fbpx

Sodišče EU je jasno: Ločitve zakoncev v skladu s šeriatskim pravom ne obvezujejo prava EU k njihovemu sprejetju!

Foto: iStock

Sodišče EU je danes sporočilo, da zasebnih razvez po šeriatskem pravu, ki so nastale kot posledica enostranske izjave enega izmed zakoncev, zakonodaja EU ne zajema, zaradi česar sodišču teh razvez tudi ni potrebno priznavati. Na sodišče so se glede veljavnosti razveze sicer obrnili nemški sodniki, ki so se srečali s konkretnim primerom sirskega para, ki se je poročil in ločil v Siriji, trenutno pa živi v Nemčiji. 

Leta 2013 je Raja Mamisch s pomočjo pooblaščenca razglasil ločitev od svoje žene Sohe Sahyouni, in sicer tako, da je izrekel predpisano izjavo za razvezo pred verskim šeriatskim sodiščem v sirskem mestu Latakiji, ki je razvezo sprejelo. Ta primer predstavlja primer zasebne razveze, saj pri tej udeležba verskega sodišča ni konstitutivna.

Pritrditev priznanja ločitve je žena v Nemčiji izpodbijala
Po tem je morala Sahyounijeva podpisati izjavo, s katero je podala priznanje, da je prejela vsa nadomestila, ki ji pripadajo v skladu z ženitno pogodbo in razvezo na podlagi enostranske volje moža, ter ga s tem odvezala vseh obveznosti, ki jih je ta imel do nje v vlogi moža. Sicer oba trenutno živita v Nemčiji in imata tako sirsko kot tudi nemško državljanstvo, zato je Mamisch na višjem deželnem sodišču v Münchnu zahteval priznanje ločitve od žene, ki mu ga je le-to tudi pritrdilo in dodalo, da je ta v skladu z uredbo EU Rim III. Odločitev sodišča je žena izpodbijala, zato se je sodišče odločilo, da se za pomoč obrne na sodišče EU v Luksemburgu.

Foto: iStock

Razveza na podlagi enostranske izjave pred verskim sodiščem ni sprejemljiva
Luksemburško sodišče je po navedbah STA sprejelo ugotovitev, da uredba Rim III vključuje zgolj razveze, ki so razglašene s strani državnega sodišča, državnega organa ali telesa pod njegovim nadzorom, ne pa razveze, do katere je prišlo na podlagi enostranske izjave enega izmed zakonca pred verskim sodiščem. Slednje velja za ta konkreten primer, zato ta razveza ne more biti uporabljena v okviru uredbe EU.

Na sodišču so še izpostavili, da je več držav članic EU od sprejetja uredbe dalje uvedlo možnost, da je lahko ločitev razglašena tudi tedaj, ko do te pride brez vključenosti državnega organa, vendarle pa bi bilo za priznanje zasebne razveze nujno, da bi bile poleg tega uvedene določene prilagoditve, ki so v pristojnosti zakonodajalca EU.

N. Ž.