fbpx

Leto dni parlamentarne preiskave o “Panama Papers”, v Sloveniji popoln mrk

Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Poslanci Evropske ljudske stranke, člani največje politične skupine v Evropskem parlamentu, danes končujejo kongres na Malti. Fiskalna stabilnost, gospodarska blaginja, južna soseska, brexit in boj proti pranju denarja ter izogibanje davkom so bile prednostne teme tokratnega kongresa.

Na kongresu EPP/ELS na Malti je bila tudi poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc, edina od slovenskih evroposlancev, ki je članica odbora PANA, preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčnimi utajami. Tomčeva se v Evropskem parlamentu tako že leto dni poglobljeno ukvarja s problematiko pranja denarja in utaje davkov. “Tako kot večina afer je bila tudi afera Panama Papers v medijih predstavljena precej pompozno. Pomembno se mi zdi, da odkritja, do katerih bomo prišli v preiskavah, ne bodo ostala brez epiloga,” je ob svoji izvolitvi v odbor poudarila Romana Tomc.

V Sloveniji od navdušenja do medijskega molka
Ta parlamentarni preiskovalni odbor je v slabem letu svojega delovanja organiziral veliko število dogodkov, od zaslišanj, preiskovalnih misij v najbolj izpostavljene države, strokovnih raziskav in pogovorov s strokovnjaki. Prav tako je vsem državam članicam EU in tudi Evropski komisiji poslal poziv za predložitev dokumentacije, povezane z delovanjem davčnih sistemov. “Ob tem ne morem mimo razočaranja, ki je povezano z ukrepanjem v Sloveniji. Po začetni pompozni objavi seznama ljudi in podjetij, ki so se ujeli v Panama Papers, je nastal popoln mrk. Pristojni organi gotovo vedo, da delujem v odboru PANA. Prav tako novinarji. Vedo tudi, da odbor poziva k sodelovanju vse, ki bi imeli koristne informacije. A zaenkrat se name ni obrnil še nihče,” pravi Tomčeva.

Interesi pišejo zgodbo
Zakonodaja na davčnem področju še vedno omogoča veliko skrivanja. Evropska unija ima na voljo precej vzvodov, s katerimi lahko vpliva na davčne sisteme, vendar problem presega meje EU: “Prav je, da smo ambiciozni, a bodimo realni. Težko vplivamo na to, kakšna bo zakonodaja v Panami, lahko pa vplivamo na to, kakšna bodo pravila v Evropi. Lahko sprejmemo zakonodajo, ki bo vplivala na obnašanje bank, davčnih svetovalcev in odvetnikov. A vendar so interesi tisti, ki tukaj pišejo zgodbo,” je poudarila Romana Tomc in zaključila: “Čaka nas še veliko dela, a s svojim dosedanjim delovanjem si je preiskovalni odbor PANA prislužil podaljšanje svojega mandata. Če bo odbor ob koncu svojega mandata predlagal spremembe zakonodaje, ki bodo odpravile pomanjkljivosti, je bil namen njegove ustanovitve dosežen.”