fbpx

Romana Tomc in Milan Zver: Kvalifikacije bi morale postati primerljive v vseh državah članicah EU

Milan Zver (Foto: STA)

Evropski poslanci so na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljali o vprašanju medsebojnega priznavanja kvalifikacij v državah članicah.

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je evropski sistem, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo. S tem postajajo kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive, primerljive in bolj razumljive.

“Osebe, ki iščejo zaposlitev v tujini, se srečujejo s precejšnjimi težavami, ko dokazujejo stopnjo izobrazbe in pridobljenih veščin. Prav tako pa imajo seveda težave tudi delodajalci, ki morajo kvalifikacije, ki jih izkazujejo kandidati za zaposlitev, medsebojno primerjati. Bolj kot sama listina, ki dokazuje kvalifikacijo, je pomembno znanje, ki se za njo skriva,” je izpostavila evropska poslanka Romana Tomc.

Evropska poslanka Romana Tomc.

Povečati je treba mobilnost delovne sile
Parlament in Svet sta leta 2008 sprejela priporočilo o pripravi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, s katerim naj bi izboljšali preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij v Evropi. Cilji evropskega ogrodja kvalifikacij še niso bili popolnoma doseženi, zato Komisija predlaga, da bi v okviru njenega novega programa znanj in spretnosti sistem prenovili. Tomčeva zato dodaja, da je treba vzpostaviti sistem vrednotenja, ki bo zares transparenten in primerljiv. “Ob tem, da se mnogo držav članic še vedno srečuje z visoko brezposelnostjo, je izjemno pomembno, da takšne predloge podpremo. S tem bomo povečali mobilnost delovne sile in hkrati poskrbeli za verodostojnost pri razlagi kvalifikacij.”

Evropski poslanec dr. Milan Zver je pozdravil predlog novega programa in prenovo sistema evropskega ogrodja kvalifikacij. Kot nekdanji minister za šolstvo in šport je v času slovenskega predsedovanja EU sodeloval pri pripravi dokumenta ter ga kot pristojni in predsedujoči formaciji Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo (EYC) tudi podpisal.

Od podpisa dokumenta, leta 2008, je minilo skoraj desetletje in dr. Zver ugotavlja, da implementacija tega dokumenta ni bila uspešna v vseh državah članicah, zato pa je toliko bolj zadovoljen, da bo noveliran osnovni dokument. “Ne gre za priznavanje kvalifikacij, ampak gre za preglednost in primerjavo teh kvalifikacij. Če ne bi imeli možnosti primerjati izobraževalnih rezultatov med različnimi državami, bi evropski izobraževalni sistemi držav članic še naprej šli vsak svojo pot. Ta dokument pa nam omogoča svojevrstno mehko harmonizacijo in lažjo primerljivost kvalifikacij,” je še poudaril evropski poslanec.

C. Š.