fbpx

Odbor za kulturo pozval, naj se evropske solidarnostne enote financirajo iz svojega proračuna

V teh prizadevanjih je še zlasti dejaven stalni poročevalec za Erasmus+ in vodje slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver. Poslanci različnih političnih skupin se sicer strinjajo, da je ESE potreben, vendar ne sme “hoditi po nogah” dve desetletji staremu in uspešnemu programu Evropski prostovoljni servis ali delovati na račun izobraževalnih in mladinskih programov.

Potenciali programa presegajo razpoložljiva sredstva
V Poročilu o izvajanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+, ki ga pripravil dr. Milan Zver, je bilo ugotovljeno, da potenciali programa Erasmus+, ki se kažejo v velikem številu prijav, močno presegajo razpoložljiva sredstva. V nekaterih delih programa zavrnejo kar tri četrtine projektov, četudi so kvalitetni, ker ni dovolj denarja.

Dr. Zver je večkrat poudaril, da program Erasmus+ bistveno prispeva k izboljšanju znanj in spretnosti, zaposljivosti, zmanjšanju tveganja za dolgoročno brezposelnost mladih Evropejcev ter k aktivnemu državljanstvu in socialni vključenosti mladih.

Odločitev Evropske komisije bo znana v prihodnjih tednih.