Alpe Adria Green: Puščanje kanala C0 je v poplavah zagotovljeno!

Novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića po ogledu gradbišča kanalizacijskega kanala C0. (Vir: STA)

Zagotovila ljubljanskih občinskih oblasti, da je kanal C0 varen, so se izkazale za lažne. Jankovića je na laž postavila kar minula povodenj, ki je odseke zloglasnega kanala potopila globoko pod vodo. Nekateri občani Ljubljane so sedaj prepričani, da bi kanal, če bi ta že deloval, povzročil ekološko katastrofo. Mestne oblasti so bile na prav ta scenarij dogodkov večkrat opozorjene, tako s strani stroke kot lokalnih predstavnikov v mestnem svetu. 

Na eno od teh priložnosti je opozoril ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc. “Ko sem Jankovića v Mestnem svetu vprašal, kakšna je odpornost kinete, cevi in spojev na vzgonsko vodo, če se nivo podtalnice dvigne nad kanal C0, je odgovori, da “vzgona ni pričakovati”. Podtalnica je bila sedaj več metrov nad kanalom C0. Tega Janković in njegovi niso predvideli!”

Primc je ob tem delil celoten odgovor ljubljanske občine na njegovo ustno svetniško vprašanje, ki ga je 20. februarja 2023 zastavil na seji sveta. Občina v odgovoru trdi, da “vzgona”, kjer je predvidena vgradnja armiranobetonske kinete, ni pričakovati.

Odgovor mestne občine Ljubljana na vprašanje mestnega svetnika Aleša Primca dne 20.2.2023. Vir: Twitter (X).

Če pa bi se ta vendarle pojavil, bi lahko prišlo do premikov celotne konstrukcije, posledičnih poškodb cevi in izliva kanalizacijskih voda v vodovarstvena območja. Sedaj pa je očitno prišlo prav do tega.

Tveganja so ogromna
Govorili smo s Tomažem Ogrinom, strokovnim sodelavcem društva Alpe Adria Green, ki opozarja, da v nasprotju z zagotovili občine geološko poročilo jasno navaja, da kanal poteka po poplavnem terenu in da na kanal lahko delujejo sile vzgona. Na vprašanja, ali so te sile pri minuli poplavi poškodovale ali celo odprle kanal, odgovarja, da je nekaj zasipov “zelo mehkih”, zato je čisto možno, da je do tega tudi prišlo. “Iz ocen geološkega zavoda izhaja, da so te možnosti izpostavljene in napovedane. Mesto pa je šlo kljub temu v gradnjo, ne glede na ta poročila geologov. Tukaj so ogromna tveganja,” pojasnjuje Ogrin.

Tomaž Ogrin iz Alpe Adria Green.

“Človek dobi občutek, da župana Ljubljane ne briga čisto nič, le čim prejšnje dokončanje gradnje Kanala C0, zato da bo lahko odprl flašo šampanjca. To je vse. Ne briga ga, ker je zaščiten,” vzneseno pove Ogrin.  

O poškodbah so obvestili ministra Brežana
V pogovoru izpostavimo, da so poplave razkrile hudo nevarnost tudi v Kranju, kjer na občini opozarjajo, da bi lahko v njegovem mestu kaj kmalu prišlo do katastrofe, če bi se poškodovala kanalizacijska cev, na katero je priključenih 25 tisoč ljudi. Na vprašanje, ali taka nevarnost preti tudi Ljubljančanom, Ogrin odgovarja, da bi se kaj takega lahko zgodilo tudi v Ljubljani, ko bi enkrat kanal CO začel delovati.

Ogrin izpostavlja, da so bile deformacije cevi (ta naj bi bila delno sploščena) ugotovljene že pred poplavami. “Gospodu Brežanu (ministru za naravne vire in prostor op. a.) smo to predstavili. Njega sicer ni bilo, na sestanku je bil prisoten njegov sekretar. Predložena mu je bila tudi slika sploščenja cevi, kar pomeni, da je odprta, da “reži”. Veste, kaj se je potem zgodilo? Mesto je zavarilo vse jaške, torej železne plošče, ki so na vrhu, pokrove, zato da ne bi še kdo kaj slikal. […] Niso ukrepali ali pa vprašali, kjer pa je to, da bomo izkopali, pa popravili. Ne, niso tega naredili, ampak so zavarili kovinske pokrove tako, da ne bi še kdo slikal cevi.” 

Ogrin zaključuje, da je bilo odkritih še več takšnih in drugačnih napak, kar po njegovem zadošča, da bo kanal puščal. “Tukaj ni več nobenega dvoma. Toliko napak je bilo poslikanih, dokumentiranih, da je puščanje zagotovljeno. Župana ne briga kot tudi ne drugih odgovornih. Zanima jih le čim prejšnje končanje projekta,” zaključuje.

Prva poročila s terena
V elektronski nabiralnik smo prejeli zaskrbljeno sporočilo bralca, ki je fotografiral škodo, ki jo je v zadnjih dneh povzročila ujma. “Na razdalji okoli 1 kilometra nizvodno od Save je voda kot sifon drla iz vertikalnega jaška na sliki. Preko 200 kilogramski jašek je premetavalo kot kos lesa. Nihče me ne bo prepričal, da ta pesek in mulj nista poškodovala gumijastih tesnil na spojih,” zapiše bralec in doda spodnjo fotografijo.

“Če bi bile v ceveh že fekalije, bi ob taki ujmi iz jaškov na sliki bruhale fekalije v Savo ali pa po travniku in poteh v naselje Ježica in Stožice. Mislim, da bi te slike iz te ujme mogoče tudi koga prepričale v EU, da ne bi več govorili neumnosti, kako bo Jankovič z “drekovodom” čez vodno zajetje izboljšal podtalnico,” zaključi.

Žiga Korsika