjana z Ljudsko Republiko Kitajsko. Slednja je tudi edina država v Varnostnem svetu, ki bi utegnila vložiti veto pri glasovanju o izključitvi Rusije. Ariel Cohen in Vladislav Inozemtsev sta v članku opisala, na kakšen način bi bilo Rusijo možno izključiti iz ZN.

Resolucija ZN, ki obsoja rusko nezakonito priključitev vzhodnih ukrajinskih ozemelj, je bila sprejeta s 143 za, 5 proti in 35 vzdržanimi glasovi. Ta večina nakazuje, da je Rusija temeljito diplomatsko izolirana. Medtem ko si Moskva zasluži odstranitev iz Varnostnega sveta, je njena pozicija zapisana v prvem odstavku 23. člena Ustanovne listine ZN. Poleg tega njegove pravice veta ni mogoče preklicati zaradi določb 27. člena. Prav tako ni soglasja za spremembo obstoječe strukture ZN. Kljub temu obstaja druga pot, ki temelji na načelih in skupni volji mednarodne skupnosti. To vključuje izključitev Ruske federacije iz ZN prek Generalne skupščine, kar je mogoče storiti v skladu z 18. členom. Očitno je, da če država izgubi status članice ZN, izgubi tudi sedež v Varnostnem svetu.

Da bi to dosegli, mora najprej Varnostni svet generalni skupščini posredovati resolucijo, ki predlaga izključitev oziroma suspenz Rusije. Drugič, generalna skupščina mora glasovati z dvotretjinsko +1 supervečino za izključitev. 27. člen listine navaja, da če Varnostni svet obravnava vprašanje, ki zadeva enega od njegovih članov, “se stranka v sporu vzdrži glasovanja v skladu s 3. odstavkom 52. člena.” To lahko Varnostnemu svetu omogoči, da zadevo pošlje generalni skupščini, ne da bi Rusija vložila veto na to potezo. Združeni narodi so to storili že prej. Pred petdesetimi leti je bila država ustanoviteljica ZN in stalna članica Varnostnega sveta izključena. Republika Kitajska (Tajvan) je zasedala sedež od leta 1945 do 25. oktobra 1971, ko je njeno mesto prevzela Ljudska Republika Kitajska. Skupščina je pri sprejemanju resolucije 2758 s 76 glasovi za, 35 proti in 17 vzdržanimi celo odpravila zahtevo po supervečini. Torej ne samo, da obstaja precedens za izgon, ampak je zdaj mednarodna skupnost veliko bolj enotna, kot je bila na vrhuncu hladne vojne.

Rusija se je razvila v zrelo fašistično diktaturo
Danes je Rusija velika grožnja obstoju stabilnega mednarodnega sistema, ki temelji na pravilih. V članku, ki ga je leta 2016 objavil Project Syndicate, so Rusijo označili za državo, ki “se spogleduje s fašizmom”. Danes se je razvila v zrelo fašistično diktaturo. Ruski predsednik Vladimir Putin je napadel Ukrajino brez upravičenega razloga ali pravnega mandata. Rusija je očitno kršila več odstavkov 2. člena Ustanovne listine in tudi ni hotela spoštovati resolucij Generalne skupščine. Zagrešila je zločine agresije na suvereno državo in številne zločine proti človeštvu v zasedenih delih Ukrajine, od katerih jih je veliko treba obravnavati kot dejanja genocida. Poleg tega je Ruska federacija pod Putinom postala vse manj odgovorna mednarodnemu pravu. Njena spremenjena ustava zavrača prednost mednarodnih norm pred domačimi zakoni in predpisi; njeni zakoni ruskim oblastem dovoljujejo, da ne spoštujejo razsodb mednarodnih sodišč in arbitraž. Rusija je bila nedavno izključena iz Sveta Evrope; izstopila je iz nekaterih drugih mednarodnih organizacij in prekinila sodelovanje v več prelomnih mednarodnih pogodbah, vključno z Ženevsko konvencijo.

“Kitajska je edina država v Varnostnem svetu, ki bi lahko vložila veto pri glasovanju o izključitvi Rusije v Generalno skupščino. Če želimo, da je Rusija primerno kaznovana, je treba Kitajski ponuditi dogovor: naj bo vzdržanost Pekinga v Varnostnem svetu prvi preizkus predloga predsednika Xija o kondominiju ZDA in Kitajske pri upravljanju svetovnih zadev. Kitajska mora sprejeti skupno odgovornost za omogočanje mednarodnega miru. Zavrniti bi pomenilo sprejeti rusko agresijo in predstaviti Kitajsko kot državo, ki se veže na nestabilnega in propadajočega akterja na svetovnem prizorišču,” sta zapisala avtorja pričujočega članka Ariel Cohen in Vladislav Inozemtsev.

Edina možnost, da postanejo ZN relevantni, je, da se agresorju onemogoči, da se pretvarja, da je varuh miru. Z izključitvijo Rusije bi Varnostni svet postal učinkovit organ, ki bi lahko sprejemal prepotrebne odločitve, namenjene ohranjanju globalne stabilnosti in varnosti. Da bi rešili ZN pred grozečo eksistencialno krizo, je treba sprejeti drzne korake. Oslabljenemu Društvu narodov je uspelo izgnati Sovjetsko zvezo zaradi njenega napada na Finsko le nekaj mesecev, preden je Liga sama prenehala obstajati.

Sara Kovač