Medtem ko smo pri nas predani obnovljivim virom energije, se svet zaveda, da je prihodnost nuklearna

Jedrska energija je tista, ki lahko Sloveniji zagotovi trajno preskrbo z elektriko. (Foto: Pixabay)

Medtem ko je naša vlada povsem predana obnovljivim virom energije, ki brez stalnih virov energije ne morejo funkcionirati, in je že napovedala, da pred koncem mandata ne bo odločitve o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, se v svetu še kako zavedajo, da je prihodnost nuklearna.

Finsko podjetje Fortum je začelo izvajati dvoletno študijo, da bi preučilo predpogoje za novogradnjo jedrske elektrarne na Finskem in Švedskem. Študija bo v obzir vzela tako majhne modularne reaktorje (SMR) kot tudi običajno velike reaktorje. Fortum bo proučil komercialne, tehnološke in družbene, politične, pravne in regulativne pogoje za gradnjo novih reaktorjev.


“Glede na trenutno negotovost na energetskem trgu bodo podvigi v jedrski industriji najverjetneje vključevali partnerske konstelacije,”
je dejal Fortum. Partnerstva se lahko po njihovih besedah oblikujejo npr. med podjetji za jedrsko proizvodnjo in daljinsko ogrevanje, industrijskimi odjemalci električne energije in toplote, za katere je konkurenčna oskrba z energijo vse večjega strateškega pomena, med jedrskimi podjetji ali zagonskimi podjetji in uveljavljenimi podjetji z jedrsko usposobljenostjo. Tako bo študija izvedljivosti raziskala tudi potencial za poslovne ponudbe za nove projekte v Evropi.

Jedrska elektrarna Loviisa (Foto: Fortum)


“Cilji energetske neodvisnosti, varnosti oskrbe in ogljične nevtralnosti so izzivi, s katerimi se sooča naša celotna družba,” je izpostavil Simon-Erik Ollus, izvršni podpredsednik oddelka za proizvodnjo pri Fortumu. “Želimo ugotoviti, pod katerimi pogoji bi jim lahko zadostili s proizvodnjo jedrske energije, ki je znana kot zanesljiva in brez CO2.”

 

“Izzivi, povezani z novo jedrsko energijo, so dobro znani. Doseganje konkurenčnih časov gradnje in stroškov je bitka, v kateri mora naša industrija zmagati,” je dejal Laurent Leveugle, vodja študije. “V tej študiji izvedljivosti želimo raziskati nova partnerstva, nove poslovne modele in tehnologije, kot so majhni modularni reaktorji, ki so obetavni v smislu prenašanja jedrske energije naprej na prihodnje generacije.”

Fortum upravlja elektrarno Loviisa, ki velja za prvo jedrsko elektrarno na Finskem in trenutno zagotavlja več kot 10 odstotkov električne energije v državi. Enota Loviisa 1 je začela komercialno obratovati leta 1977, enota 2 pa ji je sledila leta 1981. Marca je družba zaprosila za upravljanje obeh enot 1 in 2 elektrarne do konca leta 2050. Sedanja obratovalna dovoljenja potečejo konec leta 2027 in 2030. Podjetje ima tudi deleže (v enotah 1 in 2) v nuklearni elektrarni Olkiluoto na Finskem ter tudi v jedrskih elektrarnah Forsmark in Oskarshamn na Švedskem.

V prispevku na spletnem dnevniku je v aprilu vodja agende o jedrski prihodnosti pri omenjenem podjetju Matti Kattainen dejal: “Za nas v Fortumu je jedrska energija osrednji steber brezogljične proizvodnje električne energije skupaj s hidro in vetrno energijo. Stabilizacijski učinek jedrske energije omogoča tudi povečanje proizvodnje obnovljive energije, ki je odvisna od vremena.” Eden od Fortumovih ključnih strateških ciljev je krepitev in rast proizvodnje brez CO2. Kar zadeva jedrsko energijo, sta delež proizvodnje tretje enote Olkiluoto in podaljšanje življenjske dobe jedrske elektrarne Loviisa del izvajanja njihove strategije. “Fortum raziskuje možnosti za rast tudi v majhni jedrski elektrarni,” je poudaril.

Januarja 2020 so se Fortum, estonska Fermi Energia in belgijsko inženirsko podjetje Tractebel dogovorili o začetku okrepljenega sodelovanja pri preučevanju projekta uvedbe majhnih modularnih reaktorjev v Estoniji. Raziskava se bo osredotočila na model izdajanja dovoljenj, primernih za majhne modularne reaktorje, in predhodno študijo lokacije za uvedbo. Fortum je dejal, da bodo vse odločitve o prihodnjih naložbah (v novo jedrsko energijo) sprejete pravočasno.

Sara Kovač