fbpx

V boju proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu na Zahodnem Balkanu

Bruselj (foto:STA)

Na zasedanju ministrov EU so sprejeli sklepe za uvedbo integrativnega in komplementarnega pristopa v boju proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu na Zahodnem Balkanu, ki so nastali na osnovi slovenske iniciative.

Na zasedanju Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju, ki se ga je udeležila tudi ministrica Vesna Györkös Žnidar, je bila prva tema boj proti terorizmu. Ministri so po večletnih pogajanjih dosegli dogovor o predlogu direktive o uporabi podatkov iz evidence o potnikih (PNR), ki je pomembno orodje v boju proti terorizmu. Dogovor mora sedaj potrditi še Evropski parlament.

Velikega pomena za Slovenijo je bil sprejem sklepov Sveta o integrativnem in komplementarnem pristopu v boju proti terorizmu na Zahodnem Balkanu, ki so nastali na osnovi slovenske iniciative. Ministrica je poudarila, da smo prvič v zgodovini uspeli v koordiniran odziv na teroristične grožnje povezati prav vse mednarodne partnerje, ki so aktivni na področju boja proti terorizmu v regiji.

Tesnejše sodelovanje Europola z državami članicami EU
Pomemben dosežek današnjega Sveta je bila tudi potrditev političnega dogovora o predlogu Uredbe o Europolu. Nova pravna podlaga bo tako Europolu omogočala tesnejše sodelovanje z državami članicami EU v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, hkrati pa bo Evropskemu parlamentu v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti omogočila boljši nadzor nad Europolom.

Ministri so se seznanili tudi s trenutnimi razmerami na področju migracij v državah članicah. Evropska komisija, Grčija in Italija so ministre obvestile o poteku vzpostavljanja t. i. vročih točk (hot-spots) in postopkih relokacije. Tudi Grčija je zaprosila za napotitev enot za hitro posredovanje na grške otoke in za napotitev enot Frontex na makedonsko-grško mejo, kar je pozdravila večina ministrov.Gotovo je to pozitiven znak, da je Grčija končno pristopila k aktivnemu reševanju situacije.

Na tokratnem zasedanju pa ministri niso govorili ne o podaljševanju obdobja za uvedbo nadzora na notranjih schengenskih mejah in ne o t. i. mini schengenu.

V. V.