Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine v pismu poziva Macrona, naj ne bo glasnik smrti najšibkejših med nami

Francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik stranke ZA Slovenijo - Glas za otroke in družine (Foto: epa/STA)

V stranki ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine so pripravili pismo francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu v zvezi z njegovo napovedjo, da bo ena od prioritet francoskega predsedstva vpis t. i. pravice do smrti nerojenega otroka v Listino EU o temeljnih pravicah. Gre za škandalozen predlog, ki, kot utemeljujemo v pismu, ni skladen s pravom EU. Hkrati je neverjetno, da ob največji demografski krizi v Evropi po koncu druge svetovne vojne voditelj Evropske unije smrt postavlja pred življenje,” v imenu stranke poudarja njen predsednik Aleš Primc. 

Aleš Primc poudarja, da v času, ko druge velike civilizacije spodbujajo rojstva otrok, velik del Evropske unije dela vse za svoj demografski zaton. Poudarja, da smo kot državljani Slovenije in Evropske unije zavezani naši civilizaciji in našemu načinu življenja, zato bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, za demografsko preživetje Slovenije in Evropske unije. “Temelj preživetja Slovenije in Evropske unije pa je veselje do življenja, materinstva in očetovstva. Zavzemamo se za to, da bo spodbujanju teh vrednot zavezana vsaka država in Evropska unija,” je jasen.

Do 18. februarja 2022 vabijo k podpisu pisma vse, ki podpirajo demografsko preživetje Slovenije in Evropske unije ter pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiski. Pismo Emmanuelu Macronu je dostopno na njihovi spletni strani: Podpišite pismo francoskemu predsedniku emmanelu macronu: EU naj spoštuje nerojene otroke ter matere in očete v stiski (dostop prek povezave). Pod pismo so se kot prvi podpisali: Aleš Primc, mag. Janez Kunc, Metka Zevnik, mag. Andreja Megušar, Polona Naglič, Angelca Likovič, dr. Urška Florjančič, Ivana Zajc in Amedeja Rodman. Kot pravijo, bodo pismo 18. februarja izročili veleposlanici Republike Francije v Sloveniji. Podpisi bodo vključeni v vseevropsko pobudo za spoštovanje življenja ter pomoč mamam in očetom v stiski, ki se oblikuje.

“Moja pravica do življenja se ustavi ob pravici do življenja drugega. Le drug ob drugem bomo polno živeli. Zato se zavzemajmo ZA življenje, za vsako človeško življenje,” so poudarili uvodoma v pismu predsedniku Republike Francije in dodali, da so s presenečenjem in razočaranjem sprejeli njegovo izjavo, s katero je napovedal prizadevanja za vpis t. i. pravice do smrti nerojenega otroka v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. “EU se sooča z največjim zgodovinskim problemom po drugi svetovni vojni, to je drastično upadanje rojstev domačega prebivalstva. Gre za proces, ki je v kritični fazi, od katere je odvisen nadaljnji obstoj evropske civilizacije, evropskih narodov in evropskega načina življenja.”

Nerojeni otrok je človek, ima človeške organe, čuti bolečino, doživlja čustva
Poudarjajo, da v tem kritičnem času državljanke in državljani Evropske unije pričakujemo, da bodo evropski državniki usmerili vse sile v krepitev veselja do življenja in spodbujanje rojstev domačega prebivalstva. Združene države Amerike, Rusija in Kitajska denimo vlagajo v tej smeri izjemne napore, medtem ko večina evropskih držav tej tematiki ne posveča dovolj pozornosti. “Zahteve po vpisu pravice do smrti lastnega nerojenega otroka v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah izhajajo iz predpostavke, da nerojeni otrok ni človek, da nima človeškega dostojanstva in nima človekovih pravic.” Izpostavljajo, da so to zastareli pogledi in jih je znanost že zdavnaj ovrgla. “Nerojeni otrok je človek, ima človeške organe, čuti bolečino, doživlja čustva … Vse to je znanost že dognala,” so jasni.

Kot navajajo, se ne morejo strinjati z idejami, da je moja in samo moja pravica odločati o življenju drugega. “Tako kot sta za prepir potrebna dva, sta dva potrebna tudi za novo življenje, novega človeka. Tako kot smo kot družba zavezani k temu, da iščemo rešitve pri prepirih in sporih brez uporabe nasilja, bodimo zavezani k iskanju nenasilne rešitve tudi v primeru vprašanja ogrožanja začetega življenja. Kljub težavam, stiskam in naporom se človek bori za življenje. Ampak, ali res samo za svoje?” Po njihovih besedah splaviti in s tem povzročiti smrt nerojenega otroka ni rešitev, saj gre za dejanje, ki ga mama in oče ne pozabita v večini primerih vse življenje.

Foto: Arhiv Nova24TV

“Zakaj je nekaterim pomembno, da se v temeljno Evropsko listino, ki naj vodi k blagostanju in sožitju, k napredku evropskega človeka, zapiše pravica do smrti nerojenega otroka, pravica do uničenja življenja?” Sprašujejo se, če so besede francoskega predsednika države ob začetku predsedovanja Evropskemu svetu res posledica skrbi za zdravje žensk, skrbi za njihovo izobrazbo, skrbi za enakopravnost in razvijanje njihovih talentov v družbi …? “Mar ni skrb za zdravje in izobraževanje že zapisana v Evropski listini o temeljnih pravicah?”

Telo in še posebej duša se ne povrneta v prvotno stanje
V nadaljevanju se sprašujejo, če je v želji po lažji dostopnosti do smrti nerojenega otroka res v prvi vrsti skrb za dekle, ženo, ki se znajde pred to odločitvijo? “Ali ni to morda občutek krivde, da smo povzročili ali samo dopustili, da se je moja soseda, sodelavka, prijateljica, sodržavljanka znašla pred to odločitvijo? Ali ne gre samo za lažjo, hitrejšo, včasih skoraj industrijsko dejanje, ki naj bi povrnilo telo v prvotno stanje?” Ob tem poudarjajo, da medicina in mame, ki so šle skozi to kalvarijo, vedo, da to sploh ni res. Telo in še posebej duša se namreč ne povrneta v prvotno stanje. “Ali naša civilizacija res razume človeka zgolj kot meso, ki vse pozabi?” Mame in očetje v stiski so po njihovih besedah potrebni podpore in pomoči, ne pa siljenja v smrt svojega otroka ter v trajno bolečino te odločitve.

Sprašujejo se, če mar ni neskončno bolj plemenito storiti vse, tudi težje, daljše korake, da se oplemeniti dve življenji, že rojeno in še nerojeno? “Zakaj toliko besed in truda za olajšanje postopkov izvršitve smrti nerojenega otroka, če pa je bolj človekoljubno in humano prizadevanje za olajšanje življenja? Podprimo prizadevanja za izboljšanje življenjskih razmer za vsako človeško življenje, tudi tisto, ki čaka na rojstvo,” navajajo.

Modela nerojenih otrok starih deset in sedem sedem tednov (Foto: Nova24TV)

V pismu poudarjajo, da zavezanost vseh Evropejcev in še posebej državnikov za spoštovanje življenja ter za ustvarjanje pogojev za dostojno življenje izhaja iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kjer že v 2. členu piše: “Vsakdo ima pravico do življenja”. Posebej izpostavljajo, da namen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nikoli ni bil in ni, da prinaša nove pristojnosti na raven EU ali da celo posega v pristojnosti držav članic. Skladno s členom  51 listina izrecno poudarja, da ne razširja področja uporabe prava Evropske unije prek pristojnosti Evropske unije niti ne ustvarja nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Evropske unije ter tudi ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v pogodbah. “Določbe listine se za države članice uporabljajo takrat, ko izvajajo pravo Evropske unije, ki pa ga na področju urejanja rojstev nerojenih otrok ni, saj EU za to ni pristojna.”

Macrona pozivajo, da postane glasnik veselja do življenja in ljubezni do nerojenih otrok
“Francosko predsedstvo je napovedalo odprtje razprave o vpisu pravice do smrti nerojenega otroka Listino EU o temeljnih pravicah, mi pa vas spodbujamo: ohranimo duh človeškosti in uveljavimo pravico do življenja! Ne omadežujmo listine o “temeljnih pravicah” s smrtjo! Naj se raje sliši naš glas veselja do življenja!,” kritično izpostavljajo in dodajajo, da naj spoštovanje življenja vodi k napredku. “Življenje naj premaga smrt! Spoštovani gospod predsednik, imate dve možnosti. Ali boste glasnik življenja – ali pa glasnik smrti najbolj nemočnih med nami. Želimo vam, da postanete glasnik veselja do življenja in ljubezni do nerojenih otrok in se kot tak z zlatimi črkami zapišete v evropsko zgodovino,” so še poudarili.

Nina Žoher