fbpx

Za preprečevanje odhoda mladih iz države Srbija sprejela ukrepe davčnih olajšav za investitorje v informacijsko tehnologijo

Foto: Freepik

Srbska skupščina je sprejela nove ukrepe za nadaljnjo rast sektorja za informacijsko tehnologijo. Med drugim bodo tako po novi ureditvi delodajalci oproščeni plačila 50 odstotkov davkov na izplačane plače in prispevkov za obvezno socialno zavarovanje v letu 2023,  40 odstotkov v letu 2024 in 30 odstotkov v letu 2025.

Srbski sektor za informacijsko tehnologijo je v zadnjih letih dosegel občutno rast in se tako izkazal za enega najbolj vitalnih segmentov srbskega gospodarstva, kar pomeni, da bi v prihodnjih letih IT  lahko postal prevladujoča panoga, saj se je v zadnjih petih letih število zaposlenih v IT sektorju podvojilo. Ker pa rast in nadaljnji razvoj pomenita tudi soočanje z različnimi izzivi, se je organizacija s strateškim ciljem razvoja močnega, globalno konkurenčnega digitalnega gospodarstva v Srbiji, “Inicijativa Digitalna Srbija” odločila, da na podlagi izkušenj in strokovnih znanj vladi Republike Srbije predlaga niz ukrepov, ki bi izboljšali davčni okvir za za spodbujanje gospodarstva, ki temelji predvsem na inovacijah in sektorju IT.

Cilji ukrepov so povečati mednarodno konkurenčnost podjetij, ki poslujejo v Srbiji, spodbuditi zaposlovanje in vlaganja v razvoj mladih strokovnjakov, zmanjšati odhode najbolj kvalificiranih strokovnjakov in dodatno podpreti mala podjetja, ki se soočajo s posledicami začasnih spodbud za nove kvalificirane zaposlene in krize covid-19. Predlagane spremembe so namenjene pomoči razvoju srbskega gospodarstva, nanašajo pa se na zakon o dohodnini in zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Osem sprememb na pobudo “Digitalne Srbije” je bilo prejšnji teden tudi sprejetih v srbski skupščini. 

“Tako za nas kot za digitalno skupnost je bilo pomembno ustvariti davčno okolje, ki je spodbudno za razvoj na znanju temelječega in inovativnega gospodarstva ter katerega cilj je horizontalno spodbujati raziskave, razvoj, nove izdelke in podpirati IT sektor, da še naprej raste v globalni trg.”, meni direktorica za operativne in regulativne zadeve pri “Inicijativi Digitalna Srbija”, Bojana Tomić-Brkušanin.

Davčne ugodnosti bodo preprečile eksodus mladih Srbov iz države
Nove spremembe v srbski davčni zakonodaji prinašajo novosti glede oprostitve davkov določenim subjektov pod določenimi pogoji, predvsem pa so namenjeni podpori mladim pri ustanavljanju novih podjetij, raziskovalnim in razvojnim projektom in mladim strokovnjakom. “Ti predlogi ne koristijo le IT-skupnosti, temveč vsakemu davkoplačevalcu, ki ustvarja neopredmetena sredstva ali želi ponuditi boljše delovne pogoje najboljšim zaposlenim, ki z lahkoto odidejo v tujino, mi pa jih le s težka oz. nikakor ne moremo nadoknaditi,” je ob sprejetih spremembah povedal tudi prof. dr. Svetislav Kostić s Pravne fakultete Univerze v Beogradu, ki je sodeloval pri tehnični izvedbi predlaganih ukrepov. 

Tanja Brkić