fbpx

Postavljeni temelji za morebitno oblikovanje nove politične skupine v Evropskem parlamentu

Jaak Madison (Foto: EKRE)

Estonska konservativna ljudska stranka (EKRE) se je pridružila skupni izjavi 16 nacionalnih strank v Evropskem parlamentu, ki pozivajo k reformi Evropske unije, da bi preprečili oblikovanje evropske naddržave brez narodov in vzpostavitev ideološkega monopola.

“Evropska unija potrebuje temeljito reformo, saj ne gre več za zaščito Evrope in njene dediščine ali za omogočanje svobodnega razvoja evropskih narodov. Namesto tega je Evropska unija sama postala vir težav, strahu in negotovosti. Narodi čutijo, da jim je pravica do uveljavljanja legitimne in suverene oblasti tiho in postopoma odvzeta,” je zapisano v izjavi.

“EU vse bolj postaja orodje ekstremističnih sil, ki želijo spremeniti Evropo v kulturnem in verskem smislu, da bi ustvarili brezdržavno strukturo, evropsko velesilo, uničili ali ukinili evropske tradicije, spremenili družbene institucije in moralna načela.” Poskusi, da bi institucije Evropske unije postale nadrejene nacionalnim ustavnim institucijam, bodo povzročili kaos, spodkopali pogodbe in postavili pod vprašaj vlogo ustav držav članic. “Kompetenčni spori, ki iz tega izhajajo, pa se bodo reševali tako, da se bo volja politično močnejšega vsilila volji šibkejšega. Uničuje temelje evropske skupnosti kot svobodne skupnosti.”

Prvi korak h konsolidaciji evropskih nacionalnih strank
V izjavi je med drugim zapisano, da je v času, ko se Evropa sooča s hudo demografsko krizo, nizko rodnostjo in staranjem prebivalstva, rešitev v družinam prijaznih politikah in ne v množičnem priseljevanju. Po besedah Jaaka Madisona, ki je podpisal izjavo EKRE, je skupna izjava prvi korak h konsolidaciji evropskih nacionalnih strank. “Skupna izjava je postavila temelje za morebitno oblikovanje nove politične skupine v Evropskem parlamentu. To bi bila ena največjih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ki bi združevala Poljake, Madžare, Estonce, Francoze, Avstrijce, Dance, Fince, Italijane in predstavnike številnih drugih držav v Evropskem parlamentu,” je dejal Madison.

Foto: Demokracija

Besedilo skupne izjave

V nedavni razpravi o prihodnosti Evrope je treba slišati tudi glas strank, ki zagovarjajo svobodo in tradicijo evropskih narodov ter predstavljajo državljane, ki zagovarjajo evropske tradicije. Burna zgodovina Evrope, zlasti v zadnjem stoletju, je prinesla številne težave. Narodi, ki so branili svojo suverenost in ozemeljsko celovitost pred napadalci, so trpeli nečloveško. Po drugi svetovni vojni so številne evropske države desetletja trpele pod sovjetsko totalitarno oblastjo, preden so ponovno pridobile neodvisnost.

Suverenost, čezatlantski odnosi Evropske unije in Severnoatlantske pogodbe ter sodelujoči narodi in mir med njimi so za mnoge Evropejce veliki dosežki, ki zagotavljajo tudi trajen občutek varnosti in ustvarjajo najboljše pogoje za razvoj. Proces povezovanja je na različne načine prispeval k ohranjanju sodelovanja in miru, pa tudi k medsebojnemu razumevanju in dobrim odnosom med državami. Za to epohalno vrednoto si je treba še naprej prizadevati.

Žal je cela vrsta kriz v zadnjem desetletju zamajala sodelovanje in mir ter ga zamajala; predvsem zato, ker imajo narodi občutek, da se jim tiho in postopoma odvzema pravica do izvajanja njihove legitimne in suverene oblasti. Evropska unija potrebuje temeljito reformo, saj ne gre več za zaščito Evrope in njene dediščine ali za omogočanje svobodnega razvoja evropskih narodov. Namesto tega je Evropska unija sama postala vir težav, strahu in negotovosti.

EU vse bolj postaja orodje ekstremističnih sil, ki želijo izvesti kulturno in versko preobrazbo Evrope z namenom ustvariti brezdržavno strukturo, evropsko naddržavo, uničiti ali odpraviti evropske tradicije, spremeniti družbene institucije in moralna načela.

Izkoriščanje političnih struktur in zakonov za ustvarjanje evropske naddržave in novih družbenih struktur je izraz nevarne in agresivne družbene konstrukcije preteklosti, ki ji je treba pravno nasprotovati. Moralna pretirana aktivnost institucij EU v zadnjih letih je povzročila nevarno težnjo po ustvarjanju ideološkega monopola.

Prepričani smo, da mora sodelovanje med narodi Evrope temeljiti na tradicijah, spoštovanju kulture in zgodovine evropskih držav, spoštovanju judovsko-krščanske dediščine Evrope in skupnih vrednot, ki združujejo naše narode, ne pa na njihovem uničevanju. Ponovno potrjujemo svoje prepričanje, da je družina temeljna vrednota naših narodov. V času, ko se Evropa sooča z resno demografsko krizo, nizko rodnostjo in staranjem prebivalstva, je rešitev v družinam prijazni politiki in ne v množičnem priseljevanju.

Prepričani smo, da evropski narodi so in bodo ostali evropski suvereni. Evropsko unijo so ustanovili ti narodi, da bi dosegli cilje, ki jih je mogoče učinkoviteje doseči s skupno unijo kot s posameznimi državami. Vendar pa so pristojnosti EU omejene z načelom, da o zadevah, ki niso v pristojnosti Unije, odločajo države članice v skladu z načelom subsidiarnosti.

Evropska unija je v zadnjih desetletjih nenehno razlagala pogodbe in bistveno spreminjala meje v škodo držav članic. Takšen pristop ni v skladu s temeljnimi vrednotami EU in bo povzročil izgubo zaupanja narodov in državljanov Evrope v institucije. Za zaustavitev takšnega razvoja je treba poleg obstoječega načela decentralizacije vzpostaviti niz nedotakljivih pristojnosti držav članic EU in ustrezen zaščitni mehanizem, ki bo vključeval nacionalna ustavna sodišča ali enakovredne organe.

Vsak poskus preoblikovanja institucij Evropske unije v organe, ki bi imeli prednost pred nacionalnimi ustavnimi institucijami, bo povzročil kaos, spodkopal pogodbe in postavil pod vprašaj vlogo ustav držav članic. Vendar pa se bodo nastali spori glede pristojnosti reševali tako, da bodo politično močnejši vsiljevali svojo voljo šibkejšim. Uničuje temelje evropske skupnosti kot svobodne skupnosti.

Foto: iStock

Menimo, da bi moralo načelo soglasja ostati najpomembnejši instrument za oblikovanje skupnih stališč v Evropski uniji. Nedavni poskusi, da bi se izognili tem postopkom ali ovrgli te ideje, grozijo, da bodo nekatere države članice izključene iz procesa odločanja in da bo EU postala neke vrste oligarhija. Prav tako lahko privede do dejanske omejitve pristojnosti ustavnih organov držav članic, vključno z vladami in parlamenti, in jih naredi za potrjevanje odločitev, ki so že bile sprejete drugje.

Države članice so še vedno močno pripravljene sodelovati, med našimi državami in družbami pa vlada duh druženja in prijateljstva. To je naše največje bogastvo. Reformirana Evropska unija nam bo pomagala uporabiti ta kapital, vendar ga bo Unija, ki se upira reformi, izpustila.

Zato se obračamo na vse stranke in politične skupine, ki delijo osnovna načela skupnega kulturnega in političnega delovanja, navedena v tem dokumentu, ob spoštovanju trenutne vloge vsake skupine. Skupaj reformirajmo Evropsko unijo za Evropo prihodnosti!

Demokracija