fbpx

Za Madžarsko največja grožnja nacionalni varnosti ilegalni migranti in demografske spremembe

Muslimanski migrant v Atenah sredi molitve (foto: EPA)

Na Madžarskem so te dni objavili dokument nacionalne varnostne strategije (NSS), v katerem so kot največje izzive in nevarnosti s katerimi se sooča država izpostavili migracije, demografske spremembe, oborožene napade in hibridno vojskovanje.

Madžarska je v dokumentu NSS, katerega zadnja izdaja je bila pred osmimi leti poudarila, da zveza NATO ostaja temeljni kamen madžarske varnostne strukture.

Dokument, ki je leta 2012 obsegal 51 točk se je v osmih letih razrasel na 179 točk, kot ena od velikih groženj za madžarsko varnost pa so izpostavljene tudi migracije. “Kriza, ki jo je sprožilo masovno priseljevanje ima odločen učinek na madžarsko varnost. Kriza je pokazala da nepričakovane, nekontrolirane, masovne in nelegalne migracije predstavljajo nov izziv, ki bi lahko ogrozil varnost in stabilnost Evrope,” piše v poročilu.

https://twitter.com/visegrad24/status/1264889267836289025

Madžari se ob tem zavedajo, da migracije niso problem, ki bi se ga lahko v kratkem rešili saj primarni vzroki, ki jih je iskati v povečani politični, ekonomski in družbeni nestabilnosti v državah izvora ostajajo. Razloge zanje je iskati v prenaseljenosti, vsesplošni revščini in negativnih okoljskih spremembah. Pri tem Madžarska poudarja, da so ilegalne migracije lahko orodje za hibridno vojskovanje.

Problem je globalizem
Novo poročilo kot eno od potencialnih nevarnosti vključuje tudi nevarnost širjenja kužnih bolezni, pri tem pa so poudarili, da je širjenje pandemije še hitrejše zaradi migracij in globalizacije. Napredna medicina ima na negativne učinke globalizacije le omejen domet.

“Ključ za preživetje Madžarov in okvir za naš nacionalni obstanek je močna, na narodu utemeljena Madžarska,” so prepričani avtorji madžarske naconalne varnostne strategije. “Naša tisočletna država, naš madžarski jezik in kultura, naša zgodovina in tradicije, naše krščanske vrednote predstavljajo pomemben doprinos raznolikosti Evrope.”

Po mnenju Madžarov je ena od prednosti pri vprašanju varnosti homogenost naroda in skupni jezik. Zaradi teh lastnosti naj bi bili tudi bolj pripravljeni na hibridne napade, ki jih v dokumentu po pisanju Remix News, definirajo kot “koordinirane in daljnosežne diplomatske, informacijske in tajne operacije povezane s finančno-ekonomskimi pritiski, špekulantskimi finančnimi napadi in vojaškimi grožnjami.”

Ivan Šokić